Przejdź do treści

Turystocykliści – spotkanie z przedstawicielami Policji

W roku akademickim 2019/2020 grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku TURYSTOCYKLIŚCI realizują m.in. program „Poznajemy regionalne zakłady pracy i instytucje”.

W związku z tym w dniu 6 grudnia br. spotkali się z przedstawicielami Policji w celu zapoznania się ze strukturą organizacyjną Komendy, a przede wszystkim zapoznania się z nowymi zasadami uczestnictwa w ruchu drogowym.

Ponadto celem spotkania było omówienie bezpieczeństwa osób starszych, zwłaszcza w zakresie: senior jako pieszy,  rowerzysta i kierowca na drodze publicznej (podstawowe zasady poruszania się po drogach publicznych) oraz w zakresie oszustw na które narażeni są osoby starsze.

Podczas spotkania omówiono także cele i zadania współpracy przy realizacji kolejnego zadania publicznego zleconego przez Powiat Ostrowski.

  • Spotkanie z Policją 1
  • Spotkanie z Policją 2
  • Spotkanie z Policją 3
  • Spotkanie z Policją 4