Strona główna » Organy statutowe

Organy statutowe

Działalnością OUTW kieruje Zarząd w składzie:

 • Józef Kozan – Prezes
 • Aleksandra Biegańska – wiceprezes
 • Ewa Skibińska – skarbnik
 • Ryszard Dolata – członek
 • Maria Wojtaszek – członek
Zdjęcie Zarządu
Zarząd


Funkcję kontrolną OUTW sprawuje Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Eugeniusz Śniegocki – przewodniczący
 • Barbara Koralewska – sekretarz
 • Andrzej Siwek – członek
Zdjęcie Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna


Członków OUTW reprezentuje Samorząd Słuchaczy w składzie:

 • Gabriela Mielczarek – przewodnicząca
 • Regina Banaszak – z-ca przewodniczącej
 • Stefania Frencel
 • Jolanta Matysiak
Samorząd słuchaczy
Samorząd Słuchaczy