Przejdź do treści

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych

W związku z obowiązującym od dnia 25.05.2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /EU/ w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych/RODO/, uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Pani/a  danych osobowych, a także o przysługujących Pani/u prawach.

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Uniwersytet Trzeciego Wieku ul.Królowej Jadwigi 8c  63-400 Ostrów Wielkopolski.
 2. Z administratorem danych osobowych /OUTW/ można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Królowej Jadwigi 8c lub pocztą elektroniczną na adres: info@outw.edu.pl oraz telefonicznie 62-735-53-22
 3. Pani/a dane uzyskaliśmy bezpośrednio podczas zgłoszenia przynależności do Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 4. OUTW przetwarza Pani/a dane osobowe z prawnie uzasadnionych interesów do celów:
            – kontaktowania się z Panią/em, w tym w celach wynikających z dozwolonych działań informacyjnych i archiwalnych wynikających z przepisów prawa.
            – statystycznych i promocyjnych OUTW
 5. Pani/a dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do przekazywania Pani/u informacji o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez OUTW oraz innych wynikających z realizacji zadań OUTW. Informacji tych nie udostępniamy żadnym innym podmiotom.
 6. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z naszej oferty.
 8. Administrator może bez zgody Pani/a korzystać z fotografii, filmów lub nagrań wykonanych podczas zbiorowych spotkań,  uroczystości i wycieczek OUTW dla celów promocyjnych, informacyjnych i publikacjach OUTW.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy a następnie w celach archiwalnych, jednak nie dłuższy niż wymaga tego Ustawodawca.    

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

       Informacja została przyjęta do stosowania Uchwalą Ogólnego Zgromadzenia Członków OUTW w dniu 22 czerwca 2018 roku.

                                                                                                Józef Kozan
                                                                                             Prezes Zarządu
                                                                                  Uniwersytetu Trzeciego Wieku
                                                                                    w Ostrowie Wielkopolskim