STRONA GŁÓWNA | O NAS | INFORMACJE | Z ŻYCIA OUTW | ZAJĘCIA | PROJEKTY I GRANTY | GALERIA | ROZRYWKA | LINKI | KONTAKT  


r.   Projekty i granty
Wykaz realizowanych projektów otrzymanych

w ramach powierzenia realizacji zadań publicznych

w roku akademickim 2015/2016

Projekty  otrzymane  w ramach konkursu otwartych ofert ogłoszonych przez prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego:

21.09 - 23.10. 2015 r. –„ Senioralia 2015”  Seniorzy przeciw  problemom                                                      uzależnień

01.02 – 30.06.2016 r.- Uczymy się, jak zdrowo żyć

14.03 - 30.06.2016 r.-  Międzypokoleniowe poszukiwanie talentów

01.04 - 30.11.2016 r.-  Bezpieczna turystyka – ostrowski rajd  rowerowy                                                 seniorów OUTW  

Projekt  otrzymany w ramach konkursu otwartych ofert ogłoszonych przez starostę ostrowskiego:

01.04 - 30.11.2016 r.-  Akademia Dobrej Turystyki – szlakiem krzyży                                           Pawła Brylińskiego

Projekt otrzymany w ramach konkursu otwartych ofert ogłoszonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego:

04.05 – 15.12.2016 r. –  Kulturalna jesień życia  

Grant otrzymany ze Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego:

14.03 – 15.07.2016 r. –  Aktywny i twórczy senior 

__________________________________________

Wykaz realizowanych „projektów” i „grantu”

w roku akademickim 2014/2015


 

Projekt otrzymany w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:

03.11.2014 – 05.12.2014 „Seniorzy przeciw problemom uzależnień wśród młodego pokolenia”(zadanie publiczne realizowane bez wkładu własnego)

koordynator -  Aleksandra Biegańska

01.02.2015 – 30.06.2015  „Poprzez naukę do zdrowia”

koordynator – Aleksandra Biegańska, realizujący „Trening pamięci” – Zyta Sobańska, ”Pomoc przedmedyczna” – Anna Brzezińska, warsztaty psychologiczne  -  Eliza Wolańczyk

15.03.2015  – 30.06.2015  „Udział zespołu tanecznego w obchodach Święta Rolanda w Nordhausen”

Koordynatorzy  – Maria Wojtaszek, Maria Frąszczak

 

Projekt otrzymany w ramach konkursu ogłoszonego przez Starostę Ostrowskiego:

01.03.2015  – 30.11.2015  „Turystyczne walory Powiatu Ostrowskiego służące poprawie funkcjonowania społecznego seniorów OUTW”

koordynator – Eugeniusz Śniegocki, realizujący – Ryszard Dolata i Eugeniusz Śniegocki

 

Grant otrzymany ze Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego:

01.04.2015  – 15.07.2015  „Inspiracje historyczno – kulturowe - turystyczne do twórczej aktywności seniorów OUTW”

koordynator – Aleksandra Biegańska, realizujący Iwona Garbacz, Jan Szkudlarz, Maria Wojtaszek, Krzysztof Ogórkiewicz

____________________________________


Wykaz realizowanych „projektów” i „grantu”
    w roku akademickim 2013/2014


Projekt otrzymany w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:
01.02.2014 – 30.06.2014 r. „Akademia zdrowego seniora”
koordynator – Aleksandra Biegańska, realizujący „Trening pamięci” – Zyta Sobańska, ”Pomoc przedmedyczna” – Anna Brzezińska, warsztaty psychologiczne -  Eliza Wolańczyk

Projekt otrzymany w ramach konkursu ogłoszonego przez Starostę Ostrowskiego:
01.03.2014 r. – 30.11.2014 r. „Klimaty turystyczno – przyrodnicze Ziemi Sośnickiej”
koordynator – Eugeniusz Śniegocki, realizujący – Ryszard Dolata i Eugeniusz Śniegocki

