STRONA GŁÓWNA | O NAS | INFORMACJE | Z ŻYCIA OUTW | ZAJĘCIA | PROJEKTY I GRANTY | GALERIA | ROZRYWKA | LINKI | KONTAKT  


<
r.   Informacje
>> Komunikaty


POWITANIE WIOSNY

        Było nas dużo i przeżyliśmy kolejne wspaniałe spotkanie integracyjne…

       120. osobowa grupa słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkała się podczas pikniku „Powitanie wiosny”. Impreza odbyła się w piątek 6 kwietnia 2018 r.

     To już piąte spotkanie pod hasłem „Pożegnanie zimy i powitanie wiosny”. Tegoroczne spotkanie było po rocznej przerwie. W ubiegłym roku bawiliśmy się bowiem na Pikniku nad piknikami w Odolanowie.
       Miejscem spotkania, po raz drugi, była restauracja „Borowianka”, gdzie  słuchacze OUTW przybyli, aby razem miło spędzić czas a przy tym powitać wiosnę. Podobnie jak w latach ubiegłych  pogoda dopisała – było słonecznie i ciepło.

       Spotkanie integracyjne połączone było z obrzędem pożegnania zimy.

    Po powitaniu wszystkich uczestników spotkania w restauracji „Borowianka” nastąpiło „ośpiewanie Marzanny” a następnie kolorowy korowód razem z zimową kukłą  Marzanną  przeszedł do symbolicznego kręgu, aby skutecznie pozbyć się zimy i pozwolić wiośnie zagościć na dobre.
    Tym razem „Wiosnę” symbolizowały dwie młode dziewczyny (w ramach idei „łączymy pokolenia”), które w wiosennych strojach, z koszem kwiatów, spacerowały wśród uczestników spotkania rozdając kwiaty i uśmiechy, a w tle słychać było śpiew ptaków…
     Słuchacze OUTW, ubrani w wiosenne stroje, mile spędzili czas, uczestnicząc w pląsach ale także w  konkursie na wiosenny strój ( nakrycie głowy).
     Jak zawsze pięknie zaprezentowały się zespoły OUTW:
- zespół „Tańczące Seniorki” dały popis tańcami w kowbojskich rytmach a także zaprezentowały skecz o zdrowiu,
 - chór „Ostrowianki” wykonał kilka utworów  w klimacie wiosennym m.in. „Wiosna, wiosna”, „Hawajska noc”, ”Zapada zmierzch”.
  a  koło żywego słowa wykonało projekt poetycki „Flirt wiosenny” w którym wykorzystano wiersze, erotyki i fraszki poetów polskich.        
      Występy zespołów  zostały nagrodzone gromkimi brawami i pełną aprobatą uczestników.
     Tegoroczne święto wiosny symbolizowały tulipany, którymi obdarowani zostali członkowie w/w zespołów.

    Organizatorem pikniku był Samorząd Słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
   Swoją obecnością na imprezie zaszczycili: Beata Klimek – Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Paweł Rajski - Starosta Ostrowski i Wojciech Zarzycki – Dyrektor Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
      Relacje fotograficzne i filmowe (do pobrania!) znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce GALERIA..
 
 
 
                                                                Teresa Setecka
                                        Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy
__________________________________________


R E G U L A M I N
    konkursu fotograficznego „100-lecie Niepodległej w obiektywie”


1. Organizator

     Organizatorem konkursu fotograficznego: „ 100-lecie Niepodległej w obiektywie" jest stowarzyszenie Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

2. Cel Konkursu Fotograficznego

      "100-lecie Niepodległej w obiektywie" jest wydarzeniem o charakterze historycznym zorganizowanym jako zadanie w ramach konkursu ofert ogłoszonych przez Prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego             pn. Pielęgnujemy dorobek naszych przodków w 100-lecie Niepodległej.     Jego celem, obok popularyzacji fotografii, jest uczczenie przypadającej        w 2018 roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

3. Termin:

     •    projekt "100-lecie Niepodległej w obiektywie" realizowany jest od początku marca 2018 r. do końca czerwca 2018 r.
    •    termin nadsyłania prac konkursowych upływa z końcem maja 2018 r. (liczy się data dostarczenia prac do biura organizatora).

