Przejdź do treści

Zakończenie roku akademickiego 2021/2022

Szanowne Słuchaczki i Słuchacze!

Kończymy kolejny, 15 rok naszych dokonań. Rok trudny, który rozpoczynaliśmy z ograniczeniami związanymi z pandemią, ale pokonaliśmy go. Mimo trudności, rok ten był źródłem nowych inspiracji, skierowanych głównie na poprawę jakości naszego życia. Po okresie izolacji skupiliśmy się na wyzwalaniu naszej aktywności psychicznej i fizycznej. To pozwoliło nam, seniorom spojrzeć optymistycznie w przyszłość.

Kończąc ten rok, dziękuję za ogromne zaangażowanie Słuchaczom, którzy włączyli się do przygotowania jego uroczystego zakończenia. Dziękuję też wszystkim, którzy przyczynili się, abyśmy mogli spełniać nasze marzenia w wybranych przez siebie sekcjach i kołach. Dziękuję członkom Rady Programowej, wykładowcom, opiekunom kół, a szczególnie Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, Samorządowi Słuchaczy, zespołowi „Fotograf” oraz Starostom sekcji. Nasze działania mogliśmy poszerzyć dzięki wsparciu Pani Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Starosty Ostrowskiego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Za co serdecznie dziękujemy.

Dotychczasowe osiągnięcia są naszym wspólnym sukcesem. Dziękuję więc Wam, drodzy Słuchacze za wspólne realizowanie wielu tegorocznych działań.

I co dalej?

W terminie od 1 lipca do 22 sierpnia 2022 roku biuro będzie nieczynne. W tym czasie członkowie Zarządu podsumują rok, wysnuwając wnioski do dalszej pracy, przygotują i złożą odpowiednie sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego i do Krajowego Rejestru Sądowego, wynikające z obowiązków regulaminowych Stowarzyszenia.

Zgodnie z postanowieniem Zarządu nabór rozpocznie się od 23 sierpnia br. Zapisy odbywać się będą w biurze OUTW we wtorki i czwartki w godzinach od 11.00 do 13.00. Do 30 września br. należy potwierdzić swoje przynależność do Stowarzyszenia na rok akademicki 2022/2023.

W każdy wtorek lipca o godz. 10.00 na terenie Piaski Szczygliczka będą odbywały się zajęcia ruchowe dla członków OUTW, które poprowadzi Maria Wojtaszek.

W dniu 13 lipca 2022 r. Zespół „Tańczące seniorki”, w ramach współpracy ze stowarzyszeniem „Przyjazny Zębców”, wystąpi w tamtejszym Klubie Seniora. W miesiącach od lipca do września Zarząd i Samorząd Słuchaczy planują podejmować inne zadania. Informacje o nich będą zamieszczane na stronie internetowej OUTW.                                                                                             

Na okres wakacji życzę wszystkim Słuchaczom wypoczynku i dobrych dni w zdrowiu.

Prezes Zarządu OUTW
Aleksandra Biegańska

Ostrów Wielkopolski, czerwiec 2022 r.