Przejdź do treści

Świat muzułmański w oczach ambasadora Stanisława Smolenia

Kolejny wykład audytorski na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim miał miejsce w dniu 7 grudnia 2021 roku w auli Społecznej Akademii Nauk i na długo pozostanie w pamięci jego uczestników. Studenci ostrowskiego uniwersytetu wysłuchali fascynującego wykładu ambasadora tytularnego dr nauk humanistycznych Stanisława W. Smolenia na temat jego pracy w krajach muzułmańskich w Azji.

            Przedstawiając dostojnego gościa Aleksandra Biegańska, prezes Zarządu OUTW poinformowała, że jest on blisko związany z naszym miastem jako absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Ostrowskiego Ekonomika. Przybliżyła członkom OUTW jego drogę życiową wspominając studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu aż do uzyskania tytułu magistra w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Języków Hindi i Urdu. Studiował także język i literaturę perską na Uniwersytecie w Kabulu i ukończył Studium Podyplomowe Służby Zagranicznej przy PISM. Był stypendystą Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, a doktoryzował się w Akademii Dyplomatycznej w Moskwie.

            Jego więź z Ostrowem Wielkopolskim – podkreśliła – jest trwała. Na ostrowskich cmentarzach spoczywają jego rodzice i teściowe Salomea i Zbigniew Dziurlikowscy. Podporucznik Zbigniew Dziurlikowski – żołnierz walczący w czasie II wojny światowej w szeregach generała Władysława Andersa, zaprzysiężony absolwent kursów dla cichociemnych we Włoszech, odznaczony Krzyżem Walecznych i czterema brytyjskimi odznaczeniami wojskowymi zasługuje na oddzielną prezentację, by pokazać m.in. dylematy tamtych czasów.

            Część pierwsza wykładu dr Stanisława W. Smolenia dotyczyła dyplomacji i polityki zagranicznej RP. Ambasador opowiedział o swojej pracy na placówkach dyplomatycznych   w Afganistanie i Pakistanie na przełomie lat 1970-1980. Wiele miejsca zajęły wrażenia z Jemenu i Arabii Saudyjskiej, gdzie otwierał nasze ambasady i konsulaty honorowe. Dominowała jednak problematyka iracka, której poświęcił ostatnie lata kariery. Jej aktualność wynikała w wojskowego zaangażowania Polski w Iraku po obaleniu reżimu Saddama Husajna w 2003 roku oraz z obecnego kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej i obecności tam dużej grupy obywateli Iraku.

Od 2003 roku pełnił funkcję zastępcy szefa Grupy Zadaniowej ds Iraku, jednostki powołanej w MSZ do koordynacji polskiego zaangażowania wojskowo-cywilnego w Iraku. W 2004-2005, przebywając bezpośrednio w bazach wojskowych w Babilonie i Diwaniji był doradcą politycznym polskich generałów – dowódców Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe w Iraku.

Wyjazdy za granicę przeplatały się z pobytami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W latach 2005-2006 przewodniczył m.in. resortowemu Zespołowi Doradczemu ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Później otrzymał nominację na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Iraku.

W kontekście pełnionych obowiązków, na co zwrócił uwagę, ważne było przechodzenie wszystkich szczebli kariery zawodowej – od attaché do ambasadora.

            Druga część wykładu to przekazanie słuchaczom wiadomości i osobistych refleksji   na temat kształtowania się najstarszych cywilizacji azjatyckich, wpływu religii oraz historycznych związków łączących Polskę z tymi krajami. 

         O tym, jak interesujący był to wykład świadczy pozytywna, emocjonalna reakcja słuchaczy obecnych na spotkaniu z Ambasadorem, w tym liczne kierowane do niego pytania wywołujące ożywioną dyskusję, a dotyczące codziennego życia, tradycji i zwyczajów panujących w krajach muzułmańskich, jak też kryteriów, jakie trzeba spełniać, aby uzyskać nominację na Ambasadora Tytularnego. Jak widać wykład Stanisława Smolenia pobudził do myślenia i refleksji.

            Dziękując Ambasadorowi Stanisławowi Smoleniowi za interesujący wykład, przebiegający w wyjątkowo miłej i serdecznej atmosferze, przy kawie i słodyczach, Aleksandra Biegańska wyraziła przekonanie, że jego prelekcja pozwoliła słuchaczom ostrowskiego uniwersytetu lepiej poznać życie, historię i kulturę mieszkańców Azji, największego kontynentu o wielkich kontrastach geograficznych.

            Na zakończenie pobytu Ambasadora na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim prezes Zarządu Aleksandra Biegańska wręczyła Stanisławowi Smoleniowi jubileuszowy biuletyn informacyjny pn. Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jako sposób na aktywne i twórcze życie seniorów, zaś Stanisław W. Smoleń przekazał Aleksandrze Biegańskiej jako wyraz podziwu dla jej pracy społecznej album pt. Nowa Ziemia – Stare Niebo. Historia męcinian w Lipkach, którego jest inicjatorem i współautorem.Album został wydany przez Stowarzyszenie dla Męciny i Instytut Śląski w Opolu w ramach unijnego programu i jest dostępny na stronie internetowej Instytutu.

            Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, Aleksandra Biegańska, prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim przekazała wszystkim obecnym na wykładzie,  a za ich pośrednictwem ich rodzinom i przyjaciołom, życzenia Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością  i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Niech Nowy Rok – dodała – będzie czasem spełnionych oczekiwań i nadziei, czasem życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

 Autor tekstu  –  Kazimierz Nawrocki
Zdjęcia  –  Adam Ulichnowski

Ostrów Wielkopolski
Grudzień 2021