STRONA GŁÓWNA | O NAS | INFORMACJE | Z ŻYCIA OUTW | ZAJĘCIA | PROJEKTY I GRANTY | GALERIA | ROZRYWKA | LINKI | KONTAKT  


r.   Informacje >> Archiwum >> Archiwum 2015 >> Informacje

Kolejny kurs zakończony…

 

           
               Zakończył się 10 - tygodniowy kurs pod hasłem „zdrowy styl życia”, odbywający się w ramach zajęć sekcji kształtowania sylwetki.

            W trakcie 2 - godzinnych sesji słuchaczki OUTW przypominały sobie zasady zdrowego stylu życia, na które składają się: właściwe odżywianie, aktywność fizyczna i radosne nastawienie do życia.

            Chociaż te zasady wszystkim są znane, to jednak rozmowy w grupie, wspólne dochodzenie do wniosków uświadomiły uczestniczkom zajęć, że na co dzień o tym zapominamy. Z przeprowadzonej na koniec kursu ankiety wynika, że wszyscy doceniają ćwiczenia gimnastyczne, jako podstawę naszej sprawności fizycznej.

            Wiemy, że zdrowe żywienie /mniej soli i cukru/ jest filarem zdrowia, a umiejętność redukowania stresu pozwala na unikanie wielu chorób m.in. nerwic czy chorób serca. Bardzo podobały się zajęcia ze względu na ich różnorodność. Były pogadanki, rozmowy integracyjne, zdrowe diety/również degustacja/, spotkania z kosmetyczką i przede wszystkim ćwiczenia ruchowe /patrz Galeria/. W serdecznej i radosnej atmosferze słuchaczki rozciągały mięśnie i stawy dzięki czemu wzmacniały  kondycję i sprawność fizyczną. Niektóre osoby  pozbyły się zadyszki i bólu kręgosłupa. Wszystkie kursantki polubiły chwile relaksu, które usposabiają do radosnego przeżywania codzienności.                           

 

                                   Zenona Kortylewska - starościna i 28 uczestniczek zajęć


__________________________________________


Informacja nadzwyczajna !


Zakończył się etap zbierania propozycji zadań do Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wśród zadań które przeszły pierwszy etap weryfikacji jest projekt dot. Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana” w Ostrowie Wielkopolskim.

Samorząd Słuchaczy OUTW prosi słuchaczy OUTW - mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, o poparcie inicjatywy zgłoszonej przez Komendę Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim i głosowanie na zadanie: nr 48 „STANICA HARCERSKA – NA MIARĘ XXI WIEKU” (kompleksowa modernizacja budynku głównego - 250 000,-).

Zwycięskie zadania wyłonione zostaną bezpośrednio przez mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w głosowaniu powszechnym, które zostało zaplanowane na cały listopad tego roku. Głosować będzie można zarówno w formie internetowej jak i tradycyjnej, do urn zlokalizowanych w wyznaczonych punktach na terenie miasta.

W głosowaniu uczestniczyć może każdy mieszkaniec, który najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. ukończy 13 rok życia. Każdy głosujący może zaznaczyć na karcie do głosowania od 1 do 3 zadań.

Stanica jest obiektem otwartym. Korzystają z niej zarówno harcerze jak i różne placówki oświatowe, organizacje społeczne i osoby prywatne.

Słuchacze OUTW gościli również na Stanicy m.in. uczestnicząc w imprezach integracyjnych organizowanych prze Samorząd Słuchaczy. Bawiliśmy się tam podczas pikników „Święto pieczonego ziemniaka”. To jest piękne miejsce, lecz domaga się ono kompleksowego remontu. Zaangażowanie gospodarzy obiektu i prace konserwacyjne, które są tam realizowane to za mało. Dlatego też, jak sądzimy, środki otrzymane z budżetu obywatelskiego pozwolą poprawić standard obiektu oraz bezpieczeństwo jego użytkowania.

Liczymy na aktywność nie tylko Słuchaczy ale także sympatyków naszego uniwersytetu i jego przyjaciół.


