STRONA GŁÓWNA | O NAS | INFORMACJE | Z ŻYCIA OUTW | ZAJĘCIA | PROJEKTY I GRANTY | GALERIA | ROZRYWKA | LINKI | KONTAKT  


r.   Informacje
>> Archiwum >> Archiwum 2014 >> Informacje

      Co nas czeka w grudniu 2014 r.?


02.12.(wtorek) – o godz. 16.00  w auli SAN  przy ul. Wrocławskiej 93a rozpocznie się kolejny wykład audytoryjny, który poprowadzą:  mgr Bibiana Muszyńska nt.”Co robić, gdy dziecko zażywa”? i mgr Magdalena Łukasiewicz „Jak leczyć niedosłuch”?  Po wykładzie będą podane ważne komunikaty m.in. dotyczące organizowanych wycieczek w roku 2015….


04.12.(czwartek) – o godz. 16.00 w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

rozpocznie się spotkanie członków  Koła historycznego, które poprowadzi mgr Witold Banach,


05.12.(piątek) – o godz. 9.00 z placu starego dworca PKS członkowie Klubu

„Podróżnika” wyjadą na kolejną wycieczkę do Skalmierzyc i Kalisza, pod kierownictwem mgr Adeli  Szczepaniak,


09.12.(wtorek) – o godz. 15.00 w sali konferencyjnej N-Klubu rozpocznie się spotkanie członków Klubu „Podróżnika” na temat „Grecja – kraina piękna i bogactwa kulturowego”,


16.12.(wtorek) – o godz. 16.00  rozpocznie się kolejne spotkanie członków Koła literackiego

w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,


18.12.(czwartek) – o godz. 16.00 w sali ćwiczeń SAN w Ostrowie Wlkp. rozpocznie się świąteczne spotkanie integracyjne grup „Kształtowania sylwetki”,


30.12.(wtorek)  odbędzie się tradycyjne spotkanie świąteczne nt.”Kolędowanie

na swojską nutę”. Szczegóły będą podane podczas wykładu w dniu  2 grudnia 2014 r.

 

Ostrów Wlkp.,dn.24.11.2014 r.                                             Prezes Zarządu OUTW

                                                                                              Józef Kozan

 

czytaj więcej  w   Informacje --> Komunikaty_____________________________________


   Co nas czeka w listopadzie 2014 r.?


 04.11.(wtorek) – o godz.16.00 w auli SAN przy ul. Wrocławskiej 93 rozpocznie się kolejny     wykład audytoryjny, który poprowadzi  mgr Witold Banach nt. „Od Radziwiłła  do     Kennedy’ego. Przypadek  pewnej celebrytki”. Po wykładzie będą podane ważne     komunikaty.

07.11.(piątek) – godz. 17.00 rozpocznie się w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu     Kultury przy ul. Wolności 10 w Ostrowie Wlkp. spotkanie  z Pawłem Rajskim - Starostą  Ostrowskim. Należy jednak zapisać się na listę w biurze OUTW(będą     zaproszenia!).

08.11.(sobota) – uczestniczymy w imprezie „Senioralia 2014”,które rozpoczną się na Rynku    przed Ratuszem o godz.10.00  a program oficjalny kontynuowany będzie w Ostrowskim Centrum Kultury. Należy zapisywać się na listę w biurze OUTW a zaproszenia z miejscówkami będą do odbioru  4 listopada.

14.11. (piątek) – członkowie Klubu „Podróżnika” uczestniczą w wycieczce  zgodnie z     ustalonym programem (czytaj w Informacjach).

18.11. (wtorek) – o godz.16.00 w sali konferencyjnej N-Klubu rozpocznie się spotkanie     członków Koła turystyki pieszej i rowerowej, poświęcone podsumowaniu „projektu” Klimaty turystyczno - przyrodnicze  Ziemi Sośnickiej.

18.11.(wtorek) – o godz.16.00 w Kawiarni N-Klubu  rozpocznie się kolejne spotkanie     członków Koła literackiego.

21.11.(piątek) -  na terenie  Piaski Szczygliczka odbędzie się impreza podsumowująca     „projekt”  Seniorzy przeciw problemom uzależnień wśród młodego pokolenia  wg  programu, który podany będzie w terminie późniejszym.

28.11.(piątek) –sekcja „Kształtowania sylwetki” uczestniczy w wycieczce do Term w     Uniejowie. Organizator – Maria Wojtaszek.