Grant otrzymany ze Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego:
01.04.2014 r. – 11.07.2014 r. „Senior – obywatel Europy, społecznik integrujący pokolenia”
koordynator – Aleksandra Biegańska, realizujący „Europejski tygiel kultury” – Maria Wojtaszek , ”Moje ulubione miejsce dawniej i dziś” – Krzysztof Maciejewski , wykład inaugurujący „Seniorzy w Unii Europejskiej – nasze doświadczenia i oczekiwania”- Martyna Kruszyk, tradycje kulinarne krajów Unii Europejskiej – starostowie grup języków obcych (Niemcy, Francja,  Anglia)

Partnerstwo z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w realizacji (w okresie od 01.05.2014 do 30.06.2015.) projektu „Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli” finansowanego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej.

________________________________                            Wykaz przyznanych „projektów” i „grantów”
                                  w roku akademickim 2012/2013

        Projekt otrzymany w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:
18.02. - 30.04.2013 „Z nową wiedzą w trzeci wiek”, koordynator mgr Aleksandra Biegańska:
•    „Trening pamięci” – realizator mgr Zyta Sobańska
•    „Aktualizacja przepisów ruchu drogowego” - realizator mgr Lech Jaszczyk
•    „Pomoc przedmedyczna” – realizator mgr Anna Brzezińska.

       Projekt otrzymany w ramach konkursu ogłoszonego przez Starostę Ostrowskiego:
01.03. – 30.11.2013 „Turystyczny drogowskaz seniorów do zdrowia i wiedzy o ziemi ostrowskiej” - realizatorzy mgr inż. Ryszard Dolata i mgr Eugeniusz Śniegocki.

       Grant otrzymany ze Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego:
01.03. – 21.07.2013 „Bezpieczny senior we współczesnym świecie”, koordynator mgr Aleksandra Biegańska:
•    „ Poczucie bezpieczeństwa w procesie starzenia się” - mgr Ewa Nowak (wykładowca)
•     „Jak bronić się przed niechcianymi zakupami i innymi ofertami” – mgr Anna Stawicka (wykładowca)
•    „Techniki obronne” - zajęcia praktyczne- mgr Artur Haraj (instruktor)
•    „Bezpieczeństwo w sieci” - mgr Łukasz Mikołajczyk (wykładowca)

        Dofinansowanie otrzymane na realizację zadania publicznego II edycji konkursu ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod hasłem „Święto Kupały, obrazem kulturowych dokonań UTW Wielkopolski południowej” -  realizator Zarząd OUTW.

        Dofinansowanie otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Wizyty i wymiana kadry” w ramach programu GRUNDTVIG na rok 2013/2014 (koordynatorzy: mgr inż. Ryszard Dolata, mgr Eugeniusz Śniegocki).

______________________________

    
           Informuję, że:

               Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim przyznał nam dotację w kwocie 4.000 zł na realizację zadania pod nazwą „Z nową wiedzą w trzeci wiek”. Koordynatorem projektu jest Aleksandra Biegańska. Zadanie to będzie realizowane poprzez zajęcia z zakresu: treningu pamięci (zajęcia poprowadzi mgr Zyta Sobańska) oraz z zakresu uaktualnienia przepisów ruchu drogowego (zajęcia poprowadzi mgr Lech Jaszczyk). Pierwsze spotkanie obu grup odbędzie się 18 lutego 2013 r. o godz. 15:00 w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Proszę chętnych o zapisywanie się w Biurze OUTW do dnia 15.02.1013 r. Zajęcia będą odbywać się w formie kilkunastu spotkań.

                                                Prezes Zarządu OUTW
                                                         Józef Kozan

                     Ostrów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2013r.