Uwaga:
Wzór karty do głosowania, sposób głosowania oraz Wykaz lokalizacji i czas pracy punktów głosowania tradycyjnego znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl w zakładce : Ostrowski Budżet Obywatelski


Samorząd Słuchaczy OUTW

Ostrów Wielkopolski dnia 27.10.2015 r._________________________________Drugie spotkanie progresywnych prezydentów i burmistrzów - Program

__________________________________


Zakończyliśmy zajęcia edukacyjne

 
 
w roku akademickim 2014/2015...Uroczystość  zakończenia 8.roku działalności naszego uniwersytetu  odbyła się 23 czerwca w Wysocku Wielkim.

Uczestniczyło w niej ponad 220 osób: członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni goście a także delegacja z Niemiec. Dokonaliśmy podsumowania realizacji poszczególnych zadań z zakresu edukacji, integracji oraz aktywności środowiskowej i omówiliśmy najważniejsze plany na kolejny rok działalności OUTW. Najważniejsze sprawy minionego roku  zostały zamieszczone  w naszym biuletynie „Wieści z OUTW”, który otrzymali uczestnicy imprezy (biuletyn znajduje się w zakładce Ważne publikacje na naszej stronie internetowej). Myślę, że wspólnie udało się w minionym roku zrobić  wiele dla stabilizacji oraz rozwoju  OUTW i możemy sobie tego pogratulować…

Wakacje będą, jak sądzę, dla nas okresem aktywności  pozaedukacyjnej a informacje na ten temat umieszczane będą na naszej stronie internetowej. A zatem póki co:

-  zapraszam słuchaczki i słuchaczy OUTW na Piknik Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w dniu 28 czerwca (niedziela) o godz. 16.00  w  „Zielonej Przystani” nad zalewem Piaski – Szczygliczka. Będzie muzyka, obfite jadło i miła atmosfera. Proszę jednak  założyć nasze koszulki!

-  zapraszam słuchaczki i słuchaczy (chętnych!) na szkolenie dotyczące budżetu obywatelskiego, które odbędzie się w dniu 29 czerwca o godz. 16.00 w restauracji „Limba-catering” przy ul. Wolności 10 w Ostrowie Wlkp.

-  zapraszam słuchaczki i słuchaczy  na spotkanie z Beatą Klimek – Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które rozpocznie się w dniu 30 czerwca (wtorek) w sali konferencyjnej N-klubu o godz. 16.30 a będzie ono dotyczyło wprowadzeniu Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego (+ kawa z ciachem!)

- w dniu 30 czerwca (wtorek) „Turystocykliści” biorą udział w spotkaniu integracyjnym w Nadstawkach

- w każdy wtorek lipca o godz. 10.00  na Piaskach spotyka się w ramach integracji grupa „Kształtowania sylwetki”

- w dniu 19 września  Samorząd Słuchaczy organizuje  kolejny piknik – „Święto pieczonego ziemniaka” na stanicy harcerskiej ZIELONA  POLANA  w Ostrowie Wlkp. (Komunikat w tej sprawie znajduje się w zakładce Informacje na naszej stronie internetowej)

Informuję, że:

- od 6 do 31.07 biuro jest nieczynne ( ale członkowie Zarządu mają intensywny czas porządkowania dokumentacji, sporządzania sprawozdań, dokonywania rozliczeń i sporządzania wniosków projektowych)

- w sierpniu biuro jest czynne dla słuchaczy w godz. 11.00 – 13.00  we wtorki ( 4.08. 11.08. 18.08. 25.08) a we wrześniu we wtorki  (1.09.  8.09). oraz we wtorki i  we czwartki (15.09. 17.09. 22.09. 24.09. 29.09)

- w dniach 1 – 8.09  grupa 25 osób przebywać będzie na kolejnej wyprawie zagranicznej w Grecji

- zapisy na I rok edukacyjny rozpoczną się od 15.09. Chętni przychodzą do biura OUTW, które mieści się przy ul. Królowej Jadwigi 8c w Ostrowie Wlkp. i wypełniają „Deklarację”. Należy mieć przy sobie Dowód Osobisty)

- zajęcia w nowym roku akademicki rozpoczną się 5.10  ale uroczysta inauguracja roku akademickiego obędzie się 6.10 w auli SAN w Ostrowie Wlkp.