      Ostrów Wlkp.,dn.29.10.2014 r.                    Prezes Zarządu OUTW
                                                                                    Józef Kozan

____________________________________


Propozycje wycieczek klubu „Podróżnika”
w roku akademickim 2014/2015                        I semestr:

       24.10.2014    - spacer po Ostrowie Wielkopolskim
       14.11.2014    - Odolanów – Sulmierzyce – Krotoszyn
       05.12.2014    - Skalmierzyce – Kalisz
       27.01.2014    - Wrocław (dzielnica 4 wyznań, Sky Tower)

                         II semestr:

        luty/marzec   - Ostrzeszów – Pólko – Syców
        kwiecień        - Sobótka – Gołuchów – Tursko
        maj                - Jarocin – Żerków – Śmiełów – Radlin
        czerwiec       - Koźmin - Dobrzyca

________________________________________


Co nas czeka w październiku…


Ważne sprawy:

    proszę wszystkich członków naszego Stowarzyszenia a szczególnie słuchaczki i słuchaczy I roku o zapoznanie się z treścią Statutu, Regulaminu i z Zasadami Współżycia Koleżeńskiego. Dokumenty te określają zasady naszej działalności i stanowią podstawy organizacyjne i merytoryczne OUTW. Można je pobrać z naszej strony internetowej,
    zajęcia odbywają się już według planów ustalonych z członkami Rady Programowej. Mogą być jednak jeszcze drobne przesunięcia (jest nas 435 osób i a grup 41!). Proszę o wyrozumiałość…
    zajęcia z pływania rozpoczną się na pływalni „Delfin” dopiero na początku stycznia 2015 r.(będą intensywniejsze i program będzie zrealizowany!);
    - 13.10. 2014 r. o godz. 11.00 rozpocznie się posiedzenie Zarządu, podczas którego m.in. przyjęty zostanie Plan działalności OUTW na rok akademicki 2014/2015,
    - 21.10. 2014 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej N-Klubu rozpocznie się spotkanie członków Klubu „Podróżnika”. Prelekcję tematyczna nt. „Piękno nocnego nieba” poprowadzi entuzjasta kosmosu -  Daniel Stasiak. Zostanie także omówiony plan wycieczek na cały rok akademicki,
    - 28.10.2014 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej N-Klubu rozpocznie się spotkanie członków Koła literackiego, podczas którego omówione zostaną propozycje działalności koła w bieżącym roku akademickim,
    - kolejny wykład audytoryjny rozpocznie się 4 listopada br. o godz. 16.00 w SAN. Poprowadzi go Witold Banach – dyrektor Muzeum miasta Ostrowa Wlkp. Po wykładzie członkowie Koła historycznego „umówią się” na kolejne robocze już spotkania tematyczne.

 Ostrów Wlkp. dn.10.10.2014 r.            Prezes Zarządu OUTW
                                    
                                                                       Józef Kozan


____________________________________


Słuchaczki i Słuchacze Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
             zasiedli w ławach uczelnianych…

    Tegoroczna inauguracja roku akademickiego 2014/2015  Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęła się 7 października 2015 r. o godz. 16.30 a auli Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk, która to uczelnia sprawuję patronat naukowy i udostępnia w większości pomieszczenia na zajęcia edukacyjne.
    Uczestniczyli w niej słuchacze I roku w liczbie 65 osób oraz przedstawiciele pozostałych roczników. Aktualnie OUTW liczy 435 słuchaczy a zajęcia edukacyjne i pozaedukacyjne prowadzone są aż w 41 grupach.
    W uroczystości, której oprawę artystyczną zaprezentował chór II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wlkp.,pod kierownictwem Jana Szkudlarza uczestniczyli: Piotr Walkowski – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski, Jarosław Urbaniak – prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Seweryn Kaczmarek i Rafał Żelanowski – radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Maciej Klósak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, ks.prał. Tomasz Ilski – proboszcz parafii Konkatedralnej, Jolanta Maćkowiak - dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wlkp. Tym razem uroczystość prowadzili przedstawiciele młodego pokolenia -  Maria Kozan i Jan Trzcieliński.
    W pierwszej części tego szczególnego spotkania prezes Zarządu OUTW – Jozef Kozan powitał wszystkich obecnych a szczególnie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Samorządu Słuchaczy i Rady Programowej. W swoim wystąpieniu przedstawił główne zadania i przedsięwzięcia zaplanowane na bieżący rok w zakresie edukacji, integracji i działalności na rzecz najbliższego środowiska, województwa i  ruchu uniwersyteckiego w kraju.
    Druga cześć poświęcona była immatrykulacji słuchaczy I roku, której dokonał dziekan Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk dr inż. Tadeusz Sarnowski. Słuchacze złożyli uroczyste  ślubowanie i otrzymali legitymacje.
    Część oficjalną zakończyły przemówienia gości, którzy podkreślali duże  znaczenie OUTW w aktywizacji osób starszych – seniorów w środowisku miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego.
    Wykład inauguracyjny nt. postaci Juliana Tuwima „Milczenia poety. O jednym zdjęciu” wygłosił prof. UAM dr hab. Jan Galant.
    A potem był czas na komunikaty oraz rozmowy kuluarowe przy kawie i słodkim…(zdjęcia i film z uroczystości znajdują się na stronie OUTW w linkach B. Peukert, E. Koniecznego i  M. Obsta).


