Przejdź do treści

Zakończenie roku akademickiego w OUTW

            Tegoroczne zakończenie roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim miało skromniejszy charakter, niż w latach poprzednich. Odbyło się w auli Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim, sprawującej patronat naukowy nad ostrowskim uniwersytetem, w nastroju podniosłości i zadumy nad tym, co działo się w minionym, trudnym roku przy ograniczeniach związanych z pandemią i jaka przyszłość czeka uniwersytet w przyszłości. Mówił o tym, po wykonaniu pieśni Gaudeamus Igitur przez chór Ostrowianki Józef Kozan, ustępujący prezes Stowarzyszenia OUTW, a jednocześnie przewodniczący Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego. Poinformował, że o formach i zakresie działania ostrowskiego uniwersytetu w roku akademickim 2020/2021 można przeczytać w publikacji pn. IV Kadencja OUTW – Sprawozdanie na stronie internetowej www.outw.edu.pl. Wspominając lata minione zauważył, że w tej sali przeżywaliśmy chwile radosne i poważne, związane z powstaniem uniwersytetu, jego dynamicznym rozwojem, podejmowanymi działaniami na rzecz poprawy jakości życia seniorów, refleksjami związanymi z patriotyzmem i lokalnymi tradycjami, aż do ograniczenia aktywności na skutek pandemii.

            Wspomniał ludzi, którzy pomogli mu w tworzeniu i rozwoju ostrowskiego uniwersytetu, a stanowili w tamtych czasach autorytety i filary, na których mógł polegać. To podziękowanie skierował do ówczesnego wicestarosty – Piotra Walkowskiego, dyrektora Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim – Zenona Kłopockiego, prezesa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW – Wiesławy Borczyk i prezesa Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” –  Krystyny Lewkowicz. Ze szczególnym sentymentem mówił o prof. Tadeuszu Sarnowskim, dziekanie Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk, współorganizatorze oraz Przewodniczącym Rady Programowej OUTW, człowieku wielkiego serca, otwartego na ludzkie potrzeby, który odszedł od nas na zawsze. Zebrani uczcili minutą ciszy jego pamięć.

            Józef Kozan poinformował, że wraz z zakończoną w dniu 15 czerwca 2021 roku IV kadencją władz Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który utworzył w 2007 r., zaprzestał pełnienia funkcji prezesa Zarządu stowarzyszenia. To ważny moment w moim życiu – dodał – który po części kończy okres twórczej działalności w zakresie tworzenia przeze mnie różnych instytucji i organizacji służących nam mieszkańcom środowiska lokalnego. Wiele się udało i jest to nasz wspólny sukces. Podziękował wszystkim Słuchaczkom i Słuchaczom, absolwentom i sympatykom ostrowskiego uniwersytetu za współpracę i wszelkie dobro, które świadczyli sobie na co dzień i w służbie drugiemu człowiekowi. 

            Życząc samych sukcesów w rozwoju Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapewnił, że pozostaje członkiem uniwersyteckiej rodziny i liczy na współpracę z nowymi władzami stowarzyszenia z pozycji słuchacza, jak też przewodniczącego Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego.

            W obecności członków stowarzyszenia obecnych na uroczystości zakończenia roku akademickiego Józef Kozan przekazał buławę – symbol  władzy Aleksandrze Biegańskiej, długoletniej wiceprezes OUTW, która na Zebraniu Ogólnym Członków UTW w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 15 czerwca 2021 roku została wybrana prezesem Zarządu na kolejną kadencję. Złożył jej serdeczne gratulacje mówiąc: Twórz nową, uniwersytecką rodzinę, rządź, pasuj nowych członków, aby ostrowski uniwersytet pod Twoim kierownictwem dynamicznie się rozwijał i umacniał.  Wierzę, że będzie dobrze.

            Aleksandra Biegańska, dziękując za powierzenie jej odpowiedzialnych obowiązków podkreśliła niezwykle ważną rolę ustępującego prezesa Józefa Kozana w tworzeniu i rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim. W imieniu Zarządu złożyła zapewnienie, że zrobimy wszystko, aby kontynuować aktywną działalność uniwersytetu dla dobra ostrowskich seniorów. Liczy przy tym na dalszą pomoc i współpracę prezesa Józefa Kozana, dla którego uniwersytecka rodzina była zawsze bardzo ważna. Do podziękowań przyłączyli się członkowie Zarządu, przewodnicząca Samorządu Słuchaczy i obecni na sali słuchacze OUTW nagradzając Józefa Kozana gromkimi brawami i odśpiewaniem tradycyjnego sto lat .

