STRONA GŁÓWNA | O NAS | INFORMACJE | Z ŻYCIA OUTW | ZAJĘCIA | PROJEKTY I GRANTY | GALERIA | ROZRYWKA | LINKI | KONTAKT  


r.   Informacje
>> Archiwum >> Archiwum 2011

Szanowne Słuchaczki i Słuchacze!

Mimo że były wakacje to nasza działalność trwała: pikniki, wycieczki, konferencje, narady, Ogólne Zgromadzenie… O wszystkim informowaliśmy na bieżąco na naszej w stronie internetowej a także można było wyczytać w formie relacji w regionalnych gazetach lub obejrzeć w TV proart i TV 24 Ostrów Wielkopolski.

            Czas  zatem… do zajęć w roku akademickim 2011/2012!

Serdecznie witamy nowych członków (75 osób!), którzy decyzją Zarządu OUTW z dnia 21 września 2011 roku, zostali przyjęci do naszej uniwersyteckiej społeczności. Życzymy Państwu samych sukcesów i pełnego zadowolenia z przynależności do Stowarzyszenia (prosimy o zdjęcie na legitymację!).

            Jest to już nasz 5. rok działalności. Tym razem będzie nam towarzyszyła atmosfera, wynikająca z  ogłoszonej przez Parlament Europejski i Radę decyzji w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 oraz przez Senat RP – „Rok 2012 rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. W lutym 2012 będziemy gospodarzami II Forum Kadry Zarządzającej wielkopolskich UTW a przez cały rok aktywnie uczestniczyć będziemy w organizowanych na szczeblach regionalnych i centralnych uroczystościach, zlotach, przeglądach itp. Liczymy na to, że wszystkie zajęcia edukacyjne, dodatkowe i kursowe będą przebiegały w odpowiedniej atmosferze wzajemnego zrozumienia i poszanowania, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze działania (proszę zapoznać się z Planem działalności OUTW na rok akademicki 2011/2012, a także ze Statutem, Regulaminem i Zasadami współżycia koleżeńskiego!).

                        Jedziemy na wycieczkę do UTW w Żywcu

Zapisało się 48 osób. Są jeszcze  wolne 4 miejsca. Wyjazd nastąpi w piątek 7 października o godz. 6:00 z placu starego dworca PKS, przy ulicy Dworcowej, naprzeciw kładki nad torami kolejowymi. Przyjazd planowany jest w niedzielę 9 października o godz. 18:00 (musimy zdążyć do urn wyborczych!).

Inauguracja roku akademickiego

Uroczystość rozpocznie się w dniu 12 października 2011 roku w auli SWSPiZ w Ostrowie Wielkopolskim o godz. 17:00. Zapraszamy wszystkich słuchaczy. Po części oficjalnej wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – „W świecie ptaków”. Po uroczystości podane będą szczegółowe informacje bieżące.

                                                                                              Prezes OUTW

Józef Kozan

 

Ostrów Wielkopolski, dn. 04.10.2011


______________________________


Wyprawa do Grecji…


W dniach od 8 do 20 września 2011 roku 26 słuchaczy i sympatyków Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyło w wycieczce do Grecji. Razem z członkami UTW w Kaliszu (w ramach idei integracyjnej środowisk małych ojczyzn) słuchacze OUTW realizowali, opracowany przed wyjazdem, program edukacyjny, turystyczny i wypoczynkowy.

Głównym przesłaniem wyprawy do Grecji było zweryfikowanie własnej wiedzy historycznej na temat Grecji Starożytnej, a także poznanie jej aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych.

Miejsce "stałego pobytu" znajdowało się na Riwierze Olimpijskiej w miasteczku Panteleimonas.

Trasa 2-dniowego przejazdu wiodła przez Słowację, Węgry, Serbię (nocleg w miejscowości Palić) i Macedonię.