4. Uczestnicy

       Konkurs otwarty jest dla wszystkich członków Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku potrafiących fotografować, posiadających dowolny aparat fotograficzny lub telefon komórkowy z aparatem.

5. Zgłoszenia do konkursu

       Nie przewiduje się osobnych zgłoszeń do konkursu. Za zgłoszenie, a tym samym akceptację warunków niniejszego regulaminu uznaje się złożenie w terminie prac konkursowych.

6. Dodatkowe warunki uczestnictwa:

       •    uczestnicy konkursu, przedstawiając zdjęcia do oceny, oświadczają tym samym, że są autorami zdjęć (kategoria: zdjęcia współczesne) lub oświadczają, że posiadają pełne prawa do dysponowania przedstawionymi fotografiami (kategoria: zdjęcia historyczne).
       •    zdjęcia wykonane przez uczestników konkursu pozostają ich własnością. Uczestnicy wyrażają jednak zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie    i kopiowanie zdjęć przez organizatorów - bez możliwości roszczeń finansowych - na potrzeby promocji konkursu i ich ewentualnych kolejnych edycji (publikacje w mediach, w Internecie, w trakcie wystawy, na plakatach, kartach okolicznościowych, albumach pokonkursowych itp.).
     •    uczestnicy konkursu oświadczają, że zrzekają się prawa dochodzenia   od organizatorów imprezy odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu (w tym z tytułu wypadków lub szkód osobistych i majątkowych) oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

7. Zasada rywalizacji:

         •    ustala się dwie kategorie dla nadsyłanych prac:
         a)     zdjęcia historyczne,
         b)     zdjęcia współczesne,
         •    zdjęcia historyczne to oryginalne prace wykonane w latach 1914-1924, pochodzące ze zbiorów rodzinnych - uczestnik konkursu, zgłaszający pracę w tej kategorii, udostępnia pracę do zeskanowania,
      •    zdjęcia współczesne to wykonane przez zgłaszającego zdjęcia tematycznie nawiązujące do 100. rocznicy odzyskania niepodległości (pomniki, tablice, mogiły żołnierzy i powstańców, fotografie dokumentów, fotografie kreatywne) - uczestnik udostępnia organizatorom na potrzeby oceny    i wystawy pokonkursowej odbitki zgłaszanych przez siebie prac        w wymiarach minimum 15 x 10 cm.
         •    każdy uczestnik może przedstawić do oceny dowolną liczbę prac w jednej lub obu kategoriach.

8. Zasada oceny:

         •    wyboru najlepszych zdjęć dokona jury konkursu, pracujące w składzie wskazanym przez organizatora,
       •    w związku z przewidywanymi nagrodami, jury dokona wyboru laureatów w obu kategoriach,
          •    laureaci, na wezwanie organizatorów, zobowiązani są do udostępnienia oryginalnych plików cyfrowych lub negatywów wyróżnionych prac w celu wywołania odbitek dużego formatu na potrzeby wystawy pokonkursowej,
          •    werdykt jury jest ostateczny.

9. Uwagi końcowe:

     •    zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z całkowitą akceptacją przedstawionego regulaminu i wszystkich warunków przebiegu Konkursu,
       •    organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia, odroczenia lub zmiany przebiegu konkursu bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności,
     •    organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od nich problemy techniczne uniemożliwiające właściwy przebieg konkursu.

              Ostrów Wielkopolski, 19.03.2018 r.         Koordynator zadania
                                                                              Aleksandra Biegańska

__________________________________________


Lato za nami a więc czas do naszej aktywności
     w kolejnym 11. już roku istnienia
    Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku…


        Witam wszystkie Słuchaczki i Słuchaczy a w sposób  szczególny kandydatów do naszej stowarzyszeniowej rodziny na progu roku akademickiego 2017/2018. Plany są ambitne i liczę, że jak do tej pory wszystkie zrealizujemy.