Ostrów Wlkp., 9 października 2014 r.            Prezes Zarządu OUTW
                                                                                 Józef Kozan


____________________________________ 


Wspólna inauguracja roku akademickiego 2014/2015


    W dniu 29 września 2014 r. w auli Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim przedstawiciele 11. wielkopolskich UTW spotkali się na zainicjowanym przez Fundację „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” spotkaniu, które miało charakter inauguracji zbliżającego się nowego roku akademickiego.
    Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania pieśni hymnicznej „Gaudeamus igitur” i kilku utworów zaprezentowanych przez Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira”, którego prezesem jest Ryszard Zapart a dyrygentem – Jadwiga Smok. Członkami chóru są seniorzy, dla których działalność artystyczna jest doskonałą formą integracji społecznej i pokoleniowej.
    Grono przeszło 200. uczestników uroczystości powitał Józef Kozan - prezes zarządu Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wśród nich byli liderzy i przedstawiciele: UTW Powiatu Kępińskiego, Stowarzyszenia UTW w Ostrzeszowie, Krotoszyńskiego UTW, Ostrowskiego UTW, Stowarzyszenia UTW „Calisia”, Stowarzyszenia „Senior XXI” w Gołuchowie, Gostyńskiego UTW, Stowarzyszenia UTW w Lesznie, UTW w Pile i Stęszewskiego UTW. Wśród zaproszonych gości byli m.in. dr inż. Tadeusz Sarnowski – dziekan Wydziału Zamiejscowego SAN w Ostrowie Wlkp. a jednocześnie przewodniczący Rady programowej OUTW i Paweł Rajski – Starosta Ostrowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił szczególna rolę UTW w realizacji polityki senioralnej na szczeblu regionalnym i wskazał na ich duże możliwości we współdziałaniu z administracją publiczną np. w tworzeniu i działalności Gminnych Rad Seniorów. Pogratulował jednocześnie Józefowi Kozanowi wyboru na funkcję przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego.
    Główna część spotkania dotyczyła jednak  bieżących problemów organizacyjnych i programowych widzianych ze szczebla centralnego.
    Prezes Fundacji „OP UTW”- Krystyna Lewkowicz zaprezentowała w swoim wystąpieniu, w sposób bardzo bogaty, problemy dotyczące wyzwań środowiska senioralnego u progu 40. lecia ruchu UTW oraz przekazała  informacje dotyczące logistyki powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Jako inicjator organizacji tego spotkania przedstawiła następnie osoby, współtworzące to przedsięwzięcie: przedstawicieli Fundacji „SEDEKA”, która m.in. sponsorowała serwis kawowy, operatorów telewizji senioralnej TV 60+ a w sposób szczególny Igora Pogorzelskiego - charyzmatycznego wykładowcę Polsko – Japońskiej Szkoły Informatyki w Warszawie, który następnie zaprezentował, owacyjnie przyjęty przez uczestników spotkania, wykład pt. Czarny łabędź.
    W czasie rozmów kuluarowych przy kawie uczestnicy dzielili się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i wymieniali doświadczenia w zakresie planowania pracy w nadchodzącym roku akademickim.
    Po przerwie rozpoczęła się dyskusja i wymiana poglądów na rożne tematy działalności poszczególnych UTW a dominującym akcentem było zaaprobowanie przez uczestników idei powołania OPS i wypracowywania sposobu jego tworzenia.
    Spotkaniu towarzyszyła twórcza i przyjacielska atmosfera a myślą przewodnią była treść  znanej już nie tylko w Ostrowie Wielkopolski piosenki: Nie myśl, ile razy wzejdzie poranna zorza. Licz czas w którym możesz pomóc sobie i innym…     


