Przejdź do treści

Co nas czeka w październiku 2019 ?

Ważna sprawa!  Proszę wszystkich członków naszego Stowarzyszenia, a szczególnie słuchaczki i słuchaczy I roku o zapoznanie się z treścią Statutu, Regulaminu i z Zasadami Współżycia Koleżeńskiego. Dokumenty te określają zasady naszej działalności i stanowią podstawy organizacyjne i merytoryczne OUTW. Można je pobrać z naszej strony internetowej.

Zajęcia programowe rozpoczną się 1 października br.  wg  programu, który zamieszczony będzie na naszej stronie internetowej w dniu 26 września br. (spotkanie wszystkich grup kształtowania sylwetki rozpocznie się 1 października br. o godz. 10.00 w sali SAN).

2 października br. o godz. 17.00 w Ostrowskim Domu Kultury odbędzie się impreza integracyjna pn. OSTROWSKIE DNI SENIORA 2019. Zaproszenia można otrzymać w biurze OUTW.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2019/2020 rozpocznie się
8 października br. o godz. 16.30 w auli SAN w Ostrowie Wielkopolskim
przy ul. Wrocławskiej 93a
. Liczę na obecność wszystkich słuchaczy, a szczególnie tych zapisanych na I rok. Przeżyjemy tradycyjne  już  obrzędy  i  podane będą bardzo ważne komunikaty. Po nich będzie czas na  rozmowy przy kawie…

9 października br. w OCK  o godz. 17.00 odbędzie sięuroczystość wręczenia miastu Ostrów Wielkopolski flagi honorowej Rady Europy. Zaproszenia będą do odbioru w biurze OUTW od 26 września br.

15 października br. w SAN w godz. 10.00 – 14.00 odbędzie się w ramach Dnia Seniora spotkanie z przedstawicielami ZUS pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo” wg następującego harmonogramu:

I SEMINARIUM

  • 10.00-10.20 „Co każdy Senior wiedzieć powinien” – ZUS
  • 10.20-10.50 „Zdrowie odżywianie”  wykład Elżbieta Stangret, lekarz anestezjolog
  • 10.55-11.10 „Zagrożenia wynikające z zawierania umów na odległość oraz na pokazach” – prelekcja Powiatowy Rzecznik Konsumentów Małgorzata Herczak-Wojtaszek
  • 11.15-11.35 wykład Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim
  • 11.35-12.00 wykład KP Państwowej Straż Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

II WARTO POSŁUCHAĆ   

  • 12.10-12.55 Recital uczniów Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego

III SPOTKAJMY SIĘ PRZY KAWIE
12.00-14.00

  • ·Stoisko informacyjne – Zasady waloryzacji emerytur i rent, czy emeryci i renciści mogą dorabiać i czy mogą korzystać z rehabilitacji leczniczej ZUS?  Od czego zależy wysokość emerytury, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji –ZUS
  • Stoisko informacyjne NFZ
  • Pomiar ciśnienia, porady żywieniowe, pomiar tkani tłuszczowej – Wielkopolskie Centrum Kształcenia Ustawicznego Medyczne Studium Zawodowe im. H. Chrzanowskiej w Ostrowie Wielkopolskim
  • Porady pielęgnacyjne – studio urody 

18 października br. odbędzie się 1-dniowa wycieczka członków klubu Podróżnika do Torunia.

25 października br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej n klubu – sztuka i edukacja  w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się inauguracyjne spotkanie klubu Podróżnika.

26 października br.  uczestniczymy tradycyjnie już w imprezie VIVA Senior 2019 w Poznaniu.

Ostrów Wielkopolski, 20.09.2019 r.             Prezes Zarządu OUTW

                                                                           Józef Kozan