    Prośby:

proszę jednak do dokładnego zapoznania się lub przypomnienia sobie treści
Statutu, Regulaminu i Zasad Współżycia Koleżeńskiego, które określają naszą specyfikę działania w zakresie edukacji, integracji i aktywności środowiskowej
OUTW,

    proszę zapoznać się z Planem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Ostrowie Wielkopolskim na rok akademicki 2017/2018,

    proszę zapoznać się także z  Organizacją roku akademickiego 2017/2018.

       Dokumenty te zamieszczone są na naszej stronie internetowej.

   Co nas czeka w październiku 2018 r.?

    1 października to Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

     Z tej okazji przedstawiciele naszego Uniwersytetu wraz z członkami Rady
Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego uczestniczyć będą w III sesji plenarnej
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – 1 października i konferencji pt. Najpilniejsze potrzeby i oczekiwania seniorów w Polsce – 2 października w Warszawie oraz w „Debacie Senioralnej” w dniu 11 października w Poznaniu i konferencji międzynarodowej pn. „Innowacyjny Samorząd Ostrowa Wielkopolskiego” w dniach 24 – 25 października w Ostrowie Wielkopolskim.

    Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018, w której uczestniczą członkowie i kandydaci OUTW odbędzie się 10 października 2017r.(wtorek) o godz. 16.30 w auli Społecznej Akademii Nauk przy ul. Wrocławskiej 93a w Ostrowie Wielkopolskim.

     Wykład inauguracyjny pt.”O szybkości i literaturze” wygłosi prof. UAM dr hab.
Jan Galant. Oprawę artystyczną zapewni nam chór OSTROWIANKI” a po części oficjalnej
planowany jest serwis kawowy.

    Podczas uroczystości będą także podane terminy zajęć i imprez w I semestrze.

    Zajęcia edukacyjne formalnie rozpoczną się 9 października. Istnieje jednak
potrzeba, aby uzgodnić ich organizację nieco wcześniej. I tak:
    - 3.10 - w SAN odbędzie się spotkanie starostów grup Kształtowania
    sylwetki

    - 3.10 - o godz. 14.00 w sali konferencyjnej „n klubu – sztuka i edukacja”
    odbędzie się spotkanie  organizacyjne koła plastycznego Impresja

    - 4.10  - o godz. 10.00 w SAN odbędzie się próba koła Tańczące Seniorki

    - 6 i 17.10 -  odbędą się dwie ostatnie już wycieczki do Warszawy.(trwają
    jeszcze zapisy!)

    - 9.10 – o godz. 10,00 w SAN odbędzie się spotkanie integracyjne
    wszystkich grup Kształtowania sylwetki

    - 24.10  - o godz. 16.00 w sali wykładowej I Liceum Ogólnokształcącego
    w Ostrowie Wlkp. odbędzie się spotkanie merytoryczne,inaugurujące
    działalność kola HUMANISTYCZNEGO (dawne koło literackie i historyczne),
    które poprowadzi dr Józef Pietrzak

    - 28.10 – wyjazd grup Kształtowania sylwetki do Warszawy na musical
    „POLITA” w teatrze Buffo

Do zobaczenia zatem na uroczystości inauguracyjnej!


Ostrów Wielkopolski, 30 września 2017 r.           Prezes Zarządu OUTW

                                                                                      Józef Kozan__________________________________________

Już tradycyjne w OUTW


„Święto pieczonego ziemniaka połączone z pożegnaniem

lata i powitaniem jesieni”W sobotę  17 września 2016 r. na stanicy harcerskiej Zielona Polana w Ostrowie Wielkopolskim  słuchacze Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na kolejnym jesiennym pikniku  tym razem pt: „Pożegnanie lata i powitanie jesieni z ziemniakiem w roli głównej”.     

Jeszcze w promieniach słońca ponad 60 osób miało okazję do miłego spędzenia czasu na łonie natury bawiąc się i śpiewając swojskie melodie. Nastąpiło symboliczne pożegnanie lata – „balonowy odlot”: „Pożegnanie lata 2016 ze słuchaczami OUTW”. Następnie powitaliśmy Panią Jesień z pełnym koszem owoców, którymi obdarowani zostali uczestnicy pikniku.