_____________________________________


Święto pieczonego ziemniaka w OUTW


Słuchacze Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
spotkali  się kolejny raz na podsumowanie roku akademickiego na  pikniku
 „Święta pieczonego ziemniaka”.
Tym razem impreza zorganizowana została przez Samorząd Słuchaczy wspólnie z Kołem Turystyki Pieszej I Rowerowej  czyli „Turystocyklistami”.
Impreza odbyła się w czwartek 25 września 2014 r. w ośrodku rekreacyjnym
 „Biały Daniel” w Sośniach.
Spotkanie to miało charakter integracyjny i  połączone było z tradycyjnym obrzędem ogniskowego ziemniaka. Odbyły się  w związku z tym liczne konkursy m.in. wybór Króla Kartofla i jego świty, ognisko oraz gry i zabawy ruchowe.
    Natomiast udział grupy rowerowej „Turystocykliści”  wynikał z realizacji zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego pt. „Klimaty turystyczno - przyrodnicze Ziemi Sośnickiej”.
    Początek dwudniowego atrakcyjnego rajdu rowerowego  miał miejsce przed siedzibą Starostwa  Powiatowego, gdzie starosta - Paweł Rajski i prezes OUTW -  Józef Kozan powitali  20.osobową grupę cyklistów.
    Podstawowym celem realizowanego  zadania publicznego   było poznanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych gminy Sośnie. Szczegółowe cele obejmowały poznanie na terenie gminy obszarów wodnych i leśnych, bioróżnorodności przyrody, form antropogenicznych(formy terenu powstałe w wyniku działalności człowieka) oraz walorów kulturowych  czyli zabytków, sztuki ludowej oraz bogactwa historycznych  tras.
    Dość uciążliwa 35. kilometrowa trasa (silny wiatr i spory ruch samochodowy) miała, co ważne, przebieg spokojny i bezpieczny. Do ośrodka rekreacyjnego „Biały Daniel” w Sośniach grupa rowerowa dotarła po 4 godzinach jazdy. Po krótkim odpoczynku wraz z pozostałymi uczestnikami pikniku  grupa udała się ścieżką przyrodniczą „Moja Wola”, która przebiega na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, znajdującego także w gminie Sośnie.  Członkowie grupy „Turystocykliści ” określili tę trasę jako „Sośnicki Szlak Nordick Walking”(jedna z przesłanek zadania). Uczestnicy pikniku  i realizujący zadanie publiczne (w liczbie 65 osób) zwiedzili najcenniejszy pomnik przyrody m.in. zespół pałacowo-parkowy w Mojej Woli oraz dominujący kompleks leśny, w których mimo znacznej ingerencji człowieka zadziały naturalne procesy kształtujące florę i faunę. 
    W godzinach popołudniowych „Turystocykliści” aktywnie uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym oraz w obrzędach „pieczonego ziemniaka”.  Pobyt w ośrodku „Biały Daniel” w pierwszym dniu kończył się refleksjami uczestników na temat  atrakcyjnej pod względem turystycznym a także przyrodniczym gminy. W posumowaniu wziął udział wójt gminy -  Krzysztof  Bochen.
    Drugi dzień uczestnicy rozpoczęli poranną gimnastyką. Potem śniadanie i wyprawa na rowerach wraz z przewodnikiem - Władysławem Dolatą po zwartych kompleksach leśnych,  obdarzonych  w niezwykle cenne i interesujące pod względem przyrodniczym bory sosnowe mieszane z dębami szypułkowymi, bukowymi, leszczyną, świerkiem i brzozą. Na szlakach leśnych nie brakło mokradeł, zbiorników wodnych i ciekawych okazów drzew lipowych. Kolejnym etapem wyprawy rowerowej była trasa prowadząca do Odolanowa gdzie, po krótkim odpoczynku cykliści ruszyli  w kierunku Ostrowa, do którego dotarli  bardzo zadowoleni i szczęśliwi.
    Podsumowując, należy stwierdzić, że zostały zrealizowane  najważniejsze  dwa cele zadania publicznego:
    poznawczy, który związany jest z poznaniem, zrozumieniem  a także z zapamiętaniem faktów, zjawisk prowadzących do poznania świata fauny i flory powiatu ostrowskiego.
     kształcący, dotyczący na wykształceniu  u uczestników wypraw rowerowych i pieszych konkretnych umiejętności praktycznych, np. w podpatrywaniu i dokumentowaniu (fotografowaniu) flory i fauny naszego powiatu.

Ostrów Wlkp. 1 października 2014 r.                                    Samorząd Słuchaczy i 
     
                                                                                        Koordynatorzy zadania publicznego


_____________________________________


KOMUNIKAT

Zarząd Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  wraz z Samorządem  Słuchaczy   oraz Kołem  Turystyki Pieszej i Rowerowej uprzejmie informuje  słuchaczy, że :
25  września  2014 r.
odbędzie się piknik  „Święto pieczonego ziemniaka”
     tym razem na  stanicy harcerskiej „Biały Daniel” w Sośniach.
Zapraszamy chętnych słuchaczy.
 
W ramach pikniku przewiduje się :
- spacer z przewodnikiem po parku, okalającym piękny choć niszczejący pałac w  
  stylu myśliwskim w Mojej Woli,
- ciepły posiłek,
- kawa i ciasto,
- konkursy połączone obrzędem  „Święta pieczonego ziemniaka”,
- grill - pieczenie kiełbasek,
- pieczenie ziemniaków,
- wspólna biesiada .
 Przejazd autokarem. Wyjazd o godz. 12.00 ze starego dworca autobusowego PKS    
 przy ul. Dworcowej;  powrót około godziny 18.00.  

Koszt 40,-zł od osoby.
Zapisy w Biurze OUTW - do 23.09.2014 r.
 – w godzinach pracy Biura OUTW w miesiącu wrześniu tj. we  wtorki, w godz.: 11oo – 13oo


____________________________________


Komunikat


    Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości pragnie zaprosić Państwa do udziału w projekcie „60-tka” daje możliwości.
Celem projektu jest integracja wewnątrz-pokoleniowa osób 60+ poprzez zwiększenie ich aktywności społecznej, wiedzy o zdrowiu, aktywności fizycznej, ułatwienie dostępu do lokalnej kultury i zapobieganie e- wykluczeniu.
    Projekt realizowany jest z RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020, dlatego jest dla państwa całkowicie BEZPŁATNY!!!
DLA KOGO:
- osoby powyżej 60-ego roku życia, zamieszkujące powiat ostrowski i kaliski
W ramach w/w projektu oferujemy Państwu:
-  kurs komputerowy; Szkolenia  odbywać  się będą w dwóch grupach po 10 osób, raz w tygodniu  w terminie  od 15.07-31.10.2014r. (12 dni po 4 godz. lekcyjne, w siedzibie OCWP w Ostrowie Wlkp., przy ul. Szkolnej 24)
- „Spacer po zdrowie”- zajęcia nordic walking z profesjonalnym instruktorem;
- „Podróże w przeszłość, podróże w przyszłość” - wycieczkę kulturoznawczą w obrębie powiatu ostrowskiego
Korzyści:
-  nabycie niezbędnej wiedzy na temat funkcjonowania komputera
-  certyfikat
-  kijki nordic walking w prezencie!
-  profesjonalni trenerzy
-  atrakcyjna wycieczka
-  bufet kawowy na szkoleniach
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do dnia 18.07.2014r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia OCWP w Ostrowie Wlkp. ,przy ulicy Szkolnej 24, lub na adres mailowy ocwp@ocwp.org.pl
Kontakt w sprawie projektu:
Dominika Michalak
e-mail  dominika_michalak@ocwp.org.pl
Tel. 62 736 11 60

