Przejdź do treści

Nasze plany w czasie pandemii

Dziś 22 kwietnia obchodzimy

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi 2020,

a ponieważ jesteśmy aktywnymi seniorami naszego uniwersytetu, to o tym pamiętamy… (to taka moja refleksja poranna!)

Szanowne Słuchaczki i Słuchacze Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

sytuacja epidemiczna spowolniła nasze życie, a szczególnie jej skutki odczuwamy jako seniorzy – mieszkańcy  Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego, będąc w tzw. grupie największego ryzyka. O ile osoby młodsze, które wciąż uczęszczają do pracy, wychodzą na zakupy i podejmują szereg innych działań radzą sobie z  tym problemem, to my seniorzy często pozostajemy zupełnie sami odczuwając skutki odosobnienia i stagnacji.
Ale ten czas pandemii COVID-19 kiedyś się skończy i dlatego pozostając w tym optymistycznym nastroju Dnia, pragnę wszystkie słuchaczki i słuchaczy OUTW, a także członków  rodzin i naszych sympatyków serdecznie pozdrowić.
Tworząc w roku 2007 Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku miałem przede wszystkim na uwadze mobilizowanie jego członków do aktywności w zakresie edukacji, twórczej integracji i otwartości na rzecz środowiska. I sądzę, ze wiele z tych planów udało nam się zrealizować. Jesteśmy wielką uniwersytecką rodziną i nadal nią, w co wierzę, będziemy. Wiele jednak zależy od tempa zahamowania  rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz decyzji władz państwowych i samorządowych, ponieważ najważniejsze jest nasze zdrowie i bezpieczeństwo życia.
Bieżące informacje staramy się przede wszystkim umieszczać na naszej stronie internetowej www.outw.edu.pl  W przypadkach, gdy nasza wiedza informatyczna jest jeszcze mała, to proszę w ramach integracji międzypokoleniowej, wykorzystywać młode pokolenie: m.in. nasze wnuki, dzieci…Na pewno nie odmówią, a wspólne tak spędzone chwile pozwolą na polepszenie relacji rodzinnych. Na tej naszej stronie internetowej mamy dostęp do innych ważnych dla nas adresów instytucji, organizacji i portali społecznościowych, które są nam w tej sytuacji życiowej bardzo, ale to bardzo potrzebne.
W razie potrzeby szukania bieżących wiadomości proszę kliknąć w adresy poniższych
instytucji:
Urząd Miejski
Starostwo Powiatowe
gazet:
Gazeta Senior
Głos  Seniora
Społeczni.pl
Kurier Ostrowski
Nasz Rynek
facebook-a:
Ostrów dla Seniora

Moi Drodzy,
wiedza nam potrzebna dotyczy różnych sfer życia np. psychologii (bo jest czasami gorsza chwila), ćwiczeń fizycznych (bo mamy chęć poprawienia sobie elastyczności ciała), posłuchania wykładu na jakiś temat, czy wspominania przy kawie naszych imprez i uroczystości. Wszystko to możemy znaleźć właśnie klikając w te podane adresy.
Na naszej stronie internetowej klikamy np. w ikonkę w górnym lewym rogu Jesteśmy na facebooku… i mamy tam m.in.wiele filmów obrazujących nasze dokonania w 13 – leciu OUTW.
Przy tej okazji pragnę podziękować Edwardowi Koniecznemu za inicjowanie i redagowanie informacji z historycznych imprez i uroczystości OUTW właśnie na powyższym portalu, a Kazimierzowi Nawrockiemu za redagowanie aktualnych artykułów na bieżące tematy działalności OUTW i organizacji senioralnych Ostrowa Wielkopolskiego w Głosie Seniora, Gazecie Seniora i Społeczni.pl. Chcielibyśmy również redagować i zamieszczać wiadomości i relacje na temat turystyki, plastyki, zajęć ruchowych i tanecznych, być może we współpracy z TV PROART. Szukamy jednak propozycji tematycznych oraz realizatorów. A może koś ze słuchaczy ma jakiś projekt i chciałby go pokazać w formie filmiku na naszej stronie? Zobaczmy, jak to robią inni i… zachęcam do współpracy (kontakty: info@outw.edu.pl, tel. 508439168).
Na koniec informuję, że wszelkie zajęcia tematyczne są zawieszone do odwołania. Nie wiadomo na razie, czy zajęcia w II semestrze będą kontynuowane. Zgodnie z Kalendarzem rok akademicki 2019/2020 powinien się zakończyć 19 czerwca,  a uroczystość zakończenia roku – 23 czerwca. W dniu 16 czerwca zaplanowane jest Ogólne Zgromadzenie Członków OUTW. A jak będzie w rzeczywistości? Myślę, że decyzje i uchwały w tych sprawach  podejmie Zarząd OUTW w połowie maja br.

Życzę zdrowia i spokoju oraz wiary, że wkrótce wrócimy do normalności.

Ostrów Wielkopolski, 22.04.2020 r.
Prezes Zarządu OUTW
Józef Kozan