Przejdź do treści

Z tańcem przez dojrzałe życie – Jubileusz Tańczących Seniorek

Powołany do życia przed dziesięcioma laty zespół Tańczące Seniorki z powodzeniem realizuje główne cele naszego uniwersytetu w zakresie edukacji, twórczej integracji oraz aktywności i otwartości na szczeblu miasta, powiatu, województwa i kraju. Na przestrzeni minionych lat zespół pokazał, że taniec, jako doskonała forma ruchu, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie i poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku.

Członkom zespołu Tańczące Seniorki pod kierownictwem Marii Wojtaszek, pedagoga i animatora kultury, należy się szacunek i uznanie za promowanie działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim nie tylko w środowisku lokalnym, ale również w kraju i poza jego granicami.

         Artykuł o historii i osiągnięciach Tańczących Seniorek znajdziesz tutaj>>

Kazimierz Nawrocki
Rzecznik OUTW

Ostrów Wielkopolski
Styczeń 2021