Przejdź do treści

Rada Seniorów ważnym ogniwem polityki społecznej

Zachęcam członków Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do zapoznania się z ważną rolą, jaką spełnia Rada Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Pana Józefa Kozana w integracji środowisk senioralnych w mieście w procesie aktywnego i dobrego starzenia się osób w ich jesieni życia.

Mój artykuł na ten temat ukazał się na portalu  www.tubaostrowa.pl
Znajdziesz go tutaj>>

Kazimierz Nawrocki

Ostrów Wielkopolski
Kwiecień 2021