Przejdź do treści

Komunikat – Turystocykliści

W marcu br. planowaliśmy rozpocząć działania w zakresie zadania publicznego pn. Zdrowi, bezpieczni i aktywni. Zawieszenie działalności edukacyjnej z powodu zagrożenia epidemiologicznego spowodowało, że dopiero teraz możemy zrealizować program zadania.  
W związku z tym informujemy, że 2 października (piątek) 2020 roku o godz. 11.00 w sali wykładowej (w pobliżu parku Olbrzymich Owadów) restauracji Plażowa znajdującej się w ośrodku rekreacyjnym Piaski – Szczygliczka, odbędzie się spotkanie wg. następującego porządku:

  1. Zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych w przestrzeni publicznej
  2. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie
  3. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  4. Prozdrowotna aktywność słuchaczy OUTW – nordic-walking.

Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu należy dokonać telefonicznie.
1. Ryszard Dolata – tel. 691 784 090
2. Eugeniusz Śniegocki – tel. 663 313 032

Zgłaszając udział w spotkaniu prosimy podać swój adres i numer telefonu.

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w spotkaniu nie mogą uczestniczyć słuchacze, którzy mają objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych, typowe objawy dla Covid – 19 oraz mieszkających z osobami przebywającymi na kwarantannie.

Podczas realizacji programowych zajęć wszyscy uczestnicy spotkania noszą maseczki lub przyłbice oraz mają obowiązek zachowania zasad dystansu społecznego, tzn. odległość 1,5 metra wokół siebie.


Ryszard Dolata i Eugeniusz Śniegocki
Ostrów Wielkopolski, 18.09.2020  r.