Przejdź do treści

Komunikat

Szanowne Słuchaczki i Słuchacze
Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!

 Licz czas, w którym możesz pomóc sobie i innym…

W nawiązaniu do Komunikatów  Zarządu OUTW z dnia 12 i 18 marca 2020 roku informuję, że z powodu rozszerzającej się epidemii COVID – 19 i wzrastającej liczbie zachorowań na koronawirusa rząd oraz władze samorządowe miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego wprowadziły wiele przepisów dotyczących m.in. działalności organizacji pozarządowych.

Na szczeblu centralnym problematyką tą zajmuje się prof. Piotr Gliński przewodniczący ds. pożytku publicznego, odpowiadający za realizację zadań wynikających z dokumentu Tarcza antykryzysowa dla III sektora.

W związku z tym, że my seniorzy zaliczani jesteśmy do grupy osób podwyższonego ryzyka, powinniśmy w sposób szczególny zapoznawać się na bieżąco i systematycznie stosować się do wszelkich wskazań, mając na uwadze swoje zdrowie i innych…

Informuję zatem, że:

  • wszelka działalność naszego stowarzyszenia zawieszona jest do 17 kwietnia 2020 roku (być może, że i po tym terminie  nastąpi  kolejne odwołanie),
  • sprawy bieżące oraz dotyczące  dalszej działalności OUTW będą uzgadniane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Samorząd Słuchaczy na bieżąco, biorąc pod uwagę zalecenia administracji państwowej i władz samorządowych (dotyczy to także problematyki związanej z finansami stowarzyszenia),
  • w sprawach szczegółowych należy kontaktować się mejlowo: info@outw.edu.pl lub telefonicznie 508 439 168.

Proszę  jednocześnie o śledzenie na bieżąco wpisów dotyczących problematyki związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego na stronach internetowych Urzędu Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego i Starostwa Powiatowego oraz informacji zamieszczanych w ramach realizacji zadań Tarcza antykryzysowa dla III sektora.

Pragnę zwrócić Państwu uwagę, że jesteśmy na terenie miasta jedyną organizacją(placówką), prowadzącą systematycznie zajęcia edukacyjne w 25 grupach, a udział w nich bierze 430 osób.

W związku z tym liczę na wyrozumiałość i życzę zdrowia w tej trudnej sytuacji społecznej.

Ostrów Wielkopolski, 23 marca 2020 roku
Józef Kozan
Prezes Zarządu OUTW