Przejdź do treści

Zasady współżycia koleżeńskiego

  1. Pamiętamy o tym, że OUTW jest Stowarzyszeniem i my, jako jego członkowie,  jesteśmy odpowiedzialni za jego sprawne funkcjonowanie i postrzeganie na zewnątrz.
  2. Terminowo opłacamy składkę, bo od tego zależy byt OUTW.
  3. W siedzibie OUTW obowiązuje zasada wspólnej odpowiedzialności za majątek Stowarzyszenia.
  4. Korzystamy z możliwości udziału  w zajęciach poszczególnych sekcji, słuchania wykładów, ale mamy świadomość, że w razie potrzeby aktywnie włączamy się w usprawnianie organizacji istniejących form działania a także inicjujemy nowe.
  5. Szanując wykładowców i słuchaczy, przychodzimy punktualnie na zajęcia i nie opuszczamy ich przed końcem.
  6. Spotkania przed zajęciami i wykładami są okazją do porozmawiania w gronie przyjaciół. Korzystajmy zatem z niej.
  7. Jesteśmy tolerancyjni i życzliwi. Uśmiechamy się także wtedy, gdy z czegoś nie jesteśmy zadowoleni lub się z czymś nie zgadzamy. Szkoda nam czasu i zdrowia na złe humory.
  8. Pomagamy sobie wzajemnie w  ważnych i w drobnych sprawach.
  9. Bądźmy otwarci na świat i dzielmy się z innymi swoim doświadczeniem.
  10. Nie oglądamy się na innych,  gdy jest coś do zrobienia. Własne poletko aktywności daje bowiem dużo satysfakcji. Liczymy zatem na twórczą inwencję i pomysłowość każdego członka OUTW.

                                  Uchwalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 21.09.2011 r.

                                                           Prezes OUTW Józef Kozan