- od 1 lipca mieszkańcy Ostrowa Wlkp., którzy ukończyli 60 rok życia mogą  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego wypełniać wniosek o przyznanie „Ostrowskiej Karty Seniora”

 

Ostrów Wlkp.,26.06.2015 r.               Prezes Zarządu OUTW

                                                                   Józef Kozan


____________________________________


KOMUNIKAT

 

 Samorząd  Słuchaczy  Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  uprzejmie informuje słuchaczy, że :

19  września  2015 r.  odbędzie się piknik „Święto pieczonego ziemniaka”

na stanicy harcerskiej  - ZIELONA POLANA w Ostrowie Wielkopolskim

 (PIASKI – SZCZYGLICZKA)

Początek  o godz. 10oo, zakończenie około 15-tej.

 

Zapraszamy chętnych słuchaczy.

 

W ramach pikniku przewiduje się :

- kawa i ciasto,

- grill- pieczenie kiełbasek + chleb ze smalcem i ogórkiem,

- konkursy połączone z  obrzędem „Święta pieczonego ziemniaka”

- ognisko  - pieczenie ziemniaków,

- wspólna biesiada (prosimy o zabranie śpiewników) .

 

                        Przejazd – we własnym zakresie.

(można skorzystać z autobusów MZK: 21 i 4 do pętli na ul. Wańkowicza i nr 14 na Piaski od strony Limanowskiego)

Koszt 25,-zł od osoby.

 

Zapisy w Biurze OUTW - do 15.09.2015 r.

-  w każdy wtorek m-ca sierpnia w trakcie dyżuru Samorządu Słuchaczy, w Biurze wzgl.

   w N-klubie, w godz.:  11oo–13oo,                                                                             

– we wrześniu w godzinach pracy Biura tj .we  wtorki, w godz.:  11oo – 13oo

 

Telefon kontaktowy do Przewodniczącego Samorządu – Teresy Seteckiej: nr  609977373.____________________________________


Zespół taneczny „Tańczące seniorki”

  Ostrowskiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  uczestniczył w obchodach Święta Rolanda w Nordhausen

 

W ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Beatę Klimek zespół „Tańczące Seniorki” uczestniczył w dniach 12 - 14 czerwca 2015 r. w obchodach Święta Rolanda w Nordhausen.

Zespół zaprezentował się na dużej scenie przed Teatrem w Nordhausen w 40 - minutowym programie pt. „Z tańcem po Europie”, wykonując charakterystyczne dla poszczególnych krajów tańce m.in. polkę Grandpa,  kankan,  polonez.

Występ został przyjęty bardzo ciepło, serdecznie i żywiołowo. Był  nagrodzony owacjami na stojąco.

Na widowni byli przedstawiciele Nadburmistrza Miasta Nordhausen oraz członkowie ”Koła Przyjaźni Ostrów – Nordhasen” z jego przewodniczącym i jednocześnie Honorowym Obywatelem Ostrowa Wielkopolskiego   Peterem Blońskim .

            Wcześniej, podczas spotkania oficjalnego  z przedstawicielami miasta Nordhausen przekazany został list Prezesa OUTW – Józefa Kozana z wyrazami podziękowania za możliwość udziału słuchaczy OUTW w tradycyjnym Święcie Rolanda.

Podczas Koncertu moderator przedstawił dotychczasowe osiągnięcia zespołu „Tańczące Seniorki”, który w ramach działalności pozaedukacyjnej  OUTW  działa od 2013 r.

Od początku kieruje nim pedagog i animator kultury – Maria Wojtaszek. Członkiniami zespołu są słuchaczki sekcji kształtowania sylwetki, które uczestniczą w zajęciach terapii ruchowej, obejmującej różnorodne ćwiczenia gimnastyczne z elementami aerobiku, jogi i tańca.

          Dotychczas zespół uczestniczył w festiwalach i konkursach regionalnych, w imprezach lokalnych  oraz w uroczystościach w środowisku Ostrowa Wielkopolskiego  i  powiatu ostrowskiego.

