Przejdź do treści

Wakacyjna aktywność słuchaczy OUTW

Już za kilka dni nastąpi zakończenie roku akademickiego 2019/2020. Był to szczególny rok, bowiem w realizacji zaplanowanych zadań przeszkodziła nam pandemia COVID-19. Grupa słuchaczy OUTW Turystocykliści  wyznaczyła sobie w drugim semestrze roku realizację zadania publicznego  pn. AKTYWNI – ZDROWI – BEZPIECZNI. Niestety, przerwanie zajęć z powodu pandemii spowodowało zawieszenie jakichkolwiek zaplanowanych działań, w tym związanych z realizacją przedmiotowego zadania publicznego, opartych  na współpracy międzypokoleniowej.

Od wielu lat słuchacze Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku współpracują z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (ZST). Współpraca ta obejmuje wiele merytorycznych zagadnień, w tym bezpieczeństwo oraz aktywność osób starszych. W związku z tym faktem młodzież ZST m.in. zaprojektowała i opracowała poradnik pn. Trasy rowerowe i nordick – walking nie tylko dla seniorów. W poradniku przedstawiono najpiękniejsze na obszarze powiatu ostrowskiego, a jednocześnie dostosowane do osób starszych, turystyczne szlaki rowerowe i trasy spacerowe nordick – walking (N-W). W związku z tym dysponując opracowanymi trasami zachęcamy do  aktywnego spędzania  okresu wakacyjnego na rowerze lub spacerując techniką N-W.

Jeszcze krótko o relacjach młodych z osobami starszymi, czyli o integracji międzypokoleniowej, która w tym przypadku jest dominująca. Tu warto przytoczyć słowa naszego Papieża Jana Pawła II, który powiedział: Tyle jesteśmy warci, ile jesteśmy w stanie dać innym.

Mamy nadzieję, że w roku akademickim 2020/2021 będziemy mogli w „nowej normalności” w pełni przetestować  trasy rowerowe i N-W naszej Małej Ojczyzny.

Nasza propozycja jest skierowana do wszystkich słuchaczy OUTW, gdyż zdajemy sobie sprawę z faktu, że aktywność osób starszych jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka.

Zapraszam i pozdrawiam
Ryszard Dolata