Przejdź do treści

Pomagamy sobie

Włoczka

 w myśl naszej pieśni: licz czas, w którym możesz pomóc sobie i innym…

Zgodnie § 10 Statutu Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który określa jego misję w zakresie udzielana pomocy społecznej i charytatywnej oraz podnoszenia poziomu życia ludzi starszych zwracam się z prośbą do Słuchaczek naszego Uniwersytetu o pomoc dla potrzebujących.

         Otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego włóczkę w celu wykonania, szczególnie dla osób bezdomnych, szalików, czapek, „kominów” itp. wg własnych pomysłów.

         Licząc na naszą aktywność pozaedukacyjną proszę osoby chętne o zgłaszanie się do Biura OUTW we czwartki 5 i 12 listopada br. w godz. 11.00 – 13.00 w celu odebrania przekazanej włóczki i dokonania uzgodnień terminowych.

         Liczę na zrozumienie i aktywność międzypokoleniową w tym trudnym dla nas wszystkim czasie.

Z życzeniami zdrowia
Józef Kozan

Ostrów Wielkopolski, 2 listopada 2020