Na wszystkich czekał słodki poczęstunek z napojami, swojski przysmak w postaci chleba ze smalcem i ogórkiem oraz „coś na ciepło”. Spotkanie integracyjne połączone było również z obrzędem „Święta pieczonego ziemniaka”. Pani Jesień zaprosiła wszystkich w krainę pieczonego ziemniaka, gdzie przy ognisku odbyły się  konkursy:

-  drużynowy slalom z ziemniakiem umieszczonym na drewnianej łyżce,

-  zawijanie ziemniaków w foliową koszulkę,

-  rzut ziemniakiem do celu.

Spośród uczestników zmagań wybrano: Króla Kartofla, Pyrusię Bulbiatkę oraz Świtę Królewską.

             Król Kartofel i Pyrusia  Bulbiatka zaprosili wszystkich na  ziemniaki z gziką.

           Oprawę muzyczną  pikniku zapewnił  Czesław Mądry.

           Maria Wojtaszek porwała uczestników imprezy do wspólnych ćwiczeń w rytmach szałowej muzyki.

Było to pierwsze spotkanie po wakacjach, więc szczególnie chętnie dzielono się wspomnieniami z letnich wojaży.

Na sobotnią imprezę przybyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji: st..sierżant Małgorzata Łusiak i sierżant sztabowy Damian Remblewski, którzy wygłosili bardzo interesującą pogadankę nt. „Bezpieczne życie seniorów’.

             Organizatorem pikniku był Samorząd Słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Ostrów Wielkopolski, 18.09.2016 r.

Przewodnicząca Samorządu

Słuchaczy OUTW

 Teresa Setecka


__________________________________________


Brawo Senior

 

            Wielkopolscy seniorzy doczekali się nowoczesnego portalu internetowego. Jego adres to www.brawosenior.pl. Jest to miejsce, gdzie starsze osoby  znajdą niezbędne dla siebie informacje.

            Na portalu publikowane są najnowsze informacje dotyczące seniorów, zaproszenia na imprezy, kursy i warsztaty skierowane do osób starszych. Znajdują się też liczne porady dotyczące życia codziennego. Prezentowana jest także twórczość fotograficzna, filmowa, plastyczna oraz literacka osób starszych. Natomiast w dziale "Nasze historie" publikowane są wspomnienia wielkopolskich seniorów z ich życia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dział "Grająca szafa", gdzie prezentowane są piosenki z młodości seniorów. Są one opatrzone krótkimi notami biograficznymi ich wykonawców. Nowością jest również "Kino seniora", w którym można zobaczyć filmy dokumentalne i fabularne, którymi zainteresowane są starsze osoby. Nie brakuje także bazy tele-adresowej wielkopolskich organizacji zajmujących się seniorami. Odwiedzając portal www.brawosenior.pl znajdziemy również aktualną prognozę pogody oraz bieżące informacje z Poznania. Być może najciekawszą propozycją jest codzienna prezentacja czterominutowego filmu przedstawiającego najważniejsze wydarzenia z Wielkopolski, które miały miejsce tego właśnie dnia.

            Projekt realizowany jest przez Fundację Obywatelską "Czas Jaszczurów" i współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  


Więcej informacji:

Jerzy Jernas

607 126 852


__________________________________________


INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU DO CIECHOCINKA


w dniach 28 sierpnia - 4 września 2016 r.