 W wyniku tej kulturalnej wyprawy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku władze Nordhausen – miasta partnerskiego  zainteresowali się działalnością na rzecz seniorów w swoim środowisku lokalnym i wyrazili gotowość nawiązania współpracy w różnych dziedzinach życia seniorów  naszych miast.

            Ta wyprawa artystyczna słuchaczek OUTW była połączona  ponadto z możliwością zwiedzenia miasta a szczególnie z miejscami,  w których umieszczone są symbole, podarowane w latach ubiegłych przez przedstawicieli Samorządu Ostrowa Wielkopolskiego  m.in. symboliczny pomnik Ostrowskiego Ostróżka w ogrodzie przed Teatrem Miejskim w Nordhausen.

            To pierwszy  i  znaczący efekt  w  8.letniej działalności  OUTW   we współpracy międzynarodowej …i   już ze znaczącymi  sukcesem.

 

                                                           Koordynatorzy  projektu

Maria  Wojtaszek i Maria Frąszczak


____________________________________


Co nas czeka w marcu 2015 r.?06.03.(piątek) – o godz. 16.00 w Ostrowskim Centrum Kultury „Mała Scena” uczestniczymy na zaproszenie Dyrektora Biblioteki Publicznej – Włodzimierza Grabowskiego w spotkaniu z ekspertami nt. Ekonomiczne gospodarowanie budżetem domowym oraz Jak ustrzec się przed nadmiernym zadłużeniem i jak poradzić sobie w kryzysie finansowym?
Uczestnicy spotkania (tylko 30 osób!) otrzymają poczęstunek oraz materiały edukacyjne.
Zapisy w biurze OUTW do 3 marca 2015 r.


10.03.(wtorek) – o godz. 16.00 w auli SAN przy ul. Wrocławskiej 93a rozpocznie się kolejny wykład audytoryjny tym razem w formule spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Lekarskiej w ramach realizacji programu „Bezpieczne życie seniorów”.

12.03.(czwartek) – o godz. 13.30 rozpocznie się posiedzenie Zarządu OUTW.

13.03.(piątek) – członkowie Koła Turystyki Pieszej i Rowerowej organizują dla chętnych słuchaczy OUTW wyjazd do teatru „Impart” we Wrocławiu na spektakl „Prometeusz”. Wyjazd o godz. 16.30. Koszt – 60,-

17.03.(wtorek) – o godz.15.00 w sali konferencyjnej N-Klubu rozpocznie się spotkanie członków Klubu „Podróżnika” na temat „Wyprawa na Szpitsbergen.

21.03.(sobota) – w godz. 10.00 – 14.30 w restauracji „SKY MAX” w Michałkowie uczestniczymy w pikniku „Powitanie wiosny” wg podanego już programu.

27.03.(piątek) - kolejna wycieczka członków klubu „Podróżnika”, tym razem na trasie Ostrzeszów – Pólko - Syców. Wyjazd z placu starego dworca PKS o godz.9.00.

Rozpoczynamy realizację projektu naukowego „Poprzez naukę do zdrowia”, otrzymanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Będzie on realizowany w następujących formach:

warsztaty psychologiczne, które poprowadzi mgr Eliza Wolańczyk we wtorki (od 10.03.2015 r.)
- grupa I zaawansowana (kontynuacja) - 10.00 – 11.30
- grupa II początkująca - 12.00 – 13.30
Zajęcia odbywać się będą w pracowni psychologicznej przy ul. Kaliskiej 35 -„Perspektywa” sp. z o.o.(w budynku dawnego Banku Śląskiego),

warsztaty „Trening pamięci”, które poprowadzi mgr Zyta Sobańska we czwartki(od 05.03.2015 r.) grupa I -16.00 – 17.30; grupa II -17.30 – 19.00 Zajęcia odbywać się będą w IV liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wojska polskiego 17,

warsztaty „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, które poprowadzi mgr Anna Brzezińska w poniedziałki(od 02.03.2015 r.) w godz. od 13.00 do 14.30 w Medycznym Studium Zawodowym przy ul. Limanowskiego 17.

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze OUTW do 27.02.2015 r.

