Przejdź do treści

Działania OUTW w okresie pandemii

Zakończyliśmy akcję robienia czapek i szalików z włóczki.

W dniu 1 grudnia „całą produkcję” przekazaliśmy do Biura do spraw organizacji pozarządowych i polityki senioralnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, które było inicjatorem przedsięwzięcia.

Wykonaliśmy 54 sztuki różnych czapek i szalików dla dorosłych i kilka czapek dziecięcych, które otrzymają dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka. Mamy nadzieję, że zrobione przez nas z sercem upominki przyniosą radość obdarowanym.

Jednocześnie przygotowujemy następną akcję: ROBIMY STROIKI ŚWIĄTECZNE dla osób samotnych, pracując w zespołach 2-3-osobowych. Materiały i różne ozdoby potrzebne do wykonania można otrzymać w naszym biurze. Mamy nadzieję, że znajdą się chętni do podjęcia takiej inicjatywy. Uważamy, że takie działania cementują naszą „uniwersytecką wspólnotę”, dają satysfakcję, kształtują poczucie własnej wartości, wzmacniają więzi interpersonalne, które w okresie pandemii tak bardzo się rozluźniły.

Patrząc na podejmowane przedsięwzięcia naszych słuchaczy nie tylko w ramach OUTW, ale również w sąsiedztwie i najbliższym otoczeniu, zauważamy ich ogromny potencjał w wykonywaniu różnych prac i działań, w których wykazują swoje umiejętności, kreatywność i twórcze pomysły.

I chociaż zawieszone są zajęcia programowe ze względu na pandemię, nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku jest aktywny, a pomysłowi Seniorzy w ramach swoich możliwości działają, mimo wszystko, prezentując optymizm i pozytywne myślenie oraz wzajemnie się wspierając. A wspólne działania w zespole ludzi życzliwych to lek dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Takie aktywności zasługują na uwagę i uznanie

Gratulujemy i dziękujemy sobie zatem wzajemnie..

Zarząd
Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Grudzień 2020