STRONA GŁÓWNA | O NAS | INFORMACJE | Z ŻYCIA OUTW | ZAJĘCIA | PROJEKTY I GRANTY | GALERIA | ROZRYWKA | LINKI | KONTAKT  


r.
   O nas
>> Organy OUTW >> Samorząd Słuchaczy

Członków OUTW reprezentuje Samorząd Słuchaczy w składzie: • Gabriela Mielczarek - przewodnicząca
 • Regina Banaszak – z-ca przewodniczącej
 • Stefania Frencel
 • Jolanta Matysiak
 • Halina Stachowiak

                                        Plan działalności – grafik posiedzeń  Samorządu Słuchaczy
                                              Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
                                                                   na rok 2017/2018


•    27.IX.2017 r.  -  piknik Powitanie Jesieni z promieniem słońca  i zapachem ziemniaków”
                              na stanicy Zielona Polana w Ostrowie Wielkopolskim.
                          -  dyżury członków Samorządu w każdy wtorek i czwartek
                              od 22 sierpnia 2017r. do 25.09.2017 r.
 
•    19.IX.2017 r.  -  posiedzenie  Samorządu Słuchaczy Uzgodnienia dot. pikniku
                              Powitanie Jesieni.

•    03.X.2017 r.  –  posiedzenie Samorządu Słuchaczy
                              Rozliczenie pikniku Powitanie Jesieni,
                              uzgodnienia dot. planu działania  na rok 2017/2018,
                              propozycja udziału w posiedzeniu Zarządu OUTW

•    07.XI.2017 r.  -  posiedzenie Samorządu Słuchaczy:
                              zapoznanie z planem pracy Zarządu dla współdziałania
                              w realizacji wyznaczonych zadań

•    dyżury  członków Samorządu Słuchaczy w Biurze OUTW, w pierwszy wtorek
     miesiąca oraz we wtorki przed planowanymi imprezami, w godz. pracy Biura
  
•    05.XII.2017r.  -  posiedzenie Samorządu Słuchaczy –  sprawy bieżące,
 
•    Luty 2018 r.   –  udział w  spotkaniu z Zarządem OUTW i starostami grup,

•    06.II.2018 r.  -  posiedzenie Samorządu Słuchaczy – sprawy organizacyjne 
                          + wstępne uzgodnienie dot. pikniku wiosennego
 
•    06.III.2018 r. -  posiedzenie Samorządu Słuchaczy – sprawy organizacyjne 
                          + dot. pikniku wiosennego,

      IV. 2018 r.    -  Piknik  POWITANIE WIOSNY  (data i miejsce wskazane 
                             zostanie w terminie późniejszym)

•   10 .IV.2018 r. -  posiedzenie Samorządu Słuchaczy -  sprawy organizacyjne,
                              rozliczenie pikniku,

•    08.05.2018 r.  -  posiedzenie Samorządu Słuchaczy -  sprawy bieżące,

•    05.VI.2018 r. -   posiedzenie Samorządu Słuchaczy – sprawy bieżące
              w tym dot. uroczystego zakończenia  roku  akademickiego
              oraz podsumowanie działalności Samorządu
              za okres 2017/2018.
    
W planach  Samorządu Słuchaczy również
   
– zorganizowanie   pikniku Pożegnanie lata i powitanie jesieni
  ( pierwsza  połowa września 2018r.)

Samorząd Słuchaczy zaprasza członków OUTW na zebrania i dyżury - do dyskusji
na różne tematy dot. naszej  organizacji oraz starostów sekcji do współpracy.


                                                              Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy

  Ostrów Wielkopolski, 03.X. 2017r.                           Teresa Setecka

__________________________________________Plan działalności – grafik posiedzeń  Samorządu Słuchaczy

Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

na rok 2016/2017


·         17.IX.2016 r. piknik Pożegnanie lata i powitanie jesieni z ziemniakiem

w roli  głównej na stanicy Zielona Polana w Ostrowie Wielkopolskim.

