Przejdź do treści

Spotkanie wielkopolskich UTW

Kazimierz Nawrocki i Henryk Czechak na spotkaniu wielkopolskich UTW.

Są w życiu wydarzenia, które na długo zapisują się w naszej pamięci. Wydarzenia profesjonalnie zorganizowane, integrujące środowisko, z ciekawym programem. W myśl zasady, że razem możemy więcej osiągnąć. Za takie wydarzenie należy uznać spotkanie przedstawicieli Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jakie odbyło się w dniach 18-20 września w Skorzęcinie z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pod patronatem Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

W spotkaniu tym Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowali Kazimierz Nawrocki i Henryk Czechak.

Przedstawiciele OUTW
Przedstawiciele OUTW

W trakcie tego spotkania przedstawiciele UTW, których głównym celem jest działalność edukacyjna oraz aktywizacja osób starszych, zapoznali się z samorządową polityką senioralną, przykładami realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz zasadami pisania dobrych wniosków. Dowiedzieli się, jak kreować profesjonalny wizerunek organizacji i jak go promować w social mediach. Z zaciekawieniem uczestniczyli w warsztatach z komunikacji  interpersonalnej i warsztatach wizażu. Mieli okazję poszerzyć wiedzę o to, jak dbać o swoje bezpieczeństwo oraz jak udzielać pierwszej pomocy.

Witając przedstawicieli wielkopolskich UTW Jolanta Kucharzak, p.o dyrektora ROPS stwierdziła, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest zainteresowany spotkaniami z tak reprezentacyjną grupą seniorów. Chcemy rozmawiać – podkreśliła – o ważnych dla tego środowiska sprawach, zwłaszcza w istotnym momencie jakim jest pisanie nowej strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030. Mówić też o tym – dodała – jakie są dla seniorów priorytety w Wielkopolsce, aby dobrze wykreować na najbliższą kadencję politykę zabezpieczającą realizację potrzeb Wielkopolan  60+.

Wykład Jolanty Kucharzak - dyrektora ROPS
Wykład Jolanty Kucharzak – dyrektora ROPS

Omawiając Samorządową politykę senioralną w Wielkopolsce i przygotowywane konsultacje programu jej rozwoju na kolejne lata, Jolanta Kucharzak podkreśliła, że priorytetem Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest bycie partnerem, doradcą i konsultantem lokalnych podmiotów Polityki Społecznej.

W programie spotkania wielkopolskich UTW znalazły się zajęcia i warsztaty z wybitnymi specjalistami świata nauki, kultury i biznesu. Z zainteresowaniem wysłuchano wykładu podkomisarz Magdaleny Piaszczyńskiej – Szuba z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu p.n. Bezpieczne życie seniorów oraz Jerzego Jernasa z portalu bravosenior.pl , który zachęcił zebranych do współpracy, do publikacji na tym portalu materiałów z życia seniorów w różnych regionach województwa.

Z entuzjazmem przyjęto prelekcję prof.dr hab. Hanny Mamzer z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu n.t. Właściwa komunikacja drogowskazem do sukcesu oraz Agaty Grenda z firmy Grenda. Produkcja Kulturyp.n. Kreowanie profesjonalnego wizerunku. Wielu zapamiętało często powtarzane przez nie słowa, że wiarygodność rośnie jak ma się rozpromienioną twarz.

Podzieleni na grupy uczestnicy spotkania z dużym zaangażowaniem wzięli udział w blokach zajęć do wyboru: Jak promować działania swojego UTW w social mediach, Warsztaty wizażu oraz Zajęcia z Nordic Walking. Z przyjemnością odnotowaliśmy, że prowadzący pierwsze z tych zajęć  Michał Wiśniewski z Grupy OLX oparł swój wykład w znacznym stopniu o fanpage ostrowskiego uniwersytetu wartą – jego zdaniem – upowszechniania.

Dużym uznaniem cieszyły się zajęcia w grupach p.n. Jak pisać projekty, prowadzone przez pracowników Działu Koordynacji Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Warsztaty z pierwszej pomocy przez Mirosława Warzyboka z CRM Medservis.

Warsztaty wizażu
Warsztaty wizażu

A jak ocenili spotkanie wielkopolskich uniwersytetów jej uczestnicy?

Reprezentujący ostrowski uniwersytet Henryk Czechak i Kazimierz Nawrocki uznali to spotkanie za wyjątkowo cenne i pożyteczne. Pozwoliło im bowiem na zdobycie dodatkowej wiedzy, na poszerzenie horyzontów i doskonalenie umiejętności w kreowaniu wizerunku uniwersytetu. Dodatkowo zwrócili uwagę na konstruktywną wymianę doświadczeń z innymi  uniwersytetami,  będącymi, każdy w swoim środowisku, przykładem dobrego sposobu na aktywne i twórcze życie seniorów. Znając opinie uczestników stwierdzili, że tego rodzaju spotkania inspirowane przez Urząd Marszałkowski powinny odbywać się częściej, przy uwzględnieniu propozycji programowych wielkopolskich uniwersytetów.