____________________________________


Informuję, że:


        Zespół Szkół Salezjanek i Urząd Miejski w Ostrowie zapraszają słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wykład otwarty prowadzony przez gościa w ramach Programu Comenius z hiszpańskiego miasta Barakaldo Pana Oskara Gonzaleza. Wykład zorganizowany zostanie w Forum Synagoga a dotyczyć będzie historii, kultury i ruchów nacjonalistycznych w kraju Basków. Wykładu będzie można posłuchać 13 czerwca 2014 r. o godzinie 18.00 Wstęp jest otwarty, a wykład prowadzony będzie w języku angielskim z tłumaczeniem.

        Ostrowskie Towarzystwo Naukowe, Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, we współpracy z Ostrowskim Centrum Kultury i dzięki wsparciu Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa, zapraszają do udziału w „Dyktandzie Ortograficznym 2014”, które odbędzie się   8 czerwca 2014 roku o godzinie 17. 00 w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim.
Patronat nad dyktandem objęła Rada Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, konkursowy tekst ułoży przewodniczący Rady prof. dr hab. Andrzej Markowski.
Konkurs odbędzie się w dwu kategoriach.
       W pierwszej mogą uczestniczyć osoby mające ukończone 16 lat i zamieszkałe na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego, które nie są nauczycielami języka polskiego lub wykładowcami o wykształceniu polonistycznym. Zwycięzca otrzyma tytuł Ostrowskiego Mistrza Ortografii 2014 i nagrodę o wartości 2500 zł. Nagrody przewidziane są także dla osób, które zajmą miejsca drugie i trzecie.
       W kategorii drugiej mogą wziąć udział wyłącznie czynni zawodowo dziennikarze, którzy walczyć będą o „Pióro Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego” i honorowy tytuł Ostrowskiego Mistrza Ortografii Dziennikarzy 2014.
       Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek 9 czerwca o godzinie 16. 30 w Forum Synagoga.
Zgłoszenia udziału w dyktandzie można dokonać drogą elektroniczną (poprzez stronę www.otnostrow.org.pl) oraz poprzez telefoniczny (62 7382521) lub osobisty kontakt z sekretariatem Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim.

Prezes Zarządu OUTW
Józef  Kozan

                      Ostrów Wielkopolski dnia 3 czerwca 2014r.

________________________________


Komunikat dla uczestników wycieczki do Ostrowca Świętokrzyskiego


        Przypominamy, że wyjazd  do Ostrowca Świętokrzyskiego, zgodnie z planem, nastąpi 30 maja  2014r. o godz. 5:30  z placu starego dworca PKS. Proszę zabrać ze sobą: legitymację emeryta/rencisty, koszulkę OUTW, ręcznik, kijki do nordic walking  oraz uwzględniając aktualną pogodę odpowiedni ubiór.

Do zobaczenia.
                                                               
Ryszard Dolata i Eugeniusz Śniegocki

                                Ostrów Wielkopolski, dnia 28 maja 2014r.

________________________________


Co nas czeka w czerwcu?


03.06.2014 r.(wtorek) odbędzie się posiedzenie Zarządu, podczas którego omówione zostaną sprawy dotyczące przebiegu Ogólnego Zgromadzenia Członków OUTW, organizacji uroczystości zakończenia roku akademickiego i zasad rekrutacji kandydatów na nowy rok. Zarząd podejmie ponadto uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków naszego Stowarzyszenia słuchaczy, którzy zalegają z opłatami w bieżącym roku akademickim.

10.06.2014 r.(wtorek) o godz.16:00 sali konferencyjnej N-Klubu rozpocznie się zebranie sprawozdawcze Ogólnego Zgromadzenia Członków OUTW, podczas którego omówione zostaną problemy organizacyjnej  i  programowej działalności w bieżącym roku akademickim a także plany na nowy rok 2014/2015. Zapraszam wszystkich słuchaczy. Po zebraniu, o godz.17:30 odbędzie się spotkanie słuchaczy, którzy będą uczestniczyć w wycieczce do Włoch we wrześniu br.