·         20.IX.2016 r. posiedzenie  Samorządu Słuchaczy podsumowanie pikniku oraz uzgodnienie sprawozdania z działalności  za 2015/2016

·         04.X.2016 r. posiedzenie Samorządu Słuchaczy: wstępne uzgodnienia dot. planu działania  na rok 2016/2017

·         06.X.2016 r. udział w posiedzeniu Zarządu OUTW

·         10.X.2016 r. posiedzenie Samorządu Słuchaczy: zapoznanie z planem pracy Zarządu dla współdziałania w realizacji wyznaczonych zadań oraz zatwierdzenie planu pracy Samorządu na rok 2016/2017

·         27.X.2016r.    - posiedzenie Samorządu Słuchaczy –  sprawy bieżące

+ dot. „Wieczoru refleksji”   zaplanowanego na 4.XI.2016r.

·         dyżury  członków Samorządu Słuchaczy w Biurze OUTW, w pierwszy wtorek miesiąca oraz we wtorki przed planowanymi imprezami, w godz. pracy Biura

·         08.XI.2016r.posiedzenie Samorządu Słuchaczy –  sprawy bieżące + wytypowanie materiałów do publikacji jubileuszowej,

·         06.XII.2016r. posiedzenie Samorządu Słuchaczy –  sprawy bieżące  + uzgodnienia dot. materiałów o działalności Samorządu do publikacji  jubileuszowej,

·         10.I.2017r. udział w  spotkaniu z Zarządem OUTW i starostami grup, omówienie zadań Samorządu przy organizacji balu karnawałowego,

·         14 .II.2017 r. posiedzenie Samorządu Słuchaczy – sprawy bieżące

·         07 .III.2017 r. posiedzenie Samorządu Słuchaczy – sprawy bieżące

·         04.IV.2017r. posiedzenie Samorządu Słuchaczy - sprawy bieżące

·         25.IV.2017 r. posiedzenie Samorządu Słuchaczy sprawy organizacyjne, dot. współdziałania w organizacji „Pikniku nad Piknikami” zaplanowanego na 05.05.2017 r.

·         09.V.2017 r. posiedzenie Samorządu Słuchaczy  sprawy bieżące w tym dot. Uroczystości  Jubileuszowej  10-lecia OUTW.

·         06 .VI.2017r. spotkanie - podsumowanie działalności Samorządu za okres kadencji przygotowanie  sprawozdania na Ogólne Zgromadzenie OUTW. 

W planach  również

– zorganizowanie   pikniku  Pożegnanie lata 2017 ( sierpień/wrzesień 2017r.)

 

Samorząd Słuchaczy zaprasza członków OUTW na zebrania i dyżury - do dyskusji na różne tematy dot. naszej  organizacji oraz starostów sekcji do współpracy.

                                                                                  Przewodnicząca

Samorządu Słuchaczy

   Ostrów Wielkopolski, dnia 10.X. 2016r.           Teresa Setecka


__________________________________________


Plan działalności – grafik posiedzeń  Samorządu Słuchaczy

Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

na rok 2015/2016     


·         19.IX.2015 r.  -  piknik Święto pieczonego Ziemniaka 

                              na stanicy Zielona Polana w Ostrowie Wielkopolskim.

·         21.IX.2015 r.     -  posiedzenie  Samorządu Słuchaczy

                                podsumowanie pikniku oraz uzgodnienie sprawozdania

                                z działalności za 2014/2015

·         28.IX.2015 r.     – posiedzenie Samorządu Słuchaczy

                                uzgodnienia dot. planu działania  na rok 2015/2016

                                i udział w posiedzeniu Zarządu OUTW

·         10. XI.2015 r.      -  posiedzenie Samorządu Słuchaczy:

                                zapoznanie z planem pracy Zarządu dla współdziałania

                                w realizacji wyznaczonych zadań

·         dyżury  członków Samorządu Słuchaczy w Biurze OUTW przy - ul. Królowej Jadwigi – w każdy poniedziałek  oraz we wtorki przed planowanymi piknikami, w godz. pracy Biura   

·         15.XII.2015r.    - posiedzenie Samorządu Słuchaczy –  sprawy bieżące,

·          Luty 2016 r.     udział w  spotkaniu z Zarządem OUTW i starostami grup,

 

·         09.II.2016 r.       - posiedzenie Samorządu Słuchaczy – sprawy organizacyjne  + wstępne uzgodnienie dot. pikniku „Powitanie wiosny”

 

·         08.III.2016 r.       - posiedzenie Samorządu Słuchaczy – sprawy organizac + dot. pikniku „Powitanie wiosny”,

 

                       przełom III /IV 2016 r.    -  Piknik  POWITANIE WIOSNY                       

                      (termin i miejsce wskazane  zostanie w terminie późniejszym)

 

·         05 .IV.2016 r.       - posiedzenie Samorządu Słuchaczy -  sprawy organizacyjne,  rozliczenie pikniku

·         09  i  17.V.2016r. -  posiedzenie Samorządu Słuchaczy - sprawy bieżące

               + rozpoznanie  dot. zorganizowania wycieczki  -  I dekada czerwca 2016 r.