W czasie pobytu w Grecji słuchacze zwiedzili: Masyw Olimpu - mityczne miejsce spotkań greckich bogów i tronu Zeusa, Saloniki, wyspę Skiáthos, Ateny z perłą historyczną - Akropolem, Termopile i Meteory (centrum klasztorne Wschodniego Kościoła Ortodoksyjnego) oraz uczestniczyli w imprezach integracyjnych m.in. "wieczór grecki", "wieczór polski", ognisko harcerskie. Starczyło też czasu na kąpiele słoneczne przy t. 38?C oraz w gorącym Morzu Egejskim.

Przeżyć było moc a najważniejsze jest to, że wszyscy wrócili szczęśliwie w dobrych nastrojach i bardzo zadowoleni, ponieważ "wyprawa" dostarczyła bogatej wiedzy na temat dawnej i dzisiejszej Grecji a atmosfera wśród uczestników sprzyjała realizacji celów poznawczych i rekreacyjnych.

…powstały też pierwsze plany na przyszły rok: a może do Rzymu?


_________________________

Lipiec 2011

 • 09.07 godz. 8.00 – wyjazd (przy wieży ul. Raszkowska) słuchaczy na piknik do leśniczówki Dąbrówka k. Roszek. (piknik zorganizował Samorząd Słuchaczy).
Sierpień 2011
 • Od 22.08 rozpoczną się zapisy na wolne miejsca nowych członków Stowarzyszenia.
 • W dniach 31.08-03.09 delegacja OUTW uczestniczyć będzie w VIII Międzynarodowej Konferencji UTW w Gnieźnie.
Wrzesień 2011
 • 03.09 godzina 9.00 - wyjazd (przy wieży ul. Raszkowska) słuchaczy na grzybobranie do leśniczówki Dąbrówka k. Roszek. (grzybobranie zorganizował Samorząd Słuchaczy).
 • W dniach 08.09-20.09 grupa 28 słuchaczy OUTW weźmie udział w wycieczce do Grecji.
 • W dniu 21.09. - posiedzenie Zarządu OUTW.
 • W dniach 22-24.09 przedstawiciele OUTW uczestniczyć będą w kolejnych warsztatach „Seniorzy w Akcji” w Konstancinie.
 • W dniu 27.09 o godz. 16.00 w auli SPWSPiZ ul. Wrocławska 93a rozpoczną się obrady Ogólnego Zgromadzenia Członków OUTW (sprawozdawcze).
 • 29.09 o godz. 17.00 w Wysocku Wielkim rozpocznie się uroczyste podsumowanie Grantu.
Październik 2011
 • 04.10 odbędzie się posiedzenie Pady Programowej
 • 07-09.10 grupa 50 słuchaczy weżmie udział w wycieczce do UTW w Żywcu
 • 10.10 rozpoczną się zajęcia edukacyjne roku 2011/2012
 • 11.10 o godz. 17.00 w auli SPWSPiZ ul. Wrocławska 93a rozpocznie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012
Inne (ważne)
 • 19.03.2012 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się uroczystości centralne obchodów roku 2012 jako „Roku UTW” (Senat RP przyjmie w tej sprawie uchwałę w listopadzie 2011r)
 • 28-29.02.2012 w budynku SPWSPiZ ul. Wrocławska 93a odbędzie się, w ramach projektu otrzymanego z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, II Forum Wielkopolskich UTW pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Starosty Ostrowskiego.
W maju 2012r. planujemy wycieczka do UTW Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

W dniach 14-16 lub 21-23.06.2012 w OCK odbędą się „Senior Festiwal” oraz uroczystości jubileuszowe z okazji 5-lecia OUTW.

Wszystkim słuchaczkom i słuchaczom dziękuję za kolejny, czwarty już rok wspólnej działalności i życzę spokojnych, pogodnych i refleksyjnych dni wakacyjnych… Oby nam nie zabrakło sił w piątym „roczku” naszego „Uniwerku”…

Proszę wszystkich słuchaczy o wejście na stronę www.nivea.pl i codzienne głosowanie na plac zabaw w „Kozim Borku” przy Al .Solidarności w Ostrowie Wlkp.

Prezes OUTW
Józef Kozan
Ostrów Wielkopolski, 1 lipca 2011 roku
_______________________________

                                     Szanowne Słuchaczki i Słuchacze
                            Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!


… Przyszedł czas na odpoczynek!