13.06.2014 r.(piątek) kończymy zajęcia edukacyjne. Proszę starostów grup o dostarczenie w terminie do 12 czerwca list słuchaczy, którzy zamierzają kontynuować swoje członkowstwo w roku 2014.To zdecyduje o wielkości rekrutacji na nowy rok akademicki.
17.06.2014 r.(wtorek) spotykamy się na uroczystości zakończenia bieżącego roku akademickiego. O godz. 13:15 z placu „starego dworca” PKS wyjeżdżamy autokarami do  Gutowa. Tam w Jesionowym Dworze o godz. 14:00 rozpocznie się część oficjalna uroczystości a w godz. 15:00 - 19:00 uczestniczyć  będziemy w pikniku pod namiotami. W imprezie uczestniczą tylko członkowie Stowarzyszenia, którzy do 4 czerwca wpłacą na ten cel 20 zł. Wszyscy jesteśmy ubrani w nasze koszulki organizacyjne, które będzie można nabyć w biurze OUTW. Koszt koszulki - 10 zł.(należy podać jej rozmiar do 4 czerwca). W programie imprezy odbędzie się podsumowanie grantu „Senior – obywatel Europy, społecznik integrujący pokolenia” a także wykonane będzie zdjęcie okolicznościowe z tłem sali „Tytanik”.

Uwaga!
Na prośbę członków klubu „Podróżnika” planowana wycieczka w dniu 13 czerwca została przeniesiona na październik br.
Ewentualne zapisy na nowy rok akademicki odbędą się  na przełomie sierpnia i września br.

Ostrów Wlkp. 15.05.2014 r.                        Prezes Zarządu OUTW
                                                                             Józef Kozan

________________________________

Komunikat

 Samorząd  Słuchaczy  Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  uprzejmie informuje słuchaczy, że w dniu:
  15.05. 2014 r.  – organizujemy wycieczkę do Kórnika i  Puszczykowa                                                      
W ramach wycieczki przewiduje się :
               Zwiedzanie Pałacu w Kórniku
               Zwiedzanie Arboretum Kórnickiego
               obiad
               zwiedzanie Muzeum Fiedlera w Puszczykowie.

Przejazd autokarem.
Wyjazd o godz. 7:30 ze starego dworca autobusowego PKS przy ul. Dworcowej.  
Powrót do Ostrowa Wielkopolskiego około godz. 18:30.                                                  
KOSZT WYCIECZKI– 60,- zł od osoby.
(Na koszty wycieczki składają się: bilety wstępu (3x), opłata przewodników (3x), koszty przejazdu  oraz obiad).                                                                                                                                                                                                             
Zapisy chętnych oraz wpłaty prosimy dokonać  –  w Biurze OUTW  - u dyżurującego członka Samorządu Słuchaczy, do 12 maja  2014 r.
(Prosimy o podawanie nr legitymacji i nr telefonu kontaktowego)
 Telefon kontaktowy do Przewodniczącego Samorządu- Teresy SETECKIEJ: 
                                                                    Nr 609977373.
Zachęcamy  słuchaczy OUTW do udziału w  wycieczce.

________________________________


Co nas czeka w maju?


23.04 2014 r./jeszcze w kwietniu!/Dyrektor Galerii Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza słuchaczy OUTW na wernisaż poświecony Janowi Pawłowi II, który zostanie otwarty o godz. 18.00 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Królowej Jadwigi 10,

30.04.2014 r. /jeszcze w kwietniu/ Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego zaprasza słuchaczy OUTW na „Piknik z Reymontem”, który rozpocznie się o godz.10.00 na dziedzińcu szkoły przy ul. Wrocławskiej 48. Zaproszenia są do odbioru w naszym biurze,

01.05.2014 r. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza słuchaczy OUTW na tradycyjny objazd po inwestycjach miejskich. Objazd odbędzie się klimatyzowanymi autobusami MZK. Pierwsze autobusy wyjadą o godz. 9.00 spod Urzędu Miejskiego. Kolejne o ok.12.00. Przejazd potrwa ok.2,5 godziny,

06.05.2014 r. o godz.13.00 z placu starego dworca PKS członkowie Klubu „Podróżnika” wyjadą do Ośrodka Caritasu „Pascha” w Przedborowie na podsumowanie działalności w bieżącym roku akademickim.  O ok. godz. 14.00 spotkamy się z Maciejem Malikiem, który zaprezentuje wędrówkę w Ameryce Środkowej  „od Gwatemali  do Panamy”, a po wykładzie przewidujemy  posiłek i rekreację do godz.17.00,

11.05.2014 r. nasze  zespoły  artystyczne  Tańczące Seniorki i Przyjaciele Benny Hilla w godzinach popołudniowych wystąpią na scenie w Parku Miejskim w ramach tradycyjnych majOSTaszków,

 13.05.2014 r. w auli SAN w ostrowie Wlkp. o godz. 16.00 rozpocznie się wykład o tematyce zdrowotnej. który poprowadzą:  dr.n.med.Vanessa Kaczmarek-Leki oraz psycholog -  Bibiana Muszyńska,

22 – 25.05.2014 r. uczestniczyć będziemy, zgodnie z programem określonym w ofercie, w wycieczce do Gdańska, Gdyni, Sopotu, Pelpina i Malborka,

30.05.-02.06.2014 r. członkowie koła turystyki pieszej i rowerowej uczestniczyć będą w wycieczce do Ostrowca Świętokrzyskiego.

