STRONA GŁÓWNA | O NAS | INFORMACJE | Z ŻYCIA OUTW | ZAJĘCIA | PROJEKTY I GRANTY | GALERIA | ROZRYWKA | LINKI | KONTAKT  


r.   O nas
>> OUTW w pigułce

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim (zwany jako OUTW = Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku) jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w dniu 5 czerwca 2007 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod numerem KRS: 0000282314.

Posiada osobowość prawną.

Od 30 grudnia 2009 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego (w związku z tym może otrzymywać corocznie od członków Stowarzyszenia oraz przyjaciół i sympatyków wpłaty 1% z podatku dochodowego z rozliczenia rocznego).

Patronat naukowy, zgodnie z podpisaną w dniu 16 sierpnia 2007 roku Umową, sprawuje Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim.

Uniwersytet swoje zadania i cele realizuje:
  • w sekcjach dydaktycznych
  • w formie zajęć dodatkowych
  • w kołach zainteresowań.
Członkowie Stowarzyszenia - słuchacze OUTW uczestniczą w comiesięcznych wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych z SAN w Łodzi, UAM w Poznaniu, i Towarzystwa Naukowego w Ostrowie Wielkopolskim. Zgodnie z Planem pracy na dany rok akademicki OUTW prowadzi ponadto działalność kulturalną, sportową, turystyczną, rekreacyjną i integracyjną.

Słuchaczami są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny lub uzyskały status rencisty i systematycznie opłacają składki.

Rok akademicki rozpoczyna się w październiku i kończy się w czerwcu roku następnego. Rekrutacja nowych słuchaczy odbywa się na przełomie sierpnia i września każdego roku.

Strona główna | O nas | Informacje | Z życia OUTW | Zajęcia | Projekty i granty | Galeria | Rozrywka | Linki | Kontakt