Przejdź do treści

Zachęcam do czytania wrześniowego numeru Gazety Senior

Zachęcam do czytania wrześniowego numeru Gazety Senior. Wiele w nim informacji o ciekawych wydarzeniach, w tym na stronie 28-29 mój wywiad z Marzeną Wodzińską, członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego p.t. Bez seniorów nie może być polityki senioralnej. Materiał w wersji elektronicznej na stronie OUTW www.outw.edu.pl. W menu Linki wybieramy Gazeta Senior.

Ponadto pragnę zainteresować członków naszego stowarzyszenia i ich przyjaciół artykułami o Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jakie ukazują się i będą się ukazywać w przyszłości w tygodniku Nasz Rynek i na stronie internetowej www.naszrynek.pl, jak również w miesięczniku Społeczni.pl i na jego stronie internetowej www.spoleczni.pl.

Jednocześnie informuję, że w numerze nr 46 Ogólnopolski Głos Seniora ukazał się po raz pierwszy materiał o aktywności ostrowskich seniorów. Warto zaglądać na stronę internetową www.glosseniora.pl, gdzie znajdują się ciekawe artykuły, wywiady i reportaże o realizacji polityki senioralnej w całym kraju i wiele porad dla seniorów, z których warto korzystać.

Zachęcam też do zainteresowania się popularną wśród mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego stroną internetową www.tubaostrowa.pl, na której ukazywać się będzie w najbliższym czasie wiele ciekawych artykułów z życia ostrowskich seniorów.

Kazimierz Nawrocki
Rzecznik OUTW