STRONA GŁÓWNA | O NAS | INFORMACJE | Z ŻYCIA OUTW | ZAJĘCIA | PROJEKTY I GRANTY | GALERIA | ROZRYWKA | LINKI | KONTAKT  r.   Z życia OUTW
>> Współpraca międzynarodowa


Wizyta  robocza członków OUTW  w  organizacji
Partnership International w Berlinie w ramach projektu Grundtvig


     W dniach od 20 do 26 października 2013 roku Ryszard Dolata i Eugeniusz Śniegocki członkowie Zarządu OUTW w Ostrowie Wielkopolskim, współtwórcy projektu,  realizowali wizytę roboczą w organizacji Partnership International w Berlinie w ramach projektu Grundtvig. Program wizyty roboczej w Partnership International Berlin obejmował:
•    Prezentacje multimedialne OUTW oraz Partnership International e.V. (PI) Berlin.
•    Prezentacja organizacji Seniorenuniversitaet Berlin oraz Stowarzyszenia ”pro seniores” Berlin.
•    Prezentacja Seniorenuni Lichtenberg oraz organizacji Berliner Akademie, mającej szeroką ofertę edukacyjną dla seniorów.
•    Wymiana doświadczeń na temat nieformalnego kształcenia dorosłych w Niemczech
i Polsce.
•    Wykład na temat zarządzania i organizacji pracy w instytucjach realizujących
nieformalne kształcenie dorosłych
•    Rozmowy z przedstawicielami kadry zarządzającej instytucjami nieformalnego kształcenia dorosłych.
•    Zajęcia z doskonalenia języka niemieckiego.
•    Job shadowing - zarządzanie i funkcjonowanie Seniorenuniversitaet Berlin.
•    Job shadowing - zarządzanie i funkcjonowanie Stowarzyszenia ”pro seniores”
w Berlinie.
•    Job shadowing - zarządzanie i funkcjonowanie Partnership International e.V.
w Berlinie (w dziedzinie nieformalnego kształcenia dorosłych).
•    Wspólne warsztaty mające na celu wyznaczenie kierunków przyszłej współpracy
w dziedzinie nieformalnego kształcenia dorosłych pomiędzy Partnership International e.V. Berlin, Seniorenuniversitaet Berlin i Stowarzyszeniem ”pro seniores” w Berlinie.
   Realizacja obszernego programu wizyty roboczej w Partnership International Berlin przebiegała bardzo sprawnie oraz przyczyniła się do osiągnięcia głównego celu wizyty, a mianowicie do zawiązania trwałego partnerstwa pomiędzy OUTW a Berliner Akademie.
    Dzięki licznym spotkaniom typu job shadowing w podobnych berlińskich organizacjach posiadających różnorodną bogatą ofertę kształcenia dla seniorów, przedstawiciele OUTW mogli nie tylko zdobyć cenną wiedzę jak funkcjonują takie organizacje w Niemczech, ale przede wszystkim pozyskać nowych partnerów, z którymi w niedalekiej przyszłości mogą być realizowane wspólne projekty finansowane ze środków europejskich.
   Okazało się, że najciekawszą formę przyszłej współpracy zaproponowała Berlińska Akademia dla Seniorów, która wspólnie z liczącymi się berlińskimi uczelniami wyższymi (np. Uniwersytetem Humboldta oraz Uniwersytetem Technicznym) jest współorganizatorem tzw. Berliner Sommer-Uni. Są to cyklicznie odbywające się letnie uniwersytety dla seniorów, które co roku realizowane są pod innym hasłem. Zawsze odbywają się na którymś ze znanych berlińskich uczelni i dzięki temu korzystają również z wiedzy uniwersyteckich wykładowców.
Właśnie do uczestnictwa w takim „letnim uniwersytecie” zaproszony został OUTW. Planowany jest wspólny projekt w ramach programu Erasmus Plus, dzięki któremu kilkunastoosobowa grupa słuchaczy OUTW będzie mogła wziąć udział w Berline Sommer-Uni.
Foto reportaż z wizyty dostępny w zakładce LINKI -> Zdjęcia Eugeniusza Śniegockiego


_______________________________


W dniach od 29 września do 1 października 2009r. gościliśmy słuchaczy Szkoły Seniorów z Poczdamu (19 osób).

Goście zwiedzili Gołuchów, Poznań i nasze miasto oraz wspólnie ze słuchaczami grup języka niemieckiego OUTW brali udział w koncercie w Pałacu w Antoninie. W dniu 1 października 2009r. seniorzy z Poczdamu spotkali się z Dyrektorem Wydziału Zamiejscowego SWSPiZ panem Zenonem Kłopockim.
Powered by Flash Gallery

Strona główna | O nas | Informacje | Z życia OUTW | Zajęcia | Projekty i granty | Galeria | Rozrywka | Linki | Kontakt