Przejdź do treści

Nasza czerwcowa aktywność

            Tegoroczny czerwiec – miesiąc, w którym kończy się wiosna, a zaczyna się lato – powiał optymizmem. Po roku izolacji w związku z otaczającą nas pandemią koronawirusa nastąpiło zdecydowane ożywienie w działalności wielu organizacji pozarządowychi stowarzyszeń. Można to było zaobserwować na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim, znanego od lat z dynamicznych i różnorodnych działań, dbającego o pozytywny wizerunek seniora i aktywizację osób starszych, który udowadnia kolejny raz sobie i innym, że dojrzałe życie może być piękne, barwne i pełne nowych wyzwań, że jesień życia to nie kres, ale początek prawdziwego odkrywania siebie i swoich pasji.

            Tak też stało się w miesiącu czerwcu, kiedy po likwidacji wielu obostrzeń sanitarnych Zarząd ostrowskiego uniwersytetu przystąpił do realizacji aktywizujących zadań, które warto zasygnalizować, choćby po to, aby pokazać bogactwo oferty programowej uniwersytetu i zachęcić seniorów do włączenia się w nurt życia w mieście i regionie.

            Wcześniej, w okresie od 22 – 31 maja 2021 roku członkowie klubu Podróżnika, stęsknieni za czystym powietrzem, za regularną aktywnością fizyczną, za dodatkową energią  i motywacją do życia, spędzili miło czas w Dziwnowie na wypoczynku i zwiedzaniu ciekawych zakątków Pomorza Zachodniego. Mogli wreszcie pooddychać pełną piersią, skorzystać z uroków życia, jakie daje im podróżowanie.

            Inna grupa seniorek i seniorów wyjechała w dniu 7.06. po relaks i wypoczynek do Uniejowa, do otwartego po dłuższym czasie  Kompleksu Termalno-Basenowego. Dla nich basen solankowo – uzdrowiskowy, to interesujące miejsce, gdzie można się odprężyć i odpocząć od codziennych problemów. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że kąpiel w solance bardzo korzystnie wpływa na zdrowie, samopoczucie i urodę, stąd w takich wyjazdach, z których w przeszłości regularnie korzystali, zamierzają nadal uczestniczyć.

            W ramach edukacji ekonomicznej w tym samym dniu członkowie koła Turystocykliści pod kierownictwem Ryszarda Dolaty uczestniczyli w spotkaniu z Marzeną Wodzińską – prezesem zarządu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o, w Ostrowie Wielkopolskim, podczas którego zwiedzili ten zakład, zapoznając się z jego funkcjonowaniem i realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami. Temat niezwykle ważny w kontekście walki ze smogiem i dbałością o czyste powietrze.

            W dniach 8-12.06. przedstawicielki ostrowskiego uniwersytetu Regina Banaszak i Maria Wojtaszek, znane z dużego zaangażowania w zbiórce na rzecz WOŚP, wzięły udział w Krakowie w szkoleniu pn. Akademia Lidera Organizacji Senioralnej, zorganizowanym przez Federację Stowarzyszeń UTW Nowy Sącz.

            W dniu 14.06. członkowie koła Tańczących Seniorek znalazły czas, aby wziąć udział w warsztatach tanecznych w Sośniach, w miejscu im znanym, bezpiecznym i często odwiedzanym. Było kolorowo, zdrowo i żywiołowo. Seniorki powróciły do treningu na świeżym powietrzu przy muzyce, tak zawsze im bliskim i pobudzającym do życia, prowadzonym od lat profesjonalnie w sympatycznej atmosferze przez Marię Wojtaszek, animatora kultury.Dodatkowo, po dłuższym okresie odizolowania od spotkań w grupie, mogli razem kreatywnie spędzić czas.

            Członkowie klubu Podróżnika w czasie jednodniowej wycieczki w dniu 16.06. zwiedzili Perłę w sercu Wielkopolski – Muzeum w Zamku w Kórniku – zabytkową rezydencję historycznych wielkopolskich rodów, ogród botaniczny zwany Arboretum, a następnie nowo otwartą Galerię „Posnania” w Poznaniu.

Słuchaczki i słuchacze OUTW uczestniczyli w dniu 19.06. w warsztatach zdrowotnych w zakresie rehabilitacji kręgosłupa w Przychodni NEW REH  przy ul. Batorego. Warsztaty prowadził rehabilitant Marcel Siewierski.