 

              Program dnia:


1) 28 sierpnia godz.8:00 - wyjazd z parkingu przed megasamem

E.LECLERC  Al. Słowackiego

2) godz.11:00  -  przyjazd do Torunia

3) godz. 11:00 - 12.30 spacer po mieście

4) godz.12:30 - 14.00 zwiedzanie skansenu w parku etnograficznym

5) godz.16:00 -  wyjazd do Ciechocinka    

6) godz.16:30 - 17.30  zakwaterowanie

7) godz.18:00 - kolacja

8) po kolacji badanie lekarskie i harmonogram zabiegów rehabilitacyjnych

                      

                    Maria Wojtaszek


__________________________________________


KOMUNIKAT

 Samorząd  Słuchaczy  Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  uprzejmie informuje, że :

17  września  2016 r.  odbędzie się piknik:

 „Pożegnanie lata i powitanie jesieni z ziemniakiem w roli głównej”

na stanicy harcerskiej  - ZIELONA POLANA w Ostrowie Wielkopolskim

 (PIASKI – SZCZYGLICZKA)

Początek  o godz. 10oo, zakończenie około 15oo.

 

Zapraszamy słuchaczy OUTW do licznego i aktywnego udziału w pikniku.

 

W ramach pikniku przewiduje się :

- słodki poczęstunek,

- symboliczne pożegnanie lata i powitanie jesieni,

- swojskie przysmaki: chleb ze smalcem i ogórkiem oraz „coś” na ciepło,

- konkursy z ziemniakiem w roli głównej,

- wspólna biesiada przy ognisku, pieczenie ziemniaków.

 

                        Przejazd we własnym zakresie.

(można skorzystać z autobusów MZK: 21 i 4 do pętli na ul. Wańkowicza i nr 14 na Piaski od strony Limanowskiego)

Koszt 25,-zł od osoby.

Samorząd Słuchaczy będzie  przyjmował zapisy i opłaty na piknik podczas dyżurów pełnionych w Biurze OUTW w każdy wtorek w miesiącu sierpniu i wrześniu, w  godzinach pracy Biura, do dnia 15.09.2016 r.                         

Prosimy  o podanie nr legitymacji przy zapisywaniu się  na piknik.

 

Telefon kontaktowy do

Przewodniczącego Samorządu – Teresy Seteckiej: nr  609977373.


__________________________________________


"Ruch i zdrowe odżywianie może zastąpić prawie każde lekarstwo, ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu i zdrowego odżywiania" - to motto przyświecało uczestnikom Warsztatów Zdrowia, które odbyły się w Świnoujściu w dniach  22 - 29.05.2016 r. Program warsztatów obejmował nie tylko zajęcia warsztatowe: wykłady, dyskusje, wymiana własnych doświadczeń w zakresie żywienia i ćwiczenia ruchowe, ale również w czasie zorganizowanych  wielu wycieczek.  W trakcie spacerów z przewodnikiem poznaliśmy historię Świnoujścia i Międzyzdrojów, byliśmy w Wolińskim  Parku Krajobrazowym nad Jeziorem Turkusowym, a na wyspie Krasibór podziwialiśmy florę i faunę rezerwatu. Niezapomniany był rejs katamaranem w obrębie wstecznej delty Świny, gdzie w trzcinach i szuwarach żerowały kormorany, czaple. łabędzie i wodniczki - maleńkie ptaszki żyjące w symbiozie z pasącymi się tutaj na wyspach krowami. Po stronie niemieckiej odwiedziliśmy Ahlbeck i wieś Kamminke, weszliśmy na wzgórze Golm - 71 m n.p.m. Bardzo interesujący był wykład dra Janusza Wyrwalskiego - pulmonologa, którego wysłuchaliśmy wspólnie z UTW w Świnoujściu. Spotkanie odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu. Wykładu pt."Dieta owocowo - warzywna - alternatywa w leczeniu" wysłuchaliśmy w formie przekazu on-line z gabinetu lekarskiego w Żywcu. Przed wykładem oba uniwersytety zaprezentowały swoją działalność i formy prowadzonych zajęć. Nasza grupa pięknie zaśpiewała pieśń OUTW, czego bardzo zazdrościli nam gospodarze spotkania. Wyżywienie oparte na warzywach i owocach zaskoczyło wszystkich uczestników warsztatów nie tylko urozmaiceniem, bogactwem smaków i sposobem podania. Było PYSZNE!!!  Dieta lekkostrawna,  poranna gimnastyka i długie spacery spowodowały poprawę kondycji i sprawności fizycznej, uczucie lekkości a nawet zmianę sposobu myślenia o jedzeniu. Wróciliśmy do Ostrowa pełni energii, optymizmu i radości życia. W warsztatach zdrowia brało udział 48 osób z UTW w Ostrowie Wlkp. w większości z sekcji kształtowania sylwetki.


