Przejdź do treści

Zakończenie roku akademickiego 2022/2023

Szanowne Słuchaczki! Szanowni Słuchacze!

         Szybko minął 16. rok działalności naszego Stowarzyszenia. Był to rok spokojny, bo pozbawiony ciągłego stresu i obawy o nasze zdrowie, spowodowanych pandemią. A zatem mogliśmy rozpocząć ten rok z optymizmem i wielką radością.

        W dniu 13 czerwca odbyło się Zebranie Sprawozdawcze. Dziękuję Słuchaczom, którzy aktywnie w nim uczestniczyli i z aprobatą udzielili absolutorium Zarządowi. Do Zarządu dołączył Andrzej Koziarek, a do Komisji Rewizyjnej – Tomasz Grobelny. Dziękuję Marii Wojtaszek za aktywną pracę w Zarządzie a Andrzejowi Siwkowi – w Komisji Rewizyjnej. Postanowili oni zrezygnować z pełnionych funkcji.

        Kończąc ten rok, który uroczyście podsumowaliśmy w dniu 23 czerwca, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się, abyśmy mogli spełniać swoje marzenia w wybranych przez siebie sekcjach i kołach zainteresowań. Dziękuję członkom Rady Programowej, Wykładowcom, Opiekunom kół, a także Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, Samorządowi Słuchaczy, Zespołowi „FOTOGRAF” oraz Starostom sekcji.
       Dotychczasowe osiągnięcia są naszym wspólnym sukcesem. Dziękuję więc Wam, drodzy Słuchacze, za wspólne realizowanie wielu tegorocznych przedsięwzięć.
       Nasze plany mogliśmy poszerzać dzięki wsparciu Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pani Beaty Klimek oraz Starosty Ostrowskiego pana Pawła Rajskiego. Za co serdecznie dziękujemy.

A zatem, co dalej?

       W terminie od 1 lipca do 21 sierpnia 2023 roku biuro OUTW będzie nieczynne. W tym czasie członkowie Zarządu podsumują rok i zaplanują zadania do dalszej pracy.
       Nabór na nowy rok rozpocznie się 22 sierpnia br. Zapisy będą się odbywały w biurze OUTW we wtorki i czwartki w godzinach 11.00-13.00. Do 21 września należy potwierdzić swoją przynależność do Stowarzyszenia na rok 2023/2024.
     W każdy wtorek lipca o godz.10.00 na terenie Piaski – Szczygliczka będą się odbywały zajęcia ruchowe, które poprowadzi Maria Wojtaszek.
       We wrześniu grupa Słuchaczy wyjedzie na turnus wypoczynkowy do Rumunii. Na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się w tej sprawie zebranie informacyjne, o którym powiadomię zainteresowanych.
       W miesiącach od lipca do września Zarząd planuje inne zadania. Informacje o nich będą zamieszczane na stronie internetowej OUTW.

Tymczasem na okres wakacji życzę wszystkim Słuchaczom udanego wypoczynku i dobrych dni w zdrowiu.

Prezes Zarządu OUTW
Aleksandra Biegańska

Ostrów Wielkopolski, czerwiec 2023 r.