Przedstawicielki  Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w  Ostrzeszowie Małgorzata Łuczak i Anna Adamusiak wyraziły zadowolenie z organizacji takiego spotkania, zwłaszcza dla bogatego programu edukacyjnego i prowadzonych zajęć przez wysokiej klasy specjalistów. Uwzględniając potrzebę zdobywania dodatkowej wiedzy w zakresie realizacji polityki społecznej doceniły w szczególności wykłady i warsztaty dotyczące pisania dobrych projektów, gwarantujących ich finansowanie. To nas zachęciło – stwierdziły – do podjęcia w przyszłości konkretnych działań w tym zakresie.

Warsztaty z pisania projektów
Warsztaty z pisania projektów

Interesującą formułę spotkania wielkopolskich UTW pochwaliły panie z kaliskiego uniwersytetu Alfreda Pietrzykowska, Barbara Ziętek i Barbara Buźkiewicz. Dla nich to była okazja nie tylko do zdobycia wiedzy istotnej z punktu widzenia dynamicznego funkcjonowania uniwersytetu, ale też możliwość poznania osiągnięć innych uniwersytetów, których dorobek warto wykorzystywać dla wzbogacenia oferty programowej w swoim środowisku. Wyraziły poparcie dla tych, którzy uważają, że takie spotkania powinny być stałą formą współpracy UTW z samorządem wojewódzkim. Zasygnalizowały, aby opracowując program kolejnego spotkania wielkopolskich uniwersytetów uwzględnić tematykę prozdrowotną oraz bezpieczeństwo seniorów w cyberprzestrzeni.

To wielka radość i satysfakcja móc uczestniczyć w spotkaniu wielkopolskich UTW w życzliwej atmosferze wsparcia jeden dla drugiego – stwierdziła Halina Krzyżak, prezes UniwersytetuTrzeciego Wieku w Gołuchowie. To buduje i napawa optymizmem, zachęca do dalszej pracy, do aktywnego działania w konfrontacji z konkurencją. Nie ukrywała, że ogromna dawka wiedzy, jaką otrzymała będzie wpływać na jakość funkcjonowania kierowanego przez nią uniwersytetu. To efekt – podkreśliła – rzeczowej, pełnej emocji wymiany poglądów prelegentów z uczestnikami podczas wykładów i warsztatów,  jak też  dzielenia  się  doświadczeniami z innymi uniwersytetami. Mogliśmy od siebie wiele się nauczyć. Istotne  znaczenie – jej zdaniem – miały zawierane nowe znajomości i przyjaźnie.

Zajęcia z Nordic Walking
Zajęcia z Nordic Walking

Takie wyjazdy uskrzydlają – zauważyła Ewa Rakowska-Staniak, wiceprezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu. Zachęcają nas do aktywizacji uniwersytetów, ważnych dla każdego środowiska, zarówno w dużych miastach, jak i w wiejskich gminach. Każdy potrzebuje fachowego wsparcia, zwłaszcza w dziedzinie pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł – rządowych, samorządowych i unijnych. Dlatego ta tematyka nie powinna schodzić z pola widzenia Urzędu Marszałkowskiego podczas kolejnych spotkań z wielkopolskimi UTW. Zaproponowała, aby następne forum UTW zajęło się ich przyszłością, dostosowaniem do wyzwań stawianych w otaczającym świecie, m.in. do nowoczesnych  form  kształcenia ( elektroniczne nauczanie ).  Warto  mówić  –  podkreśliła – o rzeczach ułatwiających pracę UTW. Forum powinno zając się problematyką stabilizacji finansowej uniwersytetów, by wolontariusze nie tracili zbyt wiele czasu na zdobywanie pieniędzy a mogli go lepiej spożytkować dla rozwoju rodzimego uniwersytetu. Warto  skutecznie wdrażać zasadę prezentowania dobrych przykładów miast i gmin, gdzie władze samorządowe zapewniają uniwersytetom stabilizację. W ten sposób wielu innych otrzyma szanse wykorzystywania takiej wiedzy w rozmowach z prezydentami, burmistrzami i starostami na swoim terenie. Będą mogli skuteczniej przekonywać lokalne samorządy, że działania uniwersytetów trzeciego wieku są znakomitą promocją gminy, miasta i powiatu.

Wsłuchując się w głosy uczestników spotkania w Skorzęcinie Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyraziła szacunek i uznanie dla dorobku i osiągnięć Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Wielkopolsce, z których wiele należy do najlepszych w kraju i może stanowić przykład godny naśladowania. Swój podziw i podziękowania skierowała do seniorów organizujących pracę uniwersytetów trzeciego wieku, wrażliwych na ludzką niedolę i potrzeby najstarszych. To wielka radość – stwierdziła – spotykać na swej drodze ludzi, którzy potrafią nie tylko zmieniać swoją aktywnością świat na lepszy, ale także realizować swoje marzenia i korzystać z życia. Zadeklarowała, że z pozycji członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego będzie, tak jak dotąd, wspierać UTW w działaniach mających na celu zaktywizowanie osób starszych, wymianę międzypokoleniową oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz wielkopolskich seniorów.  

Uczestnicy spotkania wielkopolskich- UTW
Uczestnicy spotkania wielkopolskich UTW

To wydarzenie pokazało, jak dobrze rozumiane, konstruktywne współdziałanie samorządu wojewódzkiego z organizacjami senioralnymi w miastach i gminach może wpływać na ich rozwój, a w konsekwencji na poprawę jakości życia najstarszych mieszkańców.

Kazimierz Nawrocki
Ostrów Wielkopolski 2019