Organizator wyjazdu Maria Wojtaszek.


Nastrój warsztatów obrazuje piosenka (na melodię ludową)

 

Te warsztaty nasze

To jest samo zdrowie.

Kto tego nie wiedział

Więc się teraz dowie.

 

Tutaj Zbigniew Kuśnierz

To organizuje

Zachęca do jadła

No i edukuje

 

A pani Małgosia

Wspaniale gotuje

Słonecznik i dynia

Bardzo nam smakuje

 

Na pierwszy obiadek

Dostaliśmy bunca

I zaraz wiadomo,

Że baranem trąca

 

Paszteciki z warzyw

I przeróżne kasze

To nie tylko dzisiaj

Będzie menu nasze.

 

A że ruch to zdrowie

Każdy ci to powie,

Ćwicz jogę, maszeruj,

Siły regeneruj.


__________________________________________

 

POWITANIE WIOSNY


           Było nas dużo i przeżyliśmy kolejne wspaniale spotkanie integracyjne…

130. osobowa grupa słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkała się podczas pikniku „Powitanie wiosny”. Impreza odbyła się w sobotę 02 kwietnia 2016 r.

To już czwarte spotkanie pod hasłem „Pożegnanie zimy i powitanie wiosny”. W latach ubiegłych spotykaliśmy się w Michałkowie.

Tym razem miejscem spotkania była restauracja „Borowianka”. Na miejsce słuchacze OUTW przybyli różnymi środkami lokomocji ( grupa turystyczna na rowerach!), aby razem miło spędzić czas a przy tym powitać wiosnę. Podobnie jak w latach ubiegłych  pogoda dopisała – było słonecznie i ciepło.

 Spotkanie integracyjne połączone było z obrzędem pożegnania zimy. Po powitaniu wszystkich uczestników spotkania w restauracji „Borowianka” nastąpiło „ośpiewanie Marzanny” a następnie kolorowy korowód razem z zimową kukłą  Marzanną  przeszedł do ogniska, aby spalić  ją w kręgu ognia.

Słuchacze OUTW, ubrani w wiosenne stroje, mile spędzili czas, uczestnicząc w pląsach i  konkursach:

 

 - na wiosenny strój ( nakrycie głowy),

-  prezentację  wierszy o wiośnie

-  zagadkach i przysłowiach o wiośnie.

 

Pięknie zaprezentowały się zespoły OUTW: „Tańczące Seniorki” w  kolorowych strojach dały popis taneczny, chór „Ostrowianki” wykonał kilka utworów  w klimacie utworów wiosennych  a  zespół „Przyjaciele Benny Hilla” bawił obecnych humorem i satyrą oraz śpiewem.          

Występy zespołów  zostały nagrodzone gromkimi brawami i pełną aprobatą.

Organizatorem pikniku był Samorząd Słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Swoją obecnością na imprezie zaszczycili: Marzena Wodzińska – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Ewa Matecka – wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Roman Pacholczyk -  wicestarosta Ostrowski.

 Relacje fotograficzne i filmowe znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce GALERIA..

 

 

 

                                                                Teresa Setecka

                                                                  Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy

__________________________________________


                                                         KOMUNIKAT

     W ramach programu TURYSTYKA TEATRALNA systematycznie realizowanego przez Koło Turystyki Pieszej i Rowerowej OUTW, organizujemy wyjazd do Opery Wrocławskiej – STADION WROCŁAW na superwidowisko pt. ” Hiszpańska noc z Carmen”, które odbędzie się 18 czerwca 2016 roku (sobota/niedziela).

Propozycja jest kierowana do wszystkich członków OUTW (ilość osób ograniczona, wynikająca z ilości miejsc w dwóch autokarach).