______________________________

              Informuję, że:

         Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2012 roku, przyznał dla Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w ramach VIII edycji, Grant w wysokości 8 tys. zł na realizację projektu: Międzypokoleniowa olimpiada dla dzieci, rodziców i dziadków „Wszyscy jesteśmy sprawni”. Projekt realizowany będzie w maju br., a uroczystość finałowa odbędzie się 2 czerwca w Michałkowie. Koordynatorem projektu jest Aleksandra Biegańska – wiceprezes OUTW.
  
                                       Prezes OUTW
                                        Józef Kozan

               Ostrów Wielkopolski, dnia 3 marca 2012 roku

______________________________

          Informuję, że Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przyznał nam kwotę 3,5 tys. zł na realizację projektu „Z Melpomeną i nie tylko na ty – Senior Festiwal” (odsłona IV). Koordynatorem projektu jest Krzysztof Ogórkiewicz. Szczegóły regulaminowe będą podane po feriach.  
                                       Prezes OUTW
                                         Józef Kozan

               Ostrów Wielkopolski, 20 lutego 2012 roku

_____________________________

„Odkrywamy harmonię przyrody i ludzkich działań” – odsłona druga - takie było hasło projektu realizowanego od wiosny przez nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku przy wsparciu  Funduszu Grantowego. Uroczyste podsumowanie działań miało miejsce 29 września 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim (gmina Ostrów Wielkopolski).

            W ramach projektu słuchacze poznawali gminę Odolanów i miasto Ostrów Wielkopolski. Zorganizowano dwa rajdy rowerowe – jedno i dwudniowy – oraz rajd samochodowy. Trasy prowadziły przez największy w Polsce Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”. Wzięło w nich udział łącznie 94 słuchaczy oraz członków ich rodzin i przyjaciele. Odbył się również plener plastyczny, do którego zgłosiło się 13 osób. Na swoich pracach utrwaliły one piękno ostrowskich pejzaży. Dzieła te można było podziwiać na wystawie podczas uroczystości. Owocem zrealizowanych działań były nie tylko zdjęcia i filmy, ale także kroniki, wspomnienia i refleksje.

            Najwięcej osób przyciągnęły jednak spotkania w prezydentem miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Jarosławem Urbaniakiem - w gmachu Urzędu Miejskiego pod hasłem „Ostrów dawniej, dziś i jutro”, na które przyszły całe rodziny. Idea tego zadania była taka, aby poszerzyć wiedzę wszystkich, nie tylko słuchaczy. Dyrektor Muzeum Miasta - Witold Banach – podczas spotkania w muzeum opowiadał o historii Ostrowa, a Wojciech Suszycki - o mało znanych ostrowskich zakamarkach. Wiele dało także spotkanie w budujących się osiedlach naszego miasta z prezesem MZGM Marianem Kupijajem, który omówił różne sytuacje mieszkaniowe, udzielając przy tym fachowych porad. Prezes Kupijaj został zaproszony na jeszcze jedno spotkanie do OUTW razem z radcą prawnym. Zakończenie tegorocznego projektu uświetnił pokaz mody wykonany w wykonaniu słuchaczek OUTW. Wieczorowe i codziennie kreacje przygotowały same uczestniczki a pokaz prowadził Krzysztof Ogórkiewicz. Dla publiczności wystąpił również Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” z Moszczanki Skrzebowej.

            W przyszłym roku, jeśli również zostanie nam przyznany grant, inauguracja kolejnej odsłony projektu odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim a następnie „objedziemy” gminę Ostrów, by zakończenie zorganizować w Odolanowie. Będziemy się starali dalej pokazywać to co zostało zrobione w ostatnim czasie w poszczególnych gminach a jednocześnie zwiedzać ciekawe obiekty historyczne i przyrodnicze.

/Zdjęcia z podsumowania Grantu w Wysocku do pobrania na stronie Barbary Peikert.Strona główna | O nas | Informacje | Z życia OUTW | Zajęcia | Projekty i granty | Galeria | Rozrywka | Linki | Kontakt