STRONA GŁÓWNA | O NAS | INFORMACJE | Z ŻYCIA OUTW | ZAJĘCIA | PROJEKTY I GRANTY | GALERIA | ROZRYWKA | LINKI | KONTAKT  r.II FORUM KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
WIELKOPOLSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
28-29 LUTY 2012 r.

www.outw.edu.pl
info@outw.edu.pl


   AktualnościII Forum Kadry Zarządzającej
Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku


    W dniach 28-29 lutego 2012 roku, ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, w Ostrowie Wielkopolskim, w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, odbyło się II Forum Kadry Zarządzającej Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uczelnię tę reprezentowali: Zenon Kłopocki – dyrektor oraz dr inż. Tadeusz Sarnowski – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim. 
      Forum to zainaugurowało obchody roku 2012 - jako Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Wielkopolsce.
       Patronat honorowy objęli: Jarosław Urbaniak – Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Paweł Rajski – Starosta Ostrowski.
   W Forum uczestniczyli przedstawiciele 28 uniwersytetów (na 30 działających w Wielkopolsce), co było dużym sukcesem organizacyjnym.
    Otwarcia II Forum dokonał Józef Kozan - Prezes Zarządu Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
     Następnie  wszystkich uczestników gorąco powitał Paweł Rajski – Starosta Ostrowski, który powiedział: ”jestem zadowolony z tego, że możemy gościć Państwa w naszym mieście i powiecie. Jako osoba, która sama działa społecznie w organizacji pozarządowej, bardzo życzliwie podchodzę do Waszych spraw. Podziwiam także Wasz zapał i twórcze chcenie i to, ze chcecie się wciąż dzielić z innymi”. Uczestnicząca w tej części Marlena Maląg - Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podziękowała Zarządowi OUTW za to, „że przez dwa dni nasze miasto będzie tętniło życiem Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, co jest dla nas wszystkich wielkim wyróżnieniem i sukcesem. Uniwersytety Trzeciego Wieku to instytucje, które skupiają ludzi aktywnych,  twórczych i doświadczonych życiową mądrością. To ważne także dla umacniania więzi pokoleniowej w każdej społeczności. Będziemy zatem wspierać Wasze pomysły i działania”.
    Informacje na temat organizacji i przebiegu Roku UTW w Polsce przekazała Krystyna Lewkowicz – koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. W sposób szczegółowy zrelacjonowała przygotowania do Kongresu UTW, który odbędzie się 19.03.2012 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, podkreślając jego znaczenie dla dynamicznie rozwijającego się ruchu uniwersyteckiego w Polsce. Zaprosiła wszystkich przedstawicieli UTW z Wielkopolski do udziału w Kongresie, a także do śledzenia jego obrad i  wypracowanych stanowisk.
     W dalszej części Forum zostały przeprowadzone panele nt. „Zarządzanie Uniwersytetem Trzeciego Wieku” – rola lidera (dr Kazimierz Kołodziejczyk – pracownik naukowy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi); „Dobre praktyki w aktywizacji osób starszych, inspiracje dla działań UTW” (Katarzyna Ścieszka – asystent Projektu „Seniorzy w Akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności).
     W godzinach popołudniowych uczestnicy Forum pracowali nad „Kalendarzem wspólnych Imprez Wielkopolskich UTW”, który został sporządzony w wersji elektronicznej przez dra Marcina Hernesa i mgra Tomasza Szydłowskiego – pracowników naukowych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
     Wydarzeniem szczególnym był pobyt uczestników na koncercie i uroczystej kolacji w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Historię związana z pobytem Fryderyka Chopina w tym miejscu przedstawił, w formie gawędy, Wojciech Suszycki – wykładowca OUTW i przewodnik PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, natomiast wykonawcą koncertu, zawierającego m.in. kompozycje Fryderyka Chopina, był Łukasz Kryjom. Ciekawostki na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych w Antoninie przedstawił Andrzej Leraczyk - naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim i  Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.
      Drugi dzień rozpoczął się od panelu nt. „Miejsce UTW w systemie kształcenia dorosłych” (dr Ewa Roman – pracownik naukowy UAM w Poznaniu). W dalszej części programu  dominowała tematyka związana ze współpracą UTW z samorządami lokalnymi. Wprowadzenia merytorycznego    dokonała Sylwia Pełtak – przedstawicielka ROPS-u w Poznaniu. Zagadnienie to zostało następnie rozszerzone w wystąpieniach  mec. Cezarego Nowakowskiego – przewodniczącego Ostrowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Jarosława Lisieckiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
   W części końcowej Forum przedstawiciele UTW w Lesznie, w Pile i w Ostrowie Wielkopolskim przedstawili różnorodne inicjatywy lokalne, dotyczące m. In. wymiany zagranicznej (na ten temat szczegółowo wypowiedział się Wolfgang Tänzler – przedstawiciel Szkoły Seniorów w Poczdamie).
     Słowo końcowe wygłosił Jarosław Urbaniak - Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który podkreślił walory działalności Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla aktywizacji środowiska seniorów w mieście Ostrowie Wielkopolskim i Powiecie Ostrowskim: „opinia o działalności Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  jest bardzo pozytywna a jego aktywność widać na co dzień. Jest on ważnym partnerem w realizacji zadań, które zapisane są w kompetencjach władz samorządowych. Wszystkim Wam za to dziękuję i życzę dalszych sukcesów w Waszej służbie dla drugiego człowieka”.
      Forum było  także  okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania wzajemnych dalszych kontaktów.
     Na zakończenie uczestnicy wspólnie zaśpiewali piosenkę - myśl, która przez dwa dni towarzyszyła podczas obrad: Nie myśl, ile razy wzejdzie poranna zorza. Licz czas, w którym możesz pomóc sobie i innym... (można ją „posłuchać”, wchodząc na stronę www.outw.edu.pl).
     Wszyscy otrzymali ponadto Certyfikaty, potwierdzające udział i umówili się za rok na III Forum do Wrześni.
            Prezes Zarządu OUTW
                Józef Kozan
                                 Ostrów Wielkopolski, dnia 8 marca 2012 roku

