STRONA GŁÓWNA | O NAS | INFORMACJE | Z ŻYCIA OUTW | ZAJĘCIA | PROJEKTY I GRANTY | GALERIA | ROZRYWKA | LINKI | KONTAKT  


r.   Z życia OUTW
>> Zasady


Zasady współżycia koleżeńskiego


  1. Pamiętamy o tym, że OUTW jest Stowarzyszeniem i my, jako jego członkowie,  jesteśmy odpowiedzialni za jego sprawne funkcjonowanie i postrzeganie na zewnątrz.

 

  1. Terminowo opłacamy składkę, bo od tego zależy byt OUTW.

 

  1. W siedzibie OUTW obowiązuje zasada wspólnej odpowiedzialności za majątek Stowarzyszenia.

 

  1. Korzystamy z możliwości udziału  w zajęciach poszczególnych sekcji, słuchania wykładów, ale mamy świadomość, że w razie potrzeby aktywnie włączamy się w usprawnianie organizacji istniejących form działania a także inicjujemy nowe.

 

  1. Szanując wykładowców i słuchaczy, przychodzimy punktualnie na zajęcia i nie opuszczamy ich przed końcem.

 

  1. Spotkania przed zajęciami i wykładami są okazją do porozmawiania w gronie przyjaciół. Korzystajmy zatem z niej.

 

  1. Jesteśmy tolerancyjni i życzliwi. Uśmiechamy się także wtedy, gdy z czegoś nie jesteśmy zadowoleni lub się z czymś nie zgadzamy. Szkoda nam czasu i zdrowia na złe humory.

 

  1. Pomagamy sobie wzajemnie w  ważnych i w drobnych sprawach.

 

  1. Bądźmy otwarci na świat i dzielmy się z innymi swoim doświadczeniem.

 

  1.  Nie oglądamy się na innych,  gdy jest coś do zrobienia. Własne poletko aktywności daje bowiem dużo satysfakcji. Liczymy zatem na twórczą inwencję i pomysłowość każdego członka OUTW.

                                  Uchwalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 21.09.2011 r.

                                                           Prezes OUTW Józef Kozan

Strona główna | O nas | Informacje | Z życia OUTW | Zajęcia | Projekty i granty | Galeria | Rozrywka | Linki | Kontakt