            Dla chcących aktywnie spędzić czas organizowano spotkania integracyjne na świeżym powietrzu; we wtorki na Piaskach Szczygliczka a w środy w Parku 3-Maja zajęcia z Nordic-walking z elementami gimnastyki, pod przewodnictwem Marii Panek, zaś we wtorki na stanicy „Zielona Polana” zajęcia z kształtowania sylwetki, inspirowane i prowadzone przez Marię Wojtaszek. Te ostatnie zajęcia będą kontynuowane również w miesiącu lipcu.

                        W dniu 15.06. w sali Centrum Aktywności Lokalnej przy al. Powstańców Wielkopolskich odbyło się Ogólne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Członków OUTW, w trakcie którego, w oparciu o sprawozdanie z działalności OUTW w roku akademickim 2020/2021, przedstawione przez Józefa Kozana, prezesa ostrowskiego uniwersytetu oraz informację z badania sprawozdania finansowego zaprezentowaną przez Eugeniusza Śniegockiego, przewodniczącego komisji rewizyjnej, oceniono pozytywnie pracę Zarządu Stowarzyszenia i zatwierdzono kierunki działania i rozwoju uniwersytetu. Podziękowano Józefowi Kozanowi, założycielowi stowarzyszenia i długoletniemu prezesowi za sukcesy i wspólne dokonania w ciągu minionych 14 lat istnienia ostrowskiego uniwersytetu. W związku z rezygnacją Józefa Kozana z kandydowania na prezesa OUTW     w nowej kadencji, nadano mu jednomyślnie godność honorowego prezesa Stowarzyszenia OUTW. Ogólne Zgromadzenie Członków Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybrało nowy zarząd w składzie: Aleksandra Biegańska, Maria Wojtaszek, Ewa Skibińska, Ryszard Dolata i Kazimierz Nawrocki. Funkcje prezesa zarządu powierzono Aleksandrze Biegańskiej. W skład komisji rewizyjnej weszli: Eugeniusz Śniegocki, Barbara Koralewska    i Andrzej Siwek. Na wniosek Zarządu ukonstytuował się Samorząd Słuchaczy w składzie: Regina Banaszak – przewodnicząca, Stefania Frencel – zastępca przewodniczącejoraz członkowie:  Jolanta Matysiak i Stanisław Kawiński.

            W dniu 22.06. w auli Społecznej Akademii Nauk miało miejsce uroczyste zakończenie roku akademickiego 2020/2021, podczas którego podsumowano działalność Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w nietypowym, pandemicznym czasie. Po odśpiewaniu przez chór Ostrowianki pieśni Gaudeamus Igitur nastąpiło uroczyste przekazanie władzy. Józef Kozan, dotychczasowy, długoletni prezes OUTW, który zrezygnował z kandydowania na kolejną kadencję przekazał swoje obowiązki swojej następczyni Aleksandrze Biegańskiej, która zadeklarowała, że ostrowski uniwersytet będzie się nadal rozwijał i umacniał, kontynuował i wzbogacał dorobek Stowarzyszenia OUTW. Podkreśliła, że pomimo wielu ograniczeń związanych z trwająca epidemią koronawirusa utrzymany zostanie duch młodości organizacyjnej w nadziei na szybki powrót do normalności. Dała w ten sposób sygnał, że uniwersytet działa i będzie nadal funkcjonował dla dobra najstarszych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Zachęciła wszystkich do zapoznania się z opracowaną przez prezesa Józefa Kozana publikacją pn. IV Kadencja OUTW – Sprawozdanie obrazującą zakres i formy działania ostrowskiego uniwersytetu w minionym roku akademickim, dostępną na stronie internetowej www.outw.edu.pl. Wzruszające były podziękowania dla Józefa Kozana ze strony wielu uczestników spotkania za tworzenie charakteru i specyfiki ostrowskiego uniwersytetu, za dbałość o poprawę jakości życia najstarszych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Dziękując za wyrazy uznania i sympatii Józef Kozan oświadczył, że zostaje członkiem uniwersytetu, liczy na współpracę i deklaruje pomoc z pozycji przewodniczącego Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego.       

                                                                                   Autor tekstu – Kazimierz Nawrocki

Ostrów Wielkopolski – Czerwiec 2021