Ostrów Wlkp. 19.02.2015 r. Prezes Zarządu OUTW Józef Kozan

___________________________

KOMUNIKAT


Samorząd  Słuchaczy  Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

uprzejmie informuje słuchaczy, że w dniu:

                21.III 2015 r.(sobota), w godz. 10.00 – 14.30  w restauracji „SKY MAX

                                 w  Michalkowie  odbędzie się tradycyjny już piknik

 

                                      POWITANIE WIOSNY                              

                   Hasłem przewodnim pikniku jest  : „WIOSNA NA WESOŁO”.

Zapraszamy słuchaczy OUTW do licznego i aktywnego udziału w pikniku.

                           

W zabawę włączą się aktywnie działające w OUTW grupy artystyczne, tj.:

 Tańczące Seniorki,                         

 Przyjaciele  Benny Hilla,

 Chór OUTW.

 

W ramach pikniku przewiduje się :

- kawę/herbatę i ciasto,

- ciepły posiłek

- obrzęd pożegnania zimy przy ognisku, a następnie wiosenny korowód,
- konkursy:  
         - na wiosenny strój, nakrycie głowy,
         -  wiersz o wiośnie.
                                      Wyżywienie i obsługa – Max catering Hieronim Szewczyk
                                           (możliwość indywidualnego zamówienia w bufecie)               
                                                       Przejazd autokarem. 
Wyjazd o godz. 9.45  ze starego  dworca autobusowego PKS przy ul. Dworcowej.

           Zapisy oraz opłata  w wysokości 30,- od osoby -  w Biurze OUTW,

                                              do 17.03.2015 r.
(Koszt całkowity wynosi 55,-zł /osobę,  w tym dofinansowanie Zarządu OUTW ze   składek członkowskich w wysokości  25 ,- zł/osobę).


                        Prosimy  o podanie nr legitymacji przy zapisywaniu się  na piknik.
Uwaga:  Dodatkowo Samorząd Słuchaczy będzie  przyjmował zapisy i opłaty na piknik podczas dyżurów w okresie ferii tj. 17 i 24.II.2015r. (wtorek), w godz. 11.00 – 13.00, w Sali kawiarnianej

 n-Klubu.

  Telefon kontaktowy do Przewodniczącej Samorządu p. Teresy SETECKIEJ: 
                                                                      Nr 609977373

 

                                                                                         Samorząd  Słuchaczy ____________________________________


                                    TURYSTOCYKLIŚCI OUTW ZAPRASZAJĄ

 

 W ramach programu „TURYSTYKA TEATRALNA” realizowanego przez Koło Turystyki Pieszej i Rowerowej, organizujemy noworoczny wyjazd do Opery Wrocławskiej  na spektakl pt. ”Łucja z LammermooruG. Donizetti, który odbędzie się 25 stycznia 2015 roku (niedziela). Propozycja jest kierowana do wszystkich członków OUTW.

 

 Plan wycieczki:

  1. Zbiórka uczestników wycieczki z placu starego dworca PKS  przy ul. Dworcowej – o godz. 13-tej.
  2. Autokarowy przejazd z Ostrowa do Wrocławia. Wyjazd z Ostrowa o godz. 13.15.
  3. Przyjazd do Wrocławia o godz. ok. 15-tej.
  4. Przerwa do godz. 16.30 podczas której można zwiedzić wrocławski rynek.
  5. Udział w spektaklu operowym - początek o godz. 17.00
  6. Powrót do Ostrowa- przyjazd o godz. ok. 21.30.

 

W celu wzięcia udziału w noworocznej wycieczce do Opery należy się zapisać się w biurze OUTW, które będą przyjmowane w każdy wtorek i czwartek w godzinach 11.00-13.00 w terminie od 04. 12. do 15.01.2015 roku.

Koszt wycieczki wynosi 80,- złotych (50,- złotych bilet, oraz  30 złotych - autokar, parking, dodatkowe ubezpieczenie NW, prowizja dla biura turystycznego).


Do zobaczenia

Ryszard Dolata i Eugeniusz Śniegocki

 

           Ostrów Wielkopolski, 3 grudnia 2014r


____________________________________
Licznik odwiedzin:

Strona główna | O nas | Informacje | Z życia OUTW | Zajęcia | Projekty i granty | Galeria | Rozrywka | Linki | Kontakt