_________________________________


Koleżanki i Koledzy:

Prezesi, Koordynatorzy i Przewodniczący Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku!

Zgodnie z ustaleniami, przyjętymi podczas I Forum Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które odbyło się w dniach 11-12 marca 2011 roku w Lesznie,

zapraszam

do Ostrowa Wielkopolskiego na II Forum…

Ma ono wymiar szczególny, jako że zadanie realizowane będzie w roku, który ogłoszony został przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej – Europejskim Rokiem Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej a fundusze na ten cel udało nam się otrzymać w wyniku konkursu zorganizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Patronat nad Forum objęli: Jarosław Urbaniak – Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Paweł Rajski – Starosta Ostrowa Wielkopolskiego.

Zapraszam zatem na 28 i 29 lutego 2012 roku (przyjazd może nastąpić już w godzinach wieczornych 27 lutego 2012!). Koszty przejazdów należy jednak pokryć z własnych funduszy.

W Forum uczestniczyć mogą 2 osoby z każdego Uniwersytetu a zgłoszenie należy przysłać drogą e-mailową do dnia 20 stycznia 2012 roku.

Dalsze informacje będą pojawiać się na naszej stronie www.outw.edu.pl sukcesywnie w miarę potrzeb organizacyjnych i programowych.

Życząc „ciepełka wszelakiego” na święta i szczęścia w roku 2012 serdecznie pozdrawiam.

Prezes OUTW

 Józef Kozan

Ostrów Wielkopolski, dnia 19.12.2011 r.

Strona główna | O nas | Informacje | Z życia OUTW | Zajęcia | Projekty i granty | Galeria | Rozrywka | Linki | Kontakt