Uwaga:  10 czerwca odbędzie się zebranie Ogólnego Zgromadzenia Członków OUTW,
             zajęcia edukacyjne zakończą się 13 czerwca a uroczyste zakończenie  roku                       akademickiego – 24 czerwca 2014 r.


    Ostrów Wlkp.dn.22.04.2014 r.                Prezes Zarządu OUTW
                                                                               Józef Kozan

________________________________


Co nas czeka w kwietniu?


01.04.2014 r./wtorek/  o godz.17.00! (a nie jak planowaliśmy o godz.16.00) w sali konferencyjnej N- Klubu rozpocznie się spotkanie członków klubu „Podróżnika” z wędrownikami  –  Bogusławem Wawrzyniakiem  i  Kiryło  Radiczewem  nt. Piękna Bułgaria i nie tylko….Ostatnie w tym roku spotkanie klubu „Podróżnika” odbędzie się  6 maja w ośrodku „Pascha” w Przedborowie, a wędrownikiem będzie  -  Maciej Malik,

05.04.2014 r./sobota/ dwie grupy słuchaczy wezmą udział w piątej edycji targów „Aktywni 50+” w Poznaniu. Wyjazd o godz. 9.00 z placu starego dworca PKS,

08.04.2014 r./wtorek/ o godz.16.00 w auli SAN w Ostrowie Wlkp. uczestniczyć będziemy w wykładzie p. Alicji Madej nt. Dziejów Opery Wrocławskiej oraz p. Martyny  Kruszyk nt. Seniorzy w Europie. Będzie to jednocześnie inauguracja grantu „Senior – obywatel Europy, społecznik integrujący pokolenia”,

11.04.2014 r./piątek/grupa sekcji kształtowania sylwetki wyjeżdża do Uniejowa i też zwiedzi… Turek!

12.04.2014 r./sobota/ drużyna reprezentująca koło brydża sportowego uczestniczyć będzie w VII Wielkopolskim Turnieju Brydżowym UTW w Międzychodzie,

13.04.2014 r./niedziela/ uczestniczymy w spektaklu operowym Cyrulik sewilski we Wrocławiu,

15-16.04.2014 r. przedstawiciele  Zarządu OUTW uczestniczyć będą w IV Forum Kadry Zarządzającej Wielkopolskich UTW w Pile,

25.04.2014 r./piątek/ - wycieczka tematyczna  do Turka i Chełmna.


  Ostrów Wlkp.dn.21.03.2014r.                    Prezes Zarządu OUTW
                                                                             Józef Kozan


________________________________


                                                          Komunikat


            Informujemy, że organizujemy wyjazd do Opery Wrocławskiej na spektakl pt. Cyrulik sewilski - G. Rossini, który odbędzie się 13 kwietnia 2014r.(niedziela).

Propozycja wycieczki kierowana jest do wszystkich członków Uniwersytetu.

W planie wyjazdu przewidujemy:
1. autokarowy przejazd do Wrocławia (wyjazd o godz. 13.30 z placu starego dworca PKS).
2. krótki spacer po przepięknym rynku wrocławskim - możliwość wypicia kawy.
3. udział w spektaklu operowym - godz.17-ta.
4. powrót do Ostrowa (ok. godz. 21.30)
          W celu uczestnictwa w wycieczce należy zapisać się w biurze OUTW i wpłacić kwotę 70,- złotych (60.- zł.–bilet wstępu,  10,- zł. - dopłata do kosztów związanych z autokarem i parkingiem),  które będą przyjmowane  przez E. Skibińską oraz R. Dolatę i E. Śniegockiego   w   każdy poniedziałek i czwartek  w godzinach od 11-tej do13-tej w terminie do 27 marca b.r.

Do zobaczenia.
                                                               
Ryszard Dolata i Eugeniusz Śniegocki

                                Ostrów Wielkopolski, dnia 25 lutego 2014r.

________________________________


Co nas czeka w marcu?...

   Bierzemy udział w  zaplanowanych zajęciach edukacyjnych II semestru roku akademickiego 2013/2014.
      Realizujemy projekty „Akademia zdrowego seniora”, ”Klimaty turystyczno – przyrodnicze Ziemi Sośnickiej”, „Senior – obywatel Europy, społecznik integrujący pokolenia”(informacje na ten temat podawane są na bieżąco!).

      Wystąpiliśmy do MPiPS z wnioskiem o przyznanie nam projektu „Senioralia – aktywni seniorzy w społeczności lokalnej”(decyzja być może będzie w maju…).

18.03.2014 r.  o godz. 13.00  rozpocznie się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

18.03.2014 r. o godz. 16.00 w auli SAN w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wrocławskiej 93a (wtorek) rozpocznie się kolejny wykład na temat „Co oznacza Aglomeracja Kalisko - Ostrowska? (wykł. Zenon Kiczka). Będziemy jednocześnie gościli przedstawicielkę Stowarzyszenia Ostrowskiego Centrum Hipoterapii, która omówi temat „Wolontariat kompetencji, czyli jak dzielić się swoim potencjałem” oraz przedstawiciela Urzędu Skarbowego  w Ostrowie Wlkp., który omówi temat „Jak  rozliczyć PIT drogą elektroniczną”.

