Przejdź do treści

Co ten koronawirus wyprawia?
Przecież my chcemy się nadal edukować, integrować
i aktywnie działać w jesieni naszego życia!
A tu jakaś żółta strefa?…

Szanowne Słuchaczki i Słuchacze,

podczas nietypowej uroczystości zakończenia roku akademickiego  w dniu 23 czerwca 2020 roku mówiliśmy, że kiedy pandemia minie to uda nam się spotkać w naszej rodzinie uniwersyteckiej jeszcze w sierpniu…

Niestety, z powodu zagrożenia epidemicznego nie możemy tego zrealizować. Nigdy nie myślałem jako założyciel i prezes zarządu  OUTW, że w 14-letniej działalności Stowarzyszenia do takiej sytuacji dojdzie.  Ale, jak sądzę, już niedługo bez narażania zdrowia i życia uda nam się nadal realizować określoną w Statucie misję.
Informuję zatem, że Zarząd OUTW na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2020 roku omówił i przyjął w formie uchwał szereg wniosków i uwag dotyczących organizacji roku akademickiego 2020/2021 m.in. Kalendarz roku akademickiego 2020/2021.

Zgodnie z zapowiedziami, podanymi w tekście Z posiedzenia Zarządu w dniu 28.05.2020 nabór rozpoczął się 18 i 20 sierpnia.  Dalsze zapisy odbywać się będą w biurze OUTW w godz. 11.00 – 14.00 w dniach: 25,27.08. 1.09. 3.09. 8.09. 10.09. 15.09. 17.09. 22.09. 24.09. i 29.09. (należy jednak przyjść w maseczce, a przed wejściem zdezynfekować ręce).

15 września (wtorek) o godz. 16.00 w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej przy al. Powstańców Wielkopolskich 14a w Ostrowie Wielkopolskim o godz. 16.00 rozpocznie się zebranie sprawozdawcze Zgromadzenia Ogólnego OUTW. Proszę, aby osoby chętne do udziału w tym zebraniu zgłosiły się podczas dyżurów w biurze OUTW.
Uwaga: osoby, które nie dokonają zgłoszenia nie wejdą na salę.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego planowana jest na 6 października 2020 roku w auli SAN, też w zmniejszonej liczbie uczestników.

Proszę wszystkich członków Stowarzyszenia OUTW o zachowanie bezpieczeństwa i dostosowanie się do wszelkich wymogów, które na bieżąco, po uzgodnieniach z władzami lokalnymi, będziemy podawać jako Komunikaty na naszej stronie internetowej.
Jesteśmy bowiem odpowiedzialni za swoje oraz innych zdrowie i życie!

Pamiętajmy:
Licz czas, w którym możesz pomóc sobie i innym…

Ostrów Wielkopolski, 22.08.2020.

Prezes Zarządu OUTW
Józef Kozan


Kalendarz roku akademickiego 2020/2021
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Ostrowie Wielkopolskim

I semestr:
5 października 2020 r. –  5 lutego 2021 r.
z przerwą świąteczną od 23 do 31 grudnia 2021 r.
(16 zajęć programowych + 4 wykłady audytoryjne)

II semestr:
8 lutego 2021 r. –  18 czerwca 2021 r.
z przerwą zimową od 15 do 26 lutego oraz z przerwą świąteczną od 1 do  6 kwietnia 2021 r.
(16 zajęć programowych + 4 wykłady audytoryjne)

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego – 6 października 2020 r.
Ogólne Zgromadzenie Członków OUTW (sprawozdawczo-wyborcze) – 15 czerwca 2021 r.
Uroczyste zakończenie roku akademickiego – 22 czerwca 2021 r.