Przejdź do treści

Organy statutowe

Działalnością OUTW kieruje Zarząd w składzie:

 • Aleksandra Biegańska – Prezes
 • Ryszard Dolata – wiceprezes
 • Kazimierz Nawrocki – sekretarz
 • Ewa Skibińska – skarbnik
 • Andrzej Koziarek – członek
Zarząd OUTW


Funkcję kontrolną OUTW sprawuje Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Eugeniusz Śniegocki – przewodniczący
 • Barbara Koralewska – sekretarz
 • Tomasz Grobelny – członek
Komisja Rewizyjna


Członków OUTW reprezentuje Samorząd Słuchaczy w składzie:

 • Regina Banaszak – przewodnicząca
 • Stefania Frencel – z-ca przewodniczącej
 • Jolanta Matysiak – członek
 • Stanisław Kawiński – członek
Samorząd Słuchaczy