 Plan wycieczki:

 1. Zbiórka uczestników wycieczki - stary dworzec PKS  przy ul. Dworcowej – o godz. 19.00.
 2. Autokarowy przejazd z Ostrowa do Wrocławia. Wyjazd z Ostrowa o godz. 19.15.
 3. Przyjazd do Wrocławia ok. godz. 21,00.
 4. Przerwa od 21.00 do godz. 22.00.
 5. Udział w spektaklu - początek o godz. 22.00 (czas trwania spektaklu -180 minut).
 6.  Powrót do Ostrowa ok. godz. 2.30 (niedziela).                                                              W celu wzięcia udziału w wycieczce należy zapisać się w biurze OUTW, które będą przyjmowane w każdy wtorek i czwartek w godzinach 11.00 -13.00 w terminie od 22. 03. 2016 do 14.04. 2016 roku.


   Koszt wycieczki, w tym udział w spektaklu,  wynosi 65,- złotych
     
                 

 Krótki opis spektaklu
Jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 będzie przygotowywane przez Operę Wrocławską wielkie widowisko operowe oparte na hiszpańskich tradycjach muzycznych, zatytułowane „Hiszpańska noc z Carmen - Zarzuela Show”.                                                                                                                              „Hiszpańska noc z Carmen - Zarzuela Show” to widowisko, oparte na fragmentach opery „Carmen” Georges’a Bizeta, której akcja toczy się w hiszpańskiej Sewilli. Kulminacyjnym punktem przedstawienia będzie wielkie show - pokaz najpiękniejszych zarzueli w wykonaniu około 500-osobowego zespołu artystów, orkiestry,  baletu, chóru i solistów Opery Wrocławskiej, a także zespołów wokalnych i tanecznych z Wrocławia i Dolnego Śląska. Wśród wykonawców widowiska znajdą się także gościnnie zaproszone hiszpańskie zespoły i artyści pochodzący z Madrytu oraz San Sebastian, miasta, które wspólnie z Wrocławiem pełni rolę gospodarza ESK 2016.  Zarzuela to niezwykle popularny w krajach hiszpańskojęzycznych gatunek muzyki, zbliżony do tradycyjnej operetki i współczesnego musicalu. Kilkusetosobowy zespół artystów przybliży mieszkańcom naszego miasta i regionu hiszpańską muzykę, pieśni i tradycyjne tańce oparte na elementach folkloru, flamenco i zarzueli. Spektakl zostanie wzbogacony projekcjami filmowymi, prezentującymi najpiękniejsze regiony i zabytki kultury Hiszpanii.  W obsadzie widowiska znajdą się gwiazdy światowej wokalistyki. Atrakcją wrocławskiego spektaklu będzie też prezentacja pięknych koni andaluzyjskich ze stadniny Karoliny Wajdy, które bogato przystrojone zatańczą przy dźwiękach muzyki flamenco. Dopełnieniem widowiska będą imponujące dekoracje, barwne kostiumy, efektowne światła i projekcje multimedialne.

Ryszard Dolata i Eugeniusz Śniegocki

                                Ostrów Wielkopolski, 05.03. 2016r. __________________________________________


KOMUNIKAT
Samorząd  Słuchaczy  Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

uprzejmie informuje słuchaczy, że w dniu:

              02.IV 2016 r. w godz. 10.00 – 15.00  w restauracji „BOROWIANKA”

                  w  Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się tradycyjny już piknik

 

                                      POWITANIE WIOSNY                              

Hasłem przewodnim pikniku jest  : „WIOSNA NA WESOŁO”.

Zapraszamy słuchaczy OUTW do licznego i aktywnego udziału w pikniku.

                           

W zabawę włączą się aktywnie działające w OUTW grupy artystyczne, tj.:

 Tańczące Seniorki,                       

 Przyjaciele  Benny Hilla,

 Chór UTW.

 

W ramach pikniku przewiduje się :

- kawę/herbatę i ciasto,

- ciepły posiłek

- obrzęd pożegnania zimy przy ognisku, a następnie wiosenny korowód,
- konkursy:  
         - na wiosenny strój, nakrycie głowy,
         -  wiersz o wiośnie.

