Przejdź do treści

Kwietniowe spotkania integracyjne seniorów

            W świadomości słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim panuje od lat przekonanie, że aktywność fizyczna ma wielki wpływ na lepsze samopoczucie, na ciekawsze i barwniejsze życie. Dlatego ogromną popularnością cieszą się wśród nich różnorodne formy zajęć na świeżym powietrzu, popularyzujące zdrowy styl życia, a jednocześnie integrujące wszystkich członków stowarzyszenia

            Panująca od roku wokół nas pandemia koronawirusa przerwała łańcuch aktywności ostrowskich seniorów, którzy, nigdy się nie poddając, postanowili z pełną determinacją przetrwać ten smutny i ponury dla nich czas i powrócić jak najszybciej do normalności, w której ruch będzie, tak jak dotąd, towarzyszył im regularnie.

            Pierwszą taką jaskółką zwiastującą powrót do spotkań na świeżym powietrzu był dzień 23 kwietnia 2021 roku, kiedy to przy zachowaniu bezpieczeństwa oraz dostosowaniu się do obowiązujących obostrzeń i wymogów określonych przez administrację rządową seniorzy z klubu Podróżnika Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyli spacer al. Siwego Sokoła do Stanicy ZHP – ZIELONA POLANA. Spacer ten, prowadzony był przez Jerzego Bartuziego, który zaprezentował obecnym walory otaczającej przyrody. Łącząc przyjemne z pożytecznym grupa ta po jego zakończeniu  uczestniczyła w akcji „Wiosenne sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego”, a następnie – w ognisku z niespodziankami na terenie stanicy harcerskiej.

            Przyszedł czas na refleksje.

            Dla nas to był wielki smutek i rozgoryczenie, kiedy z chwilą ogłoszenia epidemii zatrzymał się czas naszej aktywności społecznej i fizycznej, zamknięto nas w czterech ścianach, z dala od bliskich i przyjaciół z uniwersyteckiej rodziny i zaliczono do grupy osób podwyższonego ryzyka – mówiły do mnie seniorki i seniorzy ogrzewając się ciepłem płynącym z rozpalonego ogniska. Pozbawiono nas wielu pozytywnych przeżyć i emocji związanych ze spotkaniami integracyjnymi, zwłaszcza na świeżym powietrzu i realizacją swoich pasji w sekcjach i kołach zainteresowań, tak ważnych dla naszego zdrowia i samopoczucia. Dlatego zaproszenie nas, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, na spotkania integracyjne na świeżym powietrzu, połączone z akcją „Wiosenne sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego” było jak balsam dla duszy. Traktujemy to jak sygnał wzywający nas do powrotu do aktywnego życia w mieście i środowisku.

            Kierująca działalnością klubu Podróżnika Aleksandra Biegańska, – wiceprezes OUTW wyraziła zadowolenie z możliwości spotkania się po dłuższym czasie z 25-osobową grupą seniorek i seniorów, dla których ważna jest każda forma edukacji, twórczej integracji oraz relaksu i wypoczynku, powiązana dodatkowo z poznawaniem otaczającego ich świata i pomaganiem innym. Nasz udział w akcji sprzątania miasta traktujemy też jako formę edukacji dla młodszych ostrowian, dla naszych dzieci i wnuków.

            W tym samym dniu członkinie koła Tańczące Seniorki pod przewodnictwem Marii Wojtaszek, pedagoga i animatora kultury spotkały się w Parku 600-lecia, aby wziąć udział w prezentacji nowych obiektów sportowych Osiedla nr 4 Ostrowa Wielkopolskiego, a następnie w akcji „Wiosenne sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego”. Korzystając ze słonecznej pogody seniorki uczestniczyły w ćwiczeniach nowego układu tanecznego, aby potem podsumować swoje spotkanie przy kawie na świeżym powietrzu oraz wymienić poglądy o tym, co było w przeszłości i co ich czeka w przyszłości.

            Prowadząca zajęcia z Tańczącymi Seniorkami Maria Wojtaszek, członek Zarządu OUTW stwierdziła, że takie wspólne działania integrują ludzi, dają im ogromną satysfakcję, że mogli uczestniczyć w inicjatywie na rzecz dobra wspólnego. Takie chwile – podkreśliła, tworzą nie tylko sympatyczny nastrój, ale pozwalają w tym trudnym, pandemicznym czasie z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

            Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu wielu seniorów, w trosce o ich zdrowie, dla osób chętnych, chcących aktywnie spędzać czas, Zarząd uniwersytetu postanowił, przy uwzględnieniu wymogów sanitarnych, kontynuować na Piaskach – Szczygliczka regularne zajęcia na świeżym powietrzu w zorganizowanych grupach: we wtorki i środy Nordic-walking z elementami gimnastyki prowadzone przez Martę Panek, natomiast we wtorki Gimnastyka z elementami tańca dla grupy Kształtowania sylwetki prowadzone przez Marię Wojtaszek.

            Swoją postawą ostrowskie seniorki i seniorzy pokazują, jak ważną jest dla nich aktywność fizyczna mająca istotny wpływ na jakość ich życia, jak bardzo zależy im na wspomaganiu się dobrą energią, popieraniu dobrych inicjatyw służącym miastu i jego mieszkańcom oraz na wzajemnej pomocy i wsparciu. Dlatego, w większości zaszczepieni przeciwko cowidowi, pragną aktywnie uczestniczyć w życiu środowiska lokalnego i dbać o swoje zdrowie, uczestnicząc w spotkaniach integracyjnych na świeżym powietrzu, a w przyszłości powrócić do normalnych zajęć w uniwersyteckiej rodzinie.

            Wyrażam wielką radość z faktu, że powoli wracamy do działalności i organizacji zajęć w możliwych rodzajach – stwierdza prezes Zarządu uniwersytetu – Józef Kozan. Pragnę serdecznie podziękować radnemu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego – Szymonowi Matuśkiewiczowi za inicjatywę i umożliwienie naszym słuchaczkom i słuchaczom udziału w akcji Wiosennego sprzątania naszego miasta, a prowadzącym zajęcia w tej formie – Aleksandrze Biegańskiej i Marii Wojtaszek za organizację grup i bezpieczny przebieg spotkań.

            Dokumentacja zdjęciowa ze spacerów znajduje się w menu Zdjęcia.  (Barbara Peukert, Adam Ulichnowski, Irena i Zbigniew Szczembarowie)

Kazimierz Nawrocki
Ostrów Wielkopolski
dnia 23.04.2021 r.