            Zgodnie z decyzją Zebrania Ogólnego Członków prezes Aleksandra Biegańska oraz członkowie Zarządu –  Maria Wojtaszek, Ewa Skibińska i Kazimierz Nawrocki  wręczyli Józefowi Kozanowi dyplom nadający mu godność honorowego prezesa Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z pamiątkową statuetką. Nie zabrakło też pięknego bukietu kwiatów.

            W swoim wystąpieniu Kazimierz Nawrocki, rzecznik ostrowskiego uniwersytetu podkreślił bogatą drogę życiową Józefa Kozana, człowieka wielkiego serca posiadającego kolorową duszę, który całym swoim życiem udowadnia, że nigdy nie jest za późno… na edukację, kulturę czy na działanie w ogóle. Podziękował mu za sukcesy i wspólne dokonania na przestrzeni ostatnich 14 lat, za tworzenie charakteru i specyfiki ostrowskiego uniwersytetu, za zaangażowanie dla drugiego człowieka, za motywowanie i scalanie ludzi dla osiągnięcia konkretnych celów w polityce senioralnej, za dbałość o poprawę jakości życia najstarszych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Dziękując za wiele dobra, jakie wniósł do życia wielu ludzi życzył mu zdrowia, samych radosnych chwil i przeżyć oraz szczęśliwych dni w jesieni życia.

            Maria Wojtaszek odczytała list gratulacyjny dla Józefa Kozana od Wiesławy Borczyk, prezes „Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

             Następnie poinformowała, że decyzją Zebrania Ogólnego Członków uhonorowano tytułem „Seniora Jubilata 80+: Marię Boczek, Danutę Kryńską, Krystynę Kujawę-Lulkiewicz, Teresę Pilarską, Kazimierę Wasiak i Irenę Zamojską. Jubilatkom dyplomy okolicznościowe wraz z gratulacjami i życzeniami zdrowia i wszelakiej aktywności wręczyła prezes Aleksandra Biegańska.

            W podziękowaniu za 10-letni udział w zajęciach zespołu Tańczące Seniorki dyplomy wraz z kwiatami z rąk Aleksandry Biegańskiej – prezes OUTW i Marii Wojtaszek – opiekuna koła tanecznego odebrały członkinie zespołu tanecznego.

            W otoczeniu żywych kwiatów podziękowano Gabrieli Mielczarek za ogromne zaangażowanie w rozwój uniwersytetu jako przewodniczącej Samorządu Słuchaczy i życzono nowo wybranej przewodniczącej Reginie Banaszak wielu sukcesów w realizacji zadań na rzecz integracji uniwersyteckiej rodziny.

            Po zakończeniu części oficjalnejz dużym zainteresowaniem wysłuchano wykładu Małgorzaty Bogaczyk pt. „Koniec pandemii i co dalej?” a w tym temacie, jak radzić sobie ze stresem.

            Dziękując za udział w podsumowaniu roku akademickiego Aleksandra Biegańska zaprosiła wszystkich na część artystyczną i towarzyską. Podczas spotkania przy kawie i ciastkach Krzysztof Ogórkiewicz, założyciel zespołu Teatrzyk Piosenki Sympatycznej nawiązał w konwencji humorystycznej do wspomnień z przeszłości za czasów Józefa Kozana, do jego dorobku artystycznego i wspólnych z nim występów na scenie podczas imprez integracyjnych, takich jak MajOSTaszki, Senioralia czy muzyczny benefis Józefa Kozana pt. „Czas, ogień, słowo” w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim.Przy burzliwych oklaskach zgromadzonych słuchaczy ostrowskiego uniwersytetu, Tańczące Seniorki wykonały układ taneczny „jerusalema”, który cały świat tańczył dla medyków, zaś zespół „OUTW Miso Band” w składzie: Agnieszka Biegańska – gitara i śpiew oraz Bronisława Farkas – janggu – zaprezentował utwór „Yongsanhong” , pieśń koreańską”, którą zgłoszono na Festiwal Danoje w mieście Gangneung w Korei Południowej.  

            Był znakomity nastrój, dobra zabawa i optymistyczne spojrzenie w przyszłość oraz okazja do sympatycznych rozmów i wspomnień. Widać było, że seniorki i seniorzy skupieni w ostrowskim uniwersytecie to zespól ludzi dobrze się rozumiejących, z wielką pasją i zaangażowaniem realizujący piękną ideę integracji i edukacji.

Autor tekstu  –  Kazimierz Nawrocki
Zdjęcia  –  Adam Ulichnowski

Ostrów Wielkopolski
Czerwiec 2021