Przejazd we własnym zakresie.

 

Samorząd Słuchaczy będzie  przyjmował zapisy i opłaty na piknik podczas dyżurów pełnionych w Biurze OUTW od 15.02.2016 r., w  godzinach pracy Biura.      

 

                                                    Koszt  25,- od osoby.

                
Koszt całkowity wynosi  45,-zł.  na osobę  (w tym dofinansowanie  Zarządu OUTW ze   składek członkowskich w wysokości  20 ,- zł. na osobę).


                        Prosimy  o podanie nr. legitymacji przy zapisywaniu się  na piknik.

 

  Telefon kontaktowy do Przewodniczącej Samorządu  Teresy Seteckiej - 609977373

 

                                                                                         Samorząd  Słuchaczy 

__________________________________________

                                                     KOMUNIKATW ramach programu TURYSTYKA TEATRALNA realizowanego przez Koło Turystyki Pieszej i Rowerowej OUTW, organizujemy wyjazd do Opery Wrocławskiej  na spektakl pt. ”Eugeniusz Oniegin”, który odbędzie się 07 lutego 2016 roku (niedziela).

Propozycja jest kierowana do wszystkich członków OUTW (ilość osób ograniczona, wynikająca z ilości miejsc w autokarze)

 Plan wycieczki:

 1. Zbiórka uczestników wycieczki - stary dworzec PKS  przy ul. Dworcowej – o godz. 13.00.
 2. Autokarowy przejazd z Ostrowa do Wrocławia. Wyjazd z Ostrowa o godz. 13.15.
 3. Przyjazd do Wrocławia ok. godz. 15.15.
 4. Przerwa od 15.15 do godz. 16.45.
 5. Udział w spektaklu - początek o godz. 17.00 (czas trwania spektaklu -180 minut).
 6.  Powrót do Ostrowa ok. godz. 22-giej. 

W celu wzięcia udziału w wycieczce należy zapisać się w biurze OUTW, które będą przyjmowane w każdy wtorek i czwartek w godzinach 11.00-13.00 w terminie         od 07. 01. 2016 do 14.01.2016 roku.
 

 Koszt wycieczki wynosi 90,- złotych (w tym 70,- zł. bilet wstępu).                       


 
Krótki opis spektaklu                                                                                                   Eugeniusz Oniegin”, arcydzieło Piotra Czajkowskiego w trzech aktach. Czajkowski to największy, a zarazem najbardziej europejski z kompozytorów rosyjskich, autor słynnych symfonii, koncertów, klasycznych baletów z nieśmiertelnym „Jeziorem łabędzim” na czele. Perłą jego twórczości jest „Eugeniusz Oniegin”, oparta na poemacie dygresyjnym Aleksandra Puszkina - utwór należący dziś do światowego kanonu.
Wielkie emocje, motyw niespełnionej miłości, przyjaźń, która ustępuje miejsca zranionej dumie i zazdrości, tragiczny pojedynek w tle, zbyt późno budzące się uczucie tytułowego bohatera - to wszystko odnajdą widzowie w tym poruszającym arcydziele. Od strony czysto muzycznej zaś - jak zwykle u Piotra Czajkowskiego - urzekająca inwencja melodii, doskonałe wyczucie formy, pełne blasku brzmienie orkiestry, porywające tańce: wspaniały walc oraz szczególnie miłe polskiemu słuchaczowi mazur i polonez.


Uwaga
:
18 czerwca 2016r. organizujemy wyjazd do Wrocławia na premierę super widowiska „Hiszpańska noc z Carmen”, który będzie realizowany na nowym stadionie wrocławskim. Szczegóły wyjazdu podamy w późniejszym terminie.               Ryszard Dolata i Eugeniusz Śniegocki

                                Ostrów Wielkopolski, dnia 21 grudnia 2015r. 


__________________________________________
Strona główna | O nas | Informacje | Z życia OUTW | Zajęcia | Projekty i granty | Galeria | Rozrywka | Linki | Kontakt