22.03.2014r. będziemy uczestniczyć w pikniku „Powitanie wiosny”(wg podanego już programu).

      Uwaga!
          Kolejne zebranie Klubu „Podróżnika” odbędzie się 1.04.2014 r. a tematem będzie „Piękna Bułgaria”.
 

Ostrów Wielkopolski, dn.25.02.2014 r.       
                                                      Prezes Zarządu OUTW
                                                               Józef Kozan

________________________________


Aktywni 50+ 
  Bardzo pilne!


      Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie wraz z Centrum Inicjatyw Senioralnych i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają członków Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do udziału w piątej  edycji targów „Aktywni 50+”, która odbędzie się 5 – 6 kwietnia 2014 roku w Poznaniu. Targi są przestrzenią, w której można zadbać o zdrowie i urodę a także zapoznać się z nowymi technologiami.
        Planowany wyjazd autokarem dnia 5 kwietnia 2014 roku. Szczegóły dotyczące wyjazdu w dodatkowym komunikacie lub w Biurze OUTW.  Zapisy słuchaczy którzy chcą wziąć udział w tym wyjeździe wraz z wpłatą kwoty 10 zł. w Biurze OUTW do dnia 27 lutego 2014 roku. Koniecznie należy zabrać ze sobą legitymację słuchacza.

Prezes Zarządu OUTW
Józef Kozan

             Ostrów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2014r.

________________________________

Komunikaty


                 Klub Podróżnika

Planowana wycieczka w ramach Klubu Podróżnika na trasie: Ostrów Wielkopolski – Środa – Koszuty – Ostrów Wielkopolski odbędzie się zgodnie z planem 21.02.2014r. Wyjazd o godz. 9:00 ze starego dworca PKS przy ulicy Dworcowej.
Ze względu na chorobę Pana Wojciecha Suszyckiego wycieczkę poprowadzi Pan Stanisław Grześczyk.

                Sekcja - Terapia tańcem

Zajęcia dla grupy „Terapia tańcem” prowadzone dotychczas przez Panią Arletę Janicką będą odbywały się we wtorki w godzinach 9:30 – 11:00 w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Gimnazjalna 5. Zajęcia poprowadzi Pani Alicja Zaremba.

________________________________


Co nasz czeka w lutym?


04.02.2014r./wtorek/ zapraszam na spotkanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Samorządu Słuchaczy i Rady Programowej oraz Starostów grup, które rozpocznie się o godz.16.00 w Sali Konferencyjnej NKlubu przy ul. Królowej Jadwigi 8d w Ostrowie Wlkp.

07.02.2014 r. kończymy zajęcia edukacyjne I semestru bieżącego roku akademickiego /semestr II rozpoczyna się od 17.02.2014 r. i będzie trwał do 13.06.2014 r./
Rozpoczynamy realizację projektu otrzymanego od Prezydenta miasta Ostrowa Wlkp. nt. „Akademia zdrowego seniora”. W związku z tym proszę słuchaczy, którzy chcą uczestniczyć  w zajęciach z zakresu   udzielania pomocy przedmedycznej, treningu pamięci i w warsztatach psychologicznych o zapisywanie się w biurze OUTW w terminie do 7 lutego lutego br. Spotkanie inaugurujące realizację projektu odbędzie się 11.02.2014 r. o godz.14.30 w Sali Konferencyjnej NKlubu. Obecność obowiązkowa.

11. 12. i 13.02 2014 r. w godz. 11.00 – 13.00 w Sali Konferencyjnej NKlubu przyjmowane będą opłaty na ll semestr/opłaty można także dokonać na nasze konto za pomocą Internetu/.

Kolejny wykład będzie miał inną formułę i rozpocznie się  w dniu 17.02.2014 r./zmiana!/ o godz.12.00 w Sali Widowiskowej OCK. Najpierw obejrzymy film pt. „W kręgu miłości” a po nim będziemy uczestniczyć w spotkaniu nt.”Europejski styl życia – w jakiej Europie chcesz żyć?” W związku z tym proszę w terminie do 7 lutego br. w biurze OUTW wpisać się na listę uczestników.

27.02.2014 r. w Sali Widowiskowej OCK będziemy uczestniczyć, na zaproszenie Pawła Rajskiego – Starosty Ostrowskiego, w spotkaniu z Krzysztofem Wielickim /szczegóły zostaną podane w komunikacie specjalnym/.Spotkanie odbędzie się w ramach działalności klubu „Podróżnika” a jednocześnie z okazji Dnia Kobiet.

 
Ostrów Wlkp, dn.28.01.2014 r.                                              Prezes Zarządu OUTW
                                                                                               Józef Kozan       


________________________________Strona główna | O nas | Informacje | Z życia OUTW | Zajęcia | Projekty i granty | Galeria | Rozrywka | Linki | Kontakt