Przejdź do treści

Odszedł od nas na zawsze prof. Tadeusz Sarnowski,

Dziekan Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim, współorganizator oraz Przewodniczący Rady Programowej Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, człowiek wielkiego serca, otwarty na ludzkie potrzeby, naukowiec i praktyk.

         Jeszcze 7 października podczas inauguracji informowaliśmy, że rok akademicki 2020/2021 ogłaszamy za otwarty…

a 1 listopada o godz. 17.32 przysłałeś mi niestety ostatnią wiadomość (tym razem jako pieśń), które od wielu miesięcy otrzymywałem wraz z życzeniami na każdy dobry czas ...

         Żegnam Cię w imieniu całej rodziny naszego stowarzyszenia, wyrażając podziękowania i  głęboki żal.

         Spoczywaj w pokoju.

Józef Kozan
Prezes Zarządu OUTW