W dniu 27 czerwca 2011, podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego 2010/2011, dokonaliśmy podsumowania naszych wspólnych dokonań w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i innych, wynikających z Planu Działalności OUTW.

W zakresie realizacji zadań edukacyjnych uczestniczyliśmy:

 • w 24 sekcjach tematycznych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, informatyka, gimnastyka, ekologia i krajoznawstwo, pływanie),
 • w 6 dodatkowych (samoobrona, taniec towarzyski, kształtowanie sylwetki, nordic-walking,
 • w 2 kołach zainteresowań („Żywe słowo”, „Plastyczne talenty”),
 • w 8 wykładach z zakresu: kultury, geografii, zdrowia i historii.

W zakresie zadań programowych realizowaliśmy:

 • w ramach współpracy Urzędu Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi OUTW otrzymało kwotę 3 tys. zł na realizację zadania: Z Melpomeną i nie tylko na ty - odsłona trzecia „Senior Festiwal”. Zrealizowaliśmy je w dniach 20-21.05.2011 w formie konkursów (malarstwa, grafiki i rękodzieła), poezji i prozy oraz konkursu wokalnego,
 • Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego przyznało nam kwotę 10 tys. zł na realizacje zadania: „Odkrywamy harmonie przyrody i ludzkich działań – odsłona druga”. Jesteśmy w trakcie jego realizacji (08.04.2011 zainaugurowaliśmy je w Odolanowie, realizując poszczególne punkty w maju i czerwcu, a jego podsumowanie nastąpi 29.09.2011 w Wysocku Wielkim),
 • sekcja ekologii i krajoznawstwa zorganizowała 9 wycieczek o charakterze krajoznawczo – turystycznym. Zarząd zorganizował, w ramach Andrzejek, w dniach 26-27.11.2010, wycieczkę do UTW w Gnieźnie, a w dniu 21.01.2011 - bal karnawałowy w „Mlecznej Perle”. Ponadto w dniu 26.02.2011 Zarząd zorganizował wyjazd na spektakl operowy do Wrocławia,
 • prezes OUTW uczestniczył w dniach 11-12.02.2011 w I Forum Wielkopolskich UTW w Lesznie,
 • w dniu 10.03.2011 braliśmu udział, z okazji Dnia Kobiet, w spektaklu „Spóźniona miłość, czyli wyznania starego belfra”,
 • w dniach 26-29.05.2011 członkowie Zarządu uczestniczyli w warsztatach „Seniorzy w Akcji” zorganizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Konstancinie,
 • w dniu 09.06.2011 prezes OUTW uczestniczył w konferencji naukowej w Międzychodzie,
 • 10-12.06.2011 zespół „Żywego Słowa” uczestniczył w IV Juwenaliach UTW w Warszawie (Kabaret im. B. Hilla zdobył III miejsce, a Duet OKAS – II miejsce). W dniu 28.06.2011 Zespół ten w IV Wielkopolskich Spotkaniach Artystycznych w Międzychodzie i zdobył II miejsce w kategorii teatralno-kabaretowej,
 • Samorząd Słuchaczy zorganizował w dniu 18.09.2010 grzybobranie w leśniczówce Dąbrowa k. Roszek,
 • kontynuowaliśmy tzw. słodkie wtorki (od listopada planujemy organizować „Wieczorki przy sitku”…),
 • mamy własny folder reklamowy, znaczki (plakietki), a w trakcie są: przebudowa strony internetowej oraz zbieranie materiałów na publikację okolicznościową.

W ramach działalności statutowej odbyły się:

 • 28.09.2010 – zebranie Ogólnego Zgromadzenia Członków OUTW.
 • 08.10.2010 – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011
 • Zarząd obradował 5 razy (1 raz z Komisją Rewizyjną i 1 raz z Samorządem Słuchaczy)
 • Rada Programowa obradowała 2 razy (1 raz w semestrze)
 • Samorząd Słuchaczy odbył 8 zebrań

Prezes OUTW
Józef Kozan
Ostrów Wielkopolski, 1 lipca 2011 roku

__________________________


    Konferencja Marszałkowska


W dniu 6 grudnia 2011 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim był gospodarzem Konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Jej tematem był „Pilotażowy program aktywności studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, realizowany w ramach projektu systemowego „Budowa wielkopolskiego systemu innowacji” subregionu Wielkopolski Południowej. Miejscem obrad była aula Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Ostrowie Wielkopolskim.

