Przejdź do treści

Nasze plany na marzec

  • 3.03.2022 r. – godz. 16.00 – spotkanie członków koła humanistycznohistorycznego w Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego przy ul. Wolności 2; zwiedzanie działu starodruków
  • 4.03.2022 r. – wyjazd grupy słuchaczy do Teatru Muzycznego w Łodzi na musical „Miss Sajgon”. Wyjazd o godz. 8.00 z placu przy e’Leclerc, powrót około godz. 18.00
  • 9.03.2022 r. – godz. 11.00 – restauracja „Weranda” – integracyjne spotkanie sekcji kształtowania sylwetki z okazji Dnia Kobiet
  • 11.03.2022 r. – godz. 12.30 – spotkanie koła Turystocyklistów w Zespole Szkół Technicznych (zbiórka na parkingu ZST, wejście od ul. Batorego). W programie wykład „Z Bogusławem Wawrzyniakiem na Kilimandżaro”, po spotkaniu spacer nordic walking
  • 15.03.2022 r. – godz. 16.00 – Społeczna Akademia Nauk ul. Wrocławska 93A – wykład audytoryjny nt. „Depresja – blaski i cienie wygłosi Maciej Leki – wykładowca Akademii Kaliskiej
  • 18.03.2022 r. – wycieczka członków klubu Podróżnika do Torunia. Zgłoszenia i szczegóły organizacyjne w biurze OUTW do 10.03.2022 r.
  • 25.03.2022 r. – godz. 11.00 do 14.00 – piknik wiosenny na Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana” organizowany przez Samorząd Słuchaczy. Zgłoszenia w biurze OUTW do 18.03. br.
  • Zarząd OUTW zgłosił w Urzędzie Miejskim chęć pomocy dzieciom przybyłym z Ukrainy w adaptacji w naszym środowisku. Planuje się m.in. spotkania świetlicowe. Słuchacze chcący pomóc mogą zgłosić się w biurze OUTW. Szczegóły będą podawane w późniejszym terminie.
  • W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet proszę Starostów sekcji o zorganizowanie spotkań towarzyskich w swoich sekcjach.

W imieniu Zarządu OUTW z okazji Dnia Kobiet składam wszystkim Słuchaczkom serdeczne życzenia, wielu pomyślnych chwil w życiu, a przede wszystkim dużo zdrowia w tym trudnym dla nas czasie.

Prezes Zarządu OUTW
Aleksandra Biegańska