                                                                 Szczegóły w terminie późniejszym.

 

·         06 i 14 .VI.2016 r. - posiedzenie Samorządu Słuchaczy – sprawy bieżące w tym dot.  uroczystego zakończenia  roku  akademickiego oraz podsumowanie działalności Samorządu za okres 2015/2016   

 

W planach  również  

– zorganizowanie   pikniku Pożegnanie lata (druga połowa sierpnia 2016r.)

 Samorząd Słuchaczy zaprasza członków OUTW na zebrania i dyżury - do dyskusji na różne tematy dot. naszej  organizacji oraz starostów sekcji do współpracy.

                                                                                                                             Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy

 

   Ostrów Wielkopolski, dnia 28 września 2015r.                      Teresa Setecka    


__________________________________________


Plan działalności – grafik posiedzeń  Samorządu Słuchaczy
Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
na rok 2014/2015 


 
•    25.09.2014 r.  - piknik Święto pieczonego Ziemniaka 
(odbył się na stanicy Biały Daniel w SOŚNIACH.)

•    21.X.2014 r.  -  zebranie Samorządu Słuchaczy
– uzgodnienia dot. planu działania  na rok 2014/2015

•    04.XI.2014 r.  -  zebranie Samorządu Słuchaczy –  sprawy bieżące
+współpraca w organizowaniu Dnia Seniora ‘Senioralia”

•    09.XII.2014r.  - zebranie Samorządu Słuchaczy –  sprawy bieżące
+współpraca w zorganizowaniu Spotkania świąteczno-noworocznego.

•    dyżury  w Biurze OUTW przy - ul. Królowej Jadwigi – w drugi wtorek m-ca
oraz przed planowanymi piknikami

•     10.II.2015 r.  –   udział w  spotkaniu z Zarządem OUTW i starostami grup

•    10.II.2015 r.   - zebranie Samorządu Słuchaczy – sprawy organizacyjne 
+ wstępne uzgodnienie dot. pikniku „Powitanie wiosny”

•    10.III.2015 r.   - zebranie Samorządu Słuchaczy – sprawy organizacyjne 
+ dot. pikniku „Powitanie wiosny”

-    przełom III /IV 2015 r.    -  Piknik  POWITANIE WIOSNY       
(termin i miejsce wskazane  zostanie w terminie późniejszym)

•    14 .IV.2015 r.   - zebranie Samorządu Słuchaczy -  sprawy organizacyjne,
rozliczenie pikniku

•    12  i  26.V.2015 r.  -  zebranie Samorządu Słuchaczy - sprawy bieżące
+ uzgodnienia dot. wycieczki  -  I dekada czerwca 2015 r.
Szczegóły w terminie późniejszym.

•    09 .VI.2015 r.   - zebranie Samorządu Słuchaczy – sprawy bieżące w tym dot. uroczystego zakończenia  roku  akademickiego oraz podsumowanie działalności Samorządu.   

     W planach  również:    

•     zorganizowanie   pikniku Święto Pieczonego Ziemniaka ( początek września 2015r.)
•    Samorząd Słuchaczy zaprasza członków OUTW na zebrania i dyżury - do dyskusji na różne tematy dot. naszej  organizacji oraz starostów sekcji do współpracy.


      
                                                                                             Samorządu Słuchaczy

      Ostrów Wielkopolski, dnia 21 października 2014r.               Teresa Setecka                          


KOMUNIKAT


 Samorząd  Słuchaczy  Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  uprzejmie informuje słuchaczy, że w dniu:
        22.III 2014 r. w godz. 10.00 – 14.00  w restauracji „SKY MAX”    w Michalkowie 
        odbędzie się tradycyjny już piknik – POWITANIE WIOSNY
                              W ramach pikniku przewiduje się :
- kawę/herbatę i ciasto,
- konkursy, gry, zabawy
        (w tym konkursy:  na wiosenny strój , nakrycie głowy,
                                             i wiersz o wiośnie)
- obrzęd pożegnania zimy przy ognisku
- ciepły posiłek .
              Wyżywienie i obsługa – Max catering Hieronim Szewczyk
                (możliwość indywidualnego zamówienia w bufecie)

                       Przejazd autokarem.
Wyjazd o godz. 945  ze starego  dworca autobusowego PKS przy ul.Dworcowej.

Zapisy oraz opłata –  w wysokości 20,- od osoby   w Biurze OUTW do 14.03. 2014 r.
Koszt całkowity 40,-zł od osoby ( w tym jest dofinansowanie Zarządu OUTW ze   składek członkowskich w wysokości 20,- od osoby wraz z  kosztami  przejazdu).
Prosimy  o podanie nr legitymacji przy zapisywaniu się  na piknik.
Uwaga: Dodatkowy dyżur Samorządu Słuchaczy  dot. m.in. przyjmowanie zapisów i opłat na piknik:  11. 12. i 13.II.2014r. w godz. 11.00 – 13.00 w Sali Konferencyjnej NKlubu.

  Telefon kontaktowy do Przewodniczącej Samorządu p. Teresy SETECKIEJ:
                                                                      Nr 609977373

Zachęcamy  słuchaczy OUTW do licznego i aktywnego udziału w pikniku.

________________________________

Plan działalności - terminarz posiedzeń  Samorządu Słuchaczy
Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w roku 2013/2014
  
•    04.09.2013 r.  - piknik „Święto pieczonego ziemniaka”   (odbył się na stanicy „Zielona Polana” w  Ostrowie Wielkopolskim)
   
•    01.X.2013 r.     -  zebranie Samorządu Słuchaczy
                          – uzgodnienia dot. Planu działania  na rok 2013/2014
   
•    30.X.2013 r.     -  zebranie Samorządu Słuchaczy –  sprawy bieżące.

•    dyżury  w Biurze OUTW   przy  ul. Królowej Jadwigi 8d – w każdy piątek od 1 grudnia 2013 r. w  godz. 11:00 - 13:00

•    XII.2013 r.       – udział w  spotkaniu Zarządu z Samorządem Słuchaczy  i starostami  grup

•    17.I.2014 r.    - zebranie Samorządu Słuchaczy – sprawy organizacyjne  dot. pikniku wiosennego

•    14.II.2014 r.      - zebranie Samorządu Słuchaczy – sprawy organizacyjne dot. wycieczki jednodniowej   
             przełom III /IV 2014 r.    -  Piknik  POWITANIE WIOSNY
                                          lokal ”U SZERYFA”  w Michałkowie

•    11.IV.2014 r.       - zebranie Samorządu Słuchaczy -  sprawy organizacyjne,
                                             rozliczenie pikniku

•    9 i 16.V.2014 r.       -  zebranie Samorządu Słuchaczy - sprawy bieżące
+ uzgodnienia dot. wycieczki  -  I dekada czerwca 2013 r. (szczegóły w terminie późniejszym).

•    13.VI.2014 r.       - zebranie Samorządu Słuchaczy – sprawy bieżące + dot. zakończenia roku  akademickiego oraz podsumowanie działalności;
      
W planach  również   
– zorganizowanie   pikniku Święto Pieczonego Ziemniaka ( początek września 2014 r.)
 Na zebraniach i dyżurach Samorząd zaprasza członków OUTW do dyskusji na różne tematy dot. naszego Stowarzyszenia.  
                                                                                                                                                                Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy

                                                                      (Teresa Setecka)
     
Ostrów Wielkopolski, dnia 1 października 2013 r.                         


_________________________________

Święto Pieczonego Ziemniaka

            80-osobowa grupa słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
spotkała się podczas pikniku „Święto Pieczonego Ziemniaka.”

                  Impreza odbyła się w środę 04 września 2013 r.
          Miejscem integracyjnego spotkania była Stanica harcerska „Zielona Polana” w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejsce słuchacze OUTW zjechali się, aby razem miło spędzić czas, w otoczeniu przyrody, bawiąc się i śpiewając. Spotkanie integracyjne połączone było z obrzędem „Święta pieczonego ziemniaka”. Odbyły się konkursy, wybór Króla Kartofla i jego świty, ognisko – pieczenie ziemniaków. Na pikniku wystąpił gościnnie dudziarz Artur Witczak z rodziną. Organizatorem pikniku  był Samorząd Słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
          W programie spotkania przeprowadzone zostały  następujące konkursy:
             - zawijanie ziemniaków w foliową koszulkę
             - mistrz obierania ziemniaków,
             - do wiaderka traf ziemniakiem
             - slalom z ziemniakami
          Piknik w fotografii oglądaj w Zakładce: Linki - zdjęcia ...

                                                           Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy

                                                                                Teresa Setecka

                         Ostrów Wielkopolski,dn.05.09.2013r.

_______________________________

KOMUNIKAT
 

       Samorząd  Słuchaczy  Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  uprzejmie informuje słuchaczy, że :
        4  września  2013 r.  odbędzie się tradycyjny  piknik pod nazwą „Święto pieczonego ziemniaka” na stanicy harcerskiej  - ZIELONA POLANA w Ostrowie Wielkopolskim  (PIASKI – SZCZYGLICZKA).

Początek  o godz.10:00,  a zakończenie około godz.16:00.

Zapraszamy chętnych słuchaczy.

                     W ramach pikniku przewiduje się :
- kawa i ciasto,
- grill czyli pieczenie kiełbasek + chleb ze smalcem i ogórkiem,
- ognisko  i  pieczenie ziemniaków,
- zimne napoje,
- spacer Nordic -  wilking   (prosimy chętnych  o zabranie kijków),
- wspólna biesiada (prosimy o zabranie śpiewników) .

                        Przejazd  we własnym zakresie lub autokarem z placu dawnego dworca PKS przy ul Dworcowej (autokar wyjedzie o godz.9.50!). Ewentualny przejazd autobusami MZK nr 21 i 4 do pętli na ul. Wańkowicza i nr 14 na Piaski od strony Limanowskiego.

Koszt 20,- od osoby.

             Zapisy w Biurze OUTW - do 30.08.2013 r.

 – w godzinach pracy Biura tj. we  wtorek i czwartek w godzinach: 10:00 – 12:00
-- w każdy piątek m-ca sierpnia w trakcie dyżuru Samorządu Słuchaczy  w
   godzinach: 10:00–12:00.

Telefon kontaktowy do Przewodniczącej Samorządu – Teresy Seteckiej: nr  609977373.

________________________________


KOMUNIKAT


 Samorząd  Słuchaczy  Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  uprzejmie informuje słuchaczy, że w dniu:
        23.III. 2013 r.  – odbędzie się piknik – POWITANIE WIOSNY
                                 - w restauracji SZERYF w Michałkowie 
                                              - od godz. 10-tej do 15-tej.     
W ramach pikniku przewiduje się :
- kawa/herbata i ciasto,
- konkursy, gry, zabawy
- spacer nordic  walking   (prosimy chętnych  o zabranie kijków),
- ognisko z niespodzianką .
              Wyżywienie i obsługa – Max catering Hieronim Szewczyk
                (możliwość indywidualnego zamówienia w bufecie)

            Przejazd autokarem.
Wyjazd o godz. 9,30 spod wieży Kościoła św. Antoniego.

Zapisy oraz opłata –  w wysokości 15,-zł od osoby
- w Biurze OUTW- do 10.03. 2013 r.

 Telefon kontaktowy do Przewodniczącego Samorządu- p.Tadeusza Wiśniewskiego –
                                                                      Nr 693237933.
Zachęcamy  słuchaczy OUTW do udziału w pikniku.

________________________________


KOMUNIKAT


 Samorząd  Słuchaczy  Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  uprzejmie informuje słuchaczy, że w dniu:
 01.06. 2013 r.  – planujemy wycieczkę trasą kolejki wąskotorowej przez PAŁUKI
                             tj. Żnin – Wenecja – Biskupin  
                         
Przejazd autokarem – wyjazd w godzinach rannych  spod wieży Kościoła św. Antoniego.
(Szczegóły dot. godziny wyjazdu i powrotu podamy w odrębnym komunikacie.)                                                                       
W ramach wycieczki przewiduje się
 przejazd kolejką wąskotorową,
zwiedzanie zabytków przewidzianych na trasie kolejki (m.in. Muzeum w Wenecji
                                                                                                    i Biskupinie)     
obiad i kawa po obiedzie.   
Opłata – 36,- zł od osoby.

Zapisy chętnych oraz wpłaty prosimy dokonać  –  w Biurze OUTW 
do końca marca 2013 r.


 Telefon kontaktowy do Przewodniczącego Samorządu- p.Tadeusza Wiśniewskiego –
                                                                      Nr 693237933.
Zachęcamy  słuchaczy OUTW do udziału w  wycieczce.

Szlak kolei wąskotorowej Żnin - do pobrania


________________________________

Plan działalności – grafik spotkań

                                      Samorządu Słuchaczy

                      Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

na rok 2011/2012

zebrania – w Biurze OUTW, ul. Wojska Polskiego  wzgl. Klubie Nauczyciela, ul. Królowej Jadwigi

w  godz. 11,oo – 12,oo – według poniższego wykazu

1)      11.X.2011 r.          - zebranie Samorządu Słuchaczy – Klub Nauczyciela,     

2)      08.XI.2011 r.         - zebranie Samorządu Słuchaczy – Klub Nauczyciela

3)       13.XII.2011 r.       - zebranie Samorządu Słuchaczy  + Starostów grup

                                          +  Prezes    OUTW – Klub Nauczyciela,    

UWAGA: dodatkowo   członkowie Samorządu Słuchaczy  przyjmować będą zapisy

               i wpłaty na piknik zimowy – w Biurze OUTW,- w  listopadzie i grudniu,

               w  piątki,   tj.: 18XI; 25.XI.; 2.XII; 9.XII; 16.XII.; 30.XII ;

                           w godzinach 10,oo – 12,oo.                                               

4)      10.I.2012 r.        - zebranie Samorządu Słuchaczy + Prezes

                                               (dotyczy pikniku zimowego)   - Klub Nauczyciela

            14.I. 2012 r.    - Piknik zimowy w Głogowej – na sali + ognisko

                                                   (od godz. 9-tej do 15-tej)

5)    20.I.2012 r. - zebranie Samorządu Słuchaczy - podsumowanie pikniku- Biuro OUTW

6)       17.II.2012 r.       - zebranie Samorządu Słuchaczy  - Biuro OUTW

7)       16.III.2012 r.      - zebranie Samorządu Słuchaczy -            

8)       10.IV.2012 r.      - zebranie Samorządu Słuchaczy  + starostów grup + Prezes,

9)       27.IV.2012 r.      - zebranie Samorządu Słuchaczy   - dotyczące wspólnej zabawy

                                          z seniorami leśnikami  w Dąbrowie – biuro OUTW

           12.V. 2012 r. – wspólna zabawa /majówka z seniorami leśnikami

                                     w Dąbrowie  

10)       15.V.2012 r.       - zebranie Samorządu Słuchaczy - podsumowanie w/w

                                          zabawy/majówki, - ul. Królowej Jadwigi

11)       08.VI.2012 r.       - zebranie Samorządu Słuchaczy – Biuro OUTW

12)       28.VIII.2012 r.     - zebranie Samorządu Słuchaczy   dot. grzybobrania,   

13)       03.IX.2012 r.       - zebranie Samorządu Słuchaczy   dot. organizacji grzybobrania, 

                15.IX. 2012 r. – grzybobranie w Mojej Woli/k Sośni                                

                                        impreza w  „Białym Danielu”   (od 8-mej  do 15-tej)

14)       wrzesień 2012 r.    - zebranie końcowe Samorządu Słuchaczy

                                           - podsumowanie  działalności.                          

 Na zebrania Samorząd zaprasza członków OUTW do dyskusji na różne tematy  dot.  naszej  organizacji.

___________________________

Samorząd  Słuchaczy  Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
uprzejmie informuje słuchaczy, że w dniu:


14.I. 2012 r.    – odbędzie się piknik zimowy  w Głogowej – na sali  kulig/ ognisko (od godz. 9-tej do 15-tej)

W ramach pikniku przewiduje się :

                                                  kulig/ognisko
                                                  kawa/herbata i ciasto,
                                                  konkursy,
                                                  grochówka,
                                                  golonka,
                                                  zimne napoje.
 • Przejazd autokarem. Wyjazd o godz. 8.30 spod wieży Kościoła św. Antoniego, koszt 20,-zł od osoby.

  Zapisy w Biurze OUTW- do końca grudnia 2011 r.,

   Telefon kontaktowy do Przewodniczącego Samorządu -
  p.Tadeusza Wiśniewskiego –
  nr 693237933.Strona główna | O nas | Informacje | Z życia OUTW | Zajęcia | Projekty i granty | Galeria | Rozrywka | Linki | Kontakt