W Konferencji uczestniczyła grupa 150 słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Kalisza, Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrzeszowa i Pleszewa, a także z Piły. Program Konferencji obejmował wykłady na temat: „Aktywizacji studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku” -dr hab. Hanny Mamzer, „Aktywności i partycypacji społecznej jako istotnych składników jakości życia seniorów” – prof. Zbigniewa Woźniaka , „Wykorzystanie potencjału uśpionego kapitału przez uczelnie wyższe” – dra Kazimierza Kołodziejczyka. W panelu dyskusyjnym, reprezentująca Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim – Justyna Wasielewska, pośrednik pracy I stopnia, przedstawiła problemy dotyczące m.in. sposobu aktywizacji zawodowej i społecznej osób powyżej 55. roku życia. 

Przedstawiciele UTW z Piły, którzy byli gospodarzem Konferencji subregionu Wielkopolski Północnej, zaprezentowali natomiast swoje doświadczenia w zakresie realizacji różnorodnych zadań wzmacniania samorządów lokalnych we współpracy z organizacjami i instytucjami m.in. oświatowymi.

W Konferencji uczestniczyli także przedstawiciele samorządów lokalnych. Samorząd Ostrowa Wielkopolskiego reprezentował Jarosław Urbaniak – Prezydent Miasta, który powiedział: „gratuluję Wam dużej aktywności w działalności na rzecz rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Służą one seniorom w ważnych dla nich procesach realizowania się i urzeczywistniania swoich życiowych planów. Wzbogacają również lokalne różnorodne programy samorządowe i dlatego uważam, że takie konferencje dobrze temu służą. Życzę Wam dalszych sukcesów a każdemu z osobna –zdrowia i pomyślności.”

Do prawidłowego wyświetlenia galerii zalecana jest instalacja oprogramowania Adobe Flash Player w wersji 10.1. Kliknij tutaj aby pobrać je bezpłatnie
Powered by Flash Gallery
____________________________

Wydarzenia, które czekają nas w grudniu:

-6. – Konferencja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego subregionu kalisko-ostrowsko-ostrzeszowsko-pleszewsko-krotoszyńskiego w auli  SWSPiZ w Ostrowie Wielkopolskim, nt „Pilotażowego programu aktywizacji studentów Uniwersytetów III wieku”. Nasz uniwersytet będzie reprezentowała grupa 20 słuchaczy.

-9. – przekażemy do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim projekt  na rok 2012  Z Melpomeną i nie tylko na Ty - odsłona czwarta. „Senior Festiwal.”

-10. – spotkanie z Pawłem Rajskim – Starostą Ostrowskim i spacer po obiekcie budującej się Przychodni (zbiórka o godz. 1000 przy lądowisku na terenie szpitala przy ul. Limanowskiego). Będzie nas ok. 120 osób.

-12. – kolejny wykład dra Tomasza Gruchota na temat: „Literatura dla piękna i piękno dla literatury” (godz. 1700, aula SWSPiZ).

-13. – o godz. 1100 spotkanie Samorządu Słuchaczy ze Starostami sekcji i członkami Zarządu OUTW w Klubie Nauczyciela.

-15. – o godz. 1700 „Spotkanie przedświąteczne” w Klubie Nauczyciela (uczestniczyć będzie grupa ok. 100 osób)

-28. – o godz. 1030 posiedzenie Zarządu OUTW w sali nr 6 IV L.O. w Ostrowie Wielkopolskim

-29. – o godz. 1700 wyjazd z placu starego dworca PKS przy ul. Dworcowej 56‑osobowej grupy słuchaczy na spektakl teatralny do Kalisza pt: „ To właśnie kolęda,  świąteczna wieczerza”.

UWAGA!

Proszę do 28 grudnia uregulować zaległe płatności, ponieważ zbliża się okres bilansu.

                                                           Prezes OUTW

                                                           Józef Kozan

                        Ostrów Wielkopolski, dnia  3 grudnia 2011r.

________________________________


W dniu 10 listopada 2011 roku, podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Jarosław Urbaniak wręczył nagrodę Prezydenta Pani Ewie Skibińskiej, pełniącej funkcję skarbnika naszego Stowarzyszenia. Pani Ewie serdecznie gratulujemy i życzymy dużo sił w realizacji zadań organizacyjnych dla dobra nas wszystkich - członków Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

                                  Prezes OUTW

Józef Kozan

Ostrów Wielkopolski, 11.11.2011r.  

__________________________          


W dniu 9 listopada 2011 roku przedstawicielki naszego Uniwersytetu uczestniczyły w Wielkopolskim Forum Innowacji Społecznych w Poznaniu.

            Organizatorem był Urząd Marszałkowski a konferencja była bezpłatna.

            Wykładowcami byli przedstawiciele Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz naukowcy i praktycy z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Holandii.

            Ocena poziomu konferencji, dokonana przez naszych słuchaczy, jest bardzo pozytywna. /Zdjęcia z konferencji do pobrania na stronie Barbary Peikert./

                                               Prezes OUTW

                                               Józef Kozan

                        Ostrów Wielkopolski, dnia 10 listopada 2011r.

____________________________


    Już trzy lata trwa współpraca seniorów Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z seniorami poczdamskiej Volkshochschule "Albert Einstein." Słuchacze OUTW poznają język i kulturę niemiecką , a nasi niemieccy koledzy próbują uczyć się języka polskiego i poznają uroki Wielkopolski. W roku 2009 ostrowscy seniorzy byli w Berlinie i Poczdamie. W roku 2010 gościliśmy niemieckich seniorów w Ostrowie Wielkopolskim i Poznaniu. W tym roku zajęcia poznawczo-integracyjne odbyły się w dniach od 14 do 16 października w Dreźnie. Grupa niemiecka pod opieką pana dr Wolfganga Tänzlera wraz z grupą polską, której opiekunem była pani Honorata Sachowska-Barańczak poszukiwała polskich śladów w tym pięknym barokowym mieście._____________________________________

Seniorzy na koncercie w Forum Synagoga


Prezydent Miasta Jarosław Urbaniak zaprosił seniorów na koncert ostrowianki Agnieszki Greinert do Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. Koncert odbył się 30 października 2011 r.

- Zaprosiłem Państwa na koncert znakomitej artystki wywodzącej się z Ostrowa Wielkopolskiego Agnieszki Greinert z co najmniej dwóch powodów. Niedawno obchodzony był Dzień Seniora z tej okazji chciałem Państwu za Wasze zaangażowanie, pracę, promocję miasta podziękować. Drugi powód - to Forum Synagoga. Uniwersytet Trzeciego Wieku był jedną z tych organizacji, która na każdym etapie modernizacji tego zabytku monitorowała przebieg prac. Teraz chciałem Państwu pokazać efekt końcowy - mówił Prezydent Jarosław Urbaniak.

Prezydent powitał zaproszonych gości, wśród których był Paweł Rajski, starosta ostrowski.

- Panie Prezydencie, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie nas na tak wspaniały koncert. Ponieważ rok 2012 jest Rokiem Seniora mam nadzieję, że wspólnie jako miasto i powiat zorganizujemy równie ciekawe inicjatywy - podkreślał starosta ostrowski Paweł Rajski.

Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim Józef Kozan podziękował artystce wręczając jej bukiet kwiatów.

Dla ostrowskich seniorów zaśpiewała ostrowianka Agnieszka Greinert wraz z zespołem. W programie koncertu znalazły sie piosenki do słów Mariana Hemara, songi z lat 60-ych, pieśni żydowskie oraz piosenki z okresu międzywojennego.

Publiczność nagrodziła artystów oklaskami na stojąco. Agnieszka Greinert to aktorka, wokalistka, pedagog. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie skrzypiec oraz II stopnia w klasie śpiewu. W latach 1991-1995 uczyła się na Wydziale Aktorskim w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi. W 1993 r. wzięła udział w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i otrzymała tam wyróżnienie. W r. 1996 zdobyła I Nagrodę na Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie, a w 1999 - na Festiwalu Piosenek Agnieszki Osieckiej w Warszawie także I Nagrodę. Otrzymała też w r. 2002 wyróżnienie na warszawskim Festiwalu Estrady. Tuż po studiach rozpoczęła współpracę z łódzkim Teatrem Nowym, jednak wkrótce zmieniła teatr na Muzyczny w tym samym mieście. Współpracuje jednak z innymi - Arlekin oraz Nowym w Łodzi, a także z Teatrem Muzycznym w Gliwicach. Ważniejsze role teatralne to Małgorzata w spektaklu "Mistrz i Małgorzata" oraz Sonia Walsk w musicalu "Grają naszą piosenkę". Jest pedagogiem swej macierzystej uczelni, gdzie wykłada piosenkę aktorską.
Powered by Flash Gallery
______________________________


Wydarzenie miesiąca

 

    Zapraszam wszystkich słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na koncert Agnieszki Greinert, która wraz z zespołem wystąpi w dniu 30 października 2011r. (niedziela) o godzinie 17.00 w Synagodze w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Raszkowskiej. Bilety na koncert są bezpłatne i będzie je można odbierać w Biurze OUTW od dnia 27 października 2011r. (czwartek). Należy jednak najpierw zapisać się na listę chętnych w dniach 24-26 października 2011r.
  W programie koncertu przewidzianie są pieśni żydowskie oraz piosenki z okresu międzywojennego i lat 60-tych.

   Serdecznie zapraszam i jak sądzę stworzymy swoisty nastrój...

Prezez OUTW

Józef Kozan

Ostrów Wielkopolski,dnia 21 października 2011r.

__________________________

„Gaudeamus igitur”

w Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

i Uniwersytecie Dziecięcym

 

            W dniu 12 października 2011 w auli Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Ostrowie Wielkopolskim zainaugurowano w Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Uniwersytecie Dziecięcym rok akademicki 2011/2012. W uroczystości udział wzięli słuchacze I roku (76 osób!) i z roczników poprzednich oraz studenci Uniwersytetu Dziecięcego. 

W nastrój powagi i głębokich przeżyć wprowadził, na początku uroczystości, chór Stowarzyszenia Śpiewaczego „Lira” pod dyrekcją Jadwigi Smok.

Podsumowania bogatych w wydarzenia tegorocznych wakacji oraz nakreślenia zadań na rok 2011/2012 dokonał prezes OUTW – Józef Kozan. Szczególną uwagę zwrócił na fakt, że rok 2012 jest ogłoszony przez Parlament Europejski  i Radę Unii Europejskiej - Europejskim Rokiem Osób Starszych  Solidarności Międzypokoleniowej, a przez Senat RP – Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Z tej okazji w lutym 2012 roku UTW w Ostrowie Wielkopolskim będzie gospodarzem II Forum Kadry Zarządzającej Wielkopolskich UTW.

W roku akademickim 2011/2012 słuchacze uczestniczyć będą w 24 sekcjach edukacyjnych i 12 dodatkowych w formie kursów i kół. Aktualnie stowarzyszenie OUTW liczy 365 osób – mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego i powiatów ościennych.

            Szczególnie podniosłym momentem było ślubowanie słuchaczy OUTW i studentów Uniwersytetu Dziecięcego. Z rąk Dziekana Wydziału Zamiejscowego SWSPiZ w Łodzi dra inż. Tadeusza Sarnowskiego otrzymali oni indeksy i legitymacje.

Po części artystycznej w wykonaniu chóru, wykład inauguracyjny nt. „Dlaczego lubimy ptaki?” wygłosił prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

            W uroczystości uczestniczyli m. In. Tomasz Ławniczak – Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego i Maciej Klósak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. List z gratulacjami i  życzeniami przesłał Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Jarosław Urbaniak.

            /Zdjęcia z inauguracji do pobrania na stronie Barbary Peukert a filmiki i zdjęcia na